Skocz do zawartości

Ranking użytkowników


Popularna zawartość

Zawartość, która uzyskała najwyższe oceny od 27.09.2020 uwzględniając wszystkie miejsca

 1. 266 punktów
  Regulamin Akademii San Andreas Police Department 1. Postanowienia Ogólne 1.1 Odejście z frakcji podczas akademii równa się z blacklistą frakcji. 1.2 Podczas całej akademii możecie napisać maksymalnie dwa usprawiedliwienia związane z nieobecnością na szkoleniu. 1.3 By Podejść do egzaminu wymagane jest obecność na minimum 60% szkoleń. 1.4 Każda kara serwerowa powyżej 2h na akademii równa się z wydaleniem z frakcji. 1.5 Wszelkie łamanie podpunktów: 4, 6, 8/8.1 zawartych w Postanowieniach ogólnych Regulaminie Frakcji będą karane wydaleniem oraz Blacklistą frakcji. 1.6 Wszelkie wynoszenie spraw toczonych w gronie frakcji będzie karane wydaleniem oraz Blacklistą frakcji bez możliwości apelacji. 1.7 Nieznanie regulaminu nie zwalnia z jego przestrzegania. 2. Zakazy 2.1 Zakazuje się przerywania zdania osobom prowadzącym Szkolenie/Egzamin/Spotkanie Organizacyjne. 2.1.1 Zakazuje się przerywania zdania osobom prowadzącym Akcję RP. 2.1.2 Zakazuje się przerywania zdania osobom z wyższą rangą oraz Zarządowi frakcji. 2.2 Zakaz zadawania pytań "Kiedy szkolenie" "z czego szkolenie będzie" "kiedy egzaminy" "Zdałem?!" "kiedy wyniki" itd. 2.3 Zakaz używania blokad. 2.4 Zakaz odgrywania CrimeRP (Napady, pościgi, strzelaniny, porwania, wjazdu na DM) 2.5 Zakaz pingowania funkcjonariuszy pełnoprawnych w celu spytania się czy "wejdą na służbę" 2.6 Zakazuje się używania kajdanek, wyposażenia funkcjonariusza. 2.6.1 Nie dotyczy szkoleń, które tego wymagają. 2.7 Zakazuje się odgrywania RP podczas służby innych niż Kontrola rutynowa. 2.7.1 Nie dotyczy, gdy odbywamy patrol z funkcjonariusze pełnoprawnym 2.8 Zakazuje się rozpowszechniania materiałów szkoleniowych, egzaminów, sposobie egzaminowania. Nie przestrzeganie będzie karane blacklistą frakcji bez możliwości apelacji oraz karą serwerową. 2.9 Zakazuje się poruszania na patrol pojedynczo. 2.10 Zakazuje się zabezpieczania eventów typu: G1 podczas akademii oraz przyjeżdżania na nie. 2.11 Zakazuje się komunikacji z funkcjonariuszami pełnoprawnymi. 2.11.1 Nie dotyczy, gdy poruszamy się na patrole oraz, gdy Executive Staff zezwoli. 2.12 Zakazuje się używania czatu służb. 2.13 Zakazuje się podważania decyzji oraz słów Szkoleniowców akademii i Zarządu frakcji. 2.14 Zakazuje się przeszkadzania w prowadzeniu szkoleń, egzaminów oraz innym frakcjom w wykonywaniu ich obowiązków. 2.15 Zakazuje się wywyższania się, prowokacji oraz tworzenia konfliktów na tle między frakcyjnym. 2.16 Zakazuje się przyjmowania zgłoszeń(/awf) 2.17 Zakazuje się odbywania patroli powyżej 2 osób. 3.Obowiązki 3.1 Każda osoba przechodząca akademie jest zobowiązana do przestrzegania regulaminu frakcji, dbania o dobro frakcji, zachowania kultury na najwyższym poziomie oraz oddawania szacunku przede wszystkim innym funkcjonariuszom, zarządowi frakcji oraz osobom trzecim. 3.2 Osoby przechodzące akademie poruszają się w wyznaczonym umundurowaniu. 3.3 Radiowóz akademicki po zakończeniu patrolu musi być ustawiony numerycznie, naprawiony oraz zatankowany w minimum 90%. 3.4 Każda osoba przechodząca akademie ma obowiązek znać Kody radiowe oraz Kodeks ruchu drogowego. 3.5 Każda osoba przechodząca akademie musi przebywać na Discordzie Frakcyjnym. 3.6 Każda osoba nie mogąca przejść danego szkolenia jest zobowiązana do poinformowania o tym oraz nadrobienia szkolenia u wykwalifikowanej osoby. 3.7 Każda osoba przebywająca na służbie jest zobowiązana do przebywania na odpowiednim kanale frakcyjnym. 3.8 Podczas odbywania patroli pasażer jest zobowiązany do zgłaszania wszelkich rzeczy na Krótkofalówce. 3.8.1 Pasażer jest zobowiązany do odpowiadania na wezwania wyższych rang oraz kodu 10-0 3.9 Każda osoba przechodząca akademię jest zobowiązania do wyrobienia 360 minut przez całą akademię. Jeśli akceptujesz regulamin zostaw reakcje. © Copyright 2021, wszelkie prawa zastrzeżone. / © Copyright 2021, all rights reserved. Autor /Author: @NinjSS
 2. 238 punktów
  I. Postanowienia ogólne 1. Akceptacja regulaminu odbywa się poprzez wstąpienie w szeregi SAPD oraz zostawiając reakcję pod regulaminem. 2. Nieznajomość regulaminu nie zwalnia z jego przestrzegania. 3. Zakazuje się nakłaniania innych osób do łamania regulaminu. 4. Każdy funkcjonariusz ma obowiązek zachować kulturę osobistą. 5. Każdy funkcjonariusz ma obowiązek stosować się do taryfikatora mandatów zamieszczonego na forum. 6. Każdy funkcjonariusz podczas pełnienia służby ma obowiązek przebywania na komunikatorze serwerowym na kanałach frakcyjnych należących do SAPD (w pełni gotów do szybkiej odpowiedzi). 6.1. Dotyczy również podczas przebywania na kanale między frakcyjnym. 7. Każdy funkcjonariusz może należeć tylko do jednej frakcji,(nie będziemy tolerować zachowania typu: latania sobie z frakcji do frakcji) 8. Każda osoba będąc na służbie frakcji ma obowiązek reprezentować frakcję w jak najlepszy sposób. 8.1. Jak i po za służbą. 9. Wszelkie spory należy załatwiać indywidualnie po akcjach, bezwzględny zakaz kłótni, sprzeczek, czy też poprawiania kogoś podczas akcji. 10. Każdy wyjazd, przerwa, powrót, rozpoczęcie, zakończenie służby musi zostać odpowiednio zgłoszone na krótkofalówce frakcyjnej. 11. Każdy funkcjonariusz ma obowiązek stosowania się do zasad KRD. 12. Każdy funkcjonariusz ma obowiązek stosować się do poleceń wyższych stopni. 13. Każdy funkcjonariusz ma nakaz poruszania się radiowozem do jego przydziału. 14. Każdy funkcjonariusz ma obowiązek zgłosić otrzymaną karę serwerową na odpowiednim kanale discorda frakcyjnego. 15. Napisanie podania do frakcji na konkurencyjnym serwerze, równe jest z wydaleniem. 16. Podczas pełnionej służby panuje obowiązek posiadania włączonego statusu RP. 16.1. Nie obowiązuje w przypadkach tj. szkolenia, spotkania bądź eventy frakcyjne. 17. Każdy funkcjonariusz pełnoprawny zobowiązany jest do wyrobienia tygodniowej normy wynoszącej 9 godzin. 17.1 Funkcjonariusze pełnoprawni będący członkami administracji, posiadają normę wynoszącą 7h. II.Zakazy 1. Zakazuję się przyjmowania łapówek. 2. Zakazuje się napadania na sklepy/restauracje/więzienie. 3. Zakazuję się pozostawiania pojazdów służbowych nie zatankowanych, zniszczonych. 4. Zakazuje się brania udziału w eventach jako uczestnik podczas pełnienia służby. 5. Zakazuje się przewożenia graczy w samochodzie służbowym. (Nie dotyczy przewozu zatrzymanych na dillmore.) 6. Zakazuje się załatwiania spraw prywatnych na służbie. 7. Zakazuje się nadużywania i używania bez powodu wyposażenia funkcjonariusza. 8. Zakazuje się bycia wewnątrz Frakcji na innym serwerze. 9. Zakazuje się poruszania się pojazdami prywatnymi oraz pojazdami z prac dorywczych podczas służby. 10. Zakazuje się wynosić sprawy frakcyjne poza frakcje. 11. Zakazuje się wszczynania konfliktów na tle między frakcyjnym. 12. Zakazuje się wypowiadania w skargach, które nas nie dotyczą. 12.1. Nie obowiązuje, gdy Administracja lub Zarząd Frakcji poprosi nas o wypowiedź. 13. Zakazuje się wchodzenia na służbę pod wpływem alkoholu oraz innych substancji odurzających. 14. Zakazuje się odgrywania CrimeRP (Napady, pościgi, wjazd na DM). 15. Zakazuje się prowadzenia transmisji na żywo, oraz udostępniania nagrań w sieci bez wcześniejszego zezwolenia Executive Staff. 16. Zakazuje się noszenia masek podczas pełnionej służby. 17. Zakazuje się wchodzenia w interakcję z graczami, którzy nie posiadają włączonego statusu RP. 17.1. Nie obowiązuje w przypadku, napadu na restaurację bądź odbywającego się po nim pościgu. III.Akademia 1. Każdemu funkcjonariuszowi przechodzącemu okres akademii kategorycznie zakazuje się uczestnictwa w pościgach, napadach oraz innych akcjach nienależących do ich działań. 1.2. Nie dotyczy, gdy grono Executive Staff zezwoli na przeprowadzanie owych działań. 2. Próba rozpowszechniania/rozpowszechnianie materiałów szkoleniowych oraz pytań egzaminacyjnych karane będzie Blacklistą bez możliwości apelacji frakcji, Blacklistą bez możliwości apelacji Głównej komisji frakcyjnej, oraz banem permanentnym. 3. Zakazuję się używania wyposażenia funkcjonariusza w akademii do czasu wydania na to pozwolenia przez członkostwo Executive Staff. IV. System kar 1. W systemie kar znajduje się: 1.2. System minusów 1.3. Rozmowa dyscyplinarna 1.4. Ostrzeżenie 1.5. Zawieszenie czasowe 1.6. Degradacja stopnia 1.7. Wydalenie z frakcji 2. Nadać kare może Executive Staff/Command Staff. V. Inne 1. Każdemu funkcjonariuszowi należy się 30 minutowa przerwa (/S2). 2. Prócz regulaminu ogólnego, członek frakcji ma obowiązek przestrzegać zasad narzuconych wewnątrz jej. 3. Członkowie grona Executive Staff/Command Staff ma prawo do lekkiego nadginania regulaminu. 4. Członek Investigative Bureau ma prawo do poruszania się bez umundurowania służbowego znajdującego się w przebieralni wirtualnej frakcji. 4.1. Członek Investigative Bureau posiada nakaz poruszania się w skinie cywilnym, zatwierdzonym przez Detective Division Captaina bądź Detective Captaina. 5. Członek Investigative Bureau ma prawo do przemieszczania się pojazdem nieprzystosowanym do jego stopnia. Jeśli zapoznałeś się z regulaminem, pozostaw reakcję. © Copyright 2021, wszelkie prawa zastrzeżone. / © Copyright 2021, all rights reserved. Autor /Author: @TOMEO
 3. 120 punktów
  Z przykrością informujemy, że Zarząd @Izaa93 zostaje wydalona z ekipy serwera.
 4. 117 punktów
  Zasady ogólne: 1. Nieznajomość regulaminu nie upoważnia członka frakcji do jego łamania. 2. Członek frakcji musi godnie reprezentować swoją frakcję na służbie jak i poza nią. 3. Do przystąpienia do frakcji, gracz musi spełniać wymagania widniejące na rekrutacji. 4. Członek frakcji posiadający 5 plusów ma prawo zgłosić po awans na spotkaniu. 5. Członek frakcji posiadający 3 minusy zostaje wydalony z frakcji. 6. Szansę na powrót do frakcji mają osoby, które podczas odejścia z frakcji miały stopień minimum Kierowca. 7. Członkowie frakcji odbierają swoje minuty spod F5 dopiero, po odbyciu spotkania, które odbywa się regularnie w niedzielę o godzinie 19:00. 8. Członek frakcji ma prawo wziąć urlop raz w miesiącu, który nie przekracza 10 dni, wyjątek stanowi stopień - Adept, który nie może wziąć urlopu. 9. Pracownik pełniący służbę ma obowiązek przebywać na kanale TSA (na komunikatorze Ts3) . 10. Każdemu pracownikowi frakcji po odejściu, przysługuje prawo do napisania powrotu do frakcji. Zarząd frakcji ma prawo do odrzucenia powrotu. . 11. Do każdego członka frakcji oraz do klientów odnosimy się z szacunkiem. 12. Zabrania się wynoszenia wszelkich poufnych informacji poza struktury frakcji. 13. Członek frakcji, pełniący służbę ma obowiązek odpowiednio posługiwać się statusami frakcyjnymi na krótkofalówce, jak i informować o wyjazdach i przyjazdach, o odpowiednim wzorze. 14. Członek frakcji ma obowiązek wyrobienia normy w wysokości 500 minut, wyjątek stanowią osoby, które przebywają na urlopie. 15. Członek frakcji ma kategoryczny zakaz włączania się w pościgi oraz ucieczki z frakcją SAPD podczas czynnej służby. 16. W momencie zauważenia, przez członka frakcji przewinienia u innego członka, członek ma obowiązek: -upomnieć pracownika -zrobić screenshot'a (F12). W celu posiadania dowodu. -zgłosić zarządowi w momencie powtarzania się przewinienia. 17. Członek nieobecny 7 dni, który nie posiada żadnego usprawiedliwienia, zostaje usunięty z frakcji. 18. Zakazane jest sprawdzanie innych członków frakcji. Wyjątek stanowi zarząd frakcji. 19. Osoba wydalona z frakcji ma powrót jedynie poprzez rekrutację. 20. Członek frakcji nie może załatwiać swoich spraw prywatnych na S2. Wyjątkiem jest wypłacenie pieniędzy na paliwo dla taksówki. 21. Zakazuje się kierowania wulgarnych słów i zwrotów do współpracowników oraz zarządu frakcji. 22.Notoryczne łamanie punktu będzie skutkowało black listą frakcji lub Głównej Komisji Frakcyjnej. 23. Osoba pisząca powrót do frakcji ma obowiązek odczekać co najmniej 3 dni od momentu ponownego dołączenia do frakcji, aby podejść do egzaminu powracającego. 24. Członek frakcji może rozpocząć służbę od 6:00 i być maksymalnie do godziny 2:00. 25. Członek frakcji nie może stać na postoju w Las Venturas obok maszynisty gdy jest mniej niż 5 osób na służbie. 26. Miesiąc po otrzymaniu minusa zostaje on skasowany. 27. Norma zgłoszeń wynosi 40 dla osób w biznesie/administracji 30 zgłoszeń. 28. Zarząd frakcji ma prawo lekko naginać Regulamin frakcyjny. 29. Pracownik frakcji jeżeli otrzyma zgłoszenie na Lotnisko może wjechać na nie, oraz stosować się do ograniczników z autostrady. 30. Aby podejść do egzaminu na Młodszego Kierowcę - Adept musi podsiadać 250 minut na służbie. Rekrutacja w szeregi Transport of San Andreas: 1. Pytając się kiedy wyniki zmniejszasz swoją szansę na dostanie się. 2. Po zamknięciu rekrutacji wyniki ukażą się najpóźniej po 48h. 3. Jeżeli ktoś z akademii otrzyma przed spotkaniem zakaz prowadzenia pojazdów/wyciszenie/bana, zostanie skreślony z listy. 4. Pisząc podanie, by wstąpić w szeregi TSA należy pisać tylko i wyłącznie prawdę. 5. Wszelkie pytania kierować do Zarządu. 6. Osoby, które dostaną się do akademii przejdą odpowiednie szkolenia po czym przystąpią do egzaminów. 7. Jeżeli piszesz podanie, tylko po to, aby wyjść po tygodniu, to lepiej będzie, żebyś go w ogóle nie pisał, ze względu na osoby, które chcą być we frakcji. Konserwacja pojazdów frakcyjnych: 1. Pojazd należy odstawić na swoje miejsce, naprawiony oraz zatankowany w min. 80%. 2. Ostatni kierowca pojazdu odpowiada za jego stan.Jeżeli zaniedba swój obowiązek zostanie ukarany minusem. System karania: 1. Karę można otrzymać za: nieprzestrzeganie regulaminu oraz za otrzymanie kary serwerowej. 2. Kary jakie można otrzymać: ostrzeżenie, minus, rozmowa dyscyplinarna, zawieszenie, degradacja, wydalenie z frakcji. 3. W przypadku otrzymania jednego minusa podczas nadzoru w akademii zostajesz automatycznie wydalony z frakcji. 4.Akademia 4.1 Kara serwerowa która trwa od 6 godzin do 1 dnia równa się z otrzymaniem minusa. 4.2 Kara serwerowa która trwa powyżej 1 dnia równa się z wydaleniem członka z frakcji. 5.Pełnoprawni 5.1 Kara serwerowa która trwa powyżej 6 godzin do 1 dnia równa się z otrzymaniem minusa. 5.2 Kara serwerowa która trwa od 1 do 3 dni równa się z otrzymaniem dwóch minusów. 5.3 Kara serwerowa która trwa od 3 do 5 dni równa się z zawieszeniem na okres 5 dni po odczekaniu kary.(Czas zawieszenia liczy się jeżeli kara minie lub apelacja zostanie zaakceptowana) 5.4 Kara serwerowa która trwa od 5 dni do permbana równa się z degradem, zawieszeniem na okres 7 dni po odczekaniu kary.(Czas zawieszenia liczy się jeżeli kara minie lub apelacja zostanie zaakceptowana.W razie perma wydalenie z frakcji) Informacje dodatkowe Transport Lotniczy oraz Transport VIP: 1.1. Podczas służby latając Helikopterem należy przemieszczać się do miejsc wyznaczonych do lądowania, jeśli klient czeka na bezdrożu należy poprosić innego członka frakcji o przejęcie zgłoszenia, w innym przypadku można odebrać klienta lądując awaryjnie na bezdrożu. 1.2. Przerwę (S2) podczas służby latając Helikopterem można wziąć tylko i wyłacznie lądując na helipadach wyznaczonych do lądowania. 1.3. Aby móc zacząć służbe Helikopterem na służbie muszą być minimum dwie osoby. 1.4. Kiedy podczas kursu Helikopterem pasażer nas pośpiesza należy go wysadzić na najbliższym miejscu do lądowania. 2.1. Członek frakcji, który porusza się pojazdem VIP jest zwolniony z używania ograniczników w swojej jednostce, nie oznacza to jednak, że ma zaliczać każdy słup na swoim drodze lub tym podobne. 2.2. Członkowie frakcji mogą się poruszać pojazdem VIP w dni Piątek, Sobota i Niedziela. 2.3. Członkowie frakcji mogą poruszać się pojazdami VIP w tygodniu gdy jest minimum trzy osoby na służbie. 2.4. Członkowie frakcji mogą poruszać się pojazdami VIP w dni ustawowo wolne bez brania opłat. 2.5. Transport VIP może pobierać opłaty za kurs wynoszące 4kk od graczy powyżej 1000 SRP. NAKAZY 1. Członek frakcji po otrzymaniu kary na serwerze ma obowiązek zapisać ją na discordzie Transport of San Andreas na odpowiednim kanale. 2. Członek frakcji po dołączeniu do frakcji, jest zobowiązany do przestrzegania regulaminu, każde złamanie regulaminu będzie karane minusem. 3. Członek frakcji ma prawo zwolnić do 20 km/h, gdy klient go pośpiesza. 4. Członek frakcji ma obowiązek, podczas wulgarnego klienta wysadzić go. 5. Członek frakcji ma prawo wysadzić klienta który ciągle zmienia lokalizacje docelową. 6. Członek frakcji ma obowiązek zgłaszania statusów na czacie frakcyjnym, znajdującym się pod klawiszem Y (krótkofalówka) . 7. Członek frakcji ma obowiązek zgłaszania wszelkich problemów do Zarządu frakcji. 8. Członek frakcji ma obowiązek zająć się każdym przyjętym zleceniem od klienta. 9. Członek frakcji ma obowiązek przestrzegać KRD. (Kodeksu Ruchu Drogowego) 10. Członek frakcji ma obowiązek przestrzegania wszystkich punktów opisanych w regulaminie. ZAKAZY 1. Członkowi frakcji zakazuje się przewożenia graczy z aktywnym wyciszeniem (mute). 2. Członkowi frakcji podczas pobytu we frakcji zakazuje się pisania podań do innych frakcji (wliczamy w to powroty itd.) . 3. Członek frakcji podczas służby ma kategoryczny zakaz uczestniczenia w eventach typu: G1, zbierania prezentów itp. 4. Członek frakcji poruszający się pojazdem VIP, jeżeli otrzyma zgłoszenie od gracza, który posiada mniej, niż 1000 SRP ma kategoryczny zakaz pobrania opłaty za transport VIP. 5. Członek frakcji ma kategoryczny zakaz uciekania przed frakcją SAPD. 6. Członek frakcji ma kategoryczny zakaz jakiegokolwiek żebractwa podczas aktywnej służby. 7.Członek frakcji ma kategoryczny zakaz proszenia graczy o wysłanie zgłoszenia. 8. Członek frakcji ma kategoryczny zakaz robienia rzeczy prywatnych podczas pełniącej służby. 9. Członkowi frakcji zakazuje się wjeżdżania na strefę dm (czerwone pole znajdujące się w LS), MC (Mount Chilliad), wszystkie giełdy oraz bezdroża (Niewyznaczone drogi). 10. Członek frakcji ma kategoryczny zakaz wchodzenia na służbę będąc pod wpływem środków psychoaktywnych (alkohol, narkotyki) . 11. Członkowie frakcji mają kategoryczny zakaz pisania na czacie służb (domyślnie pod klawiszem U), wyjątkiem jest wezwanie służb. 12. Członek frakcji ma zakaz odgrywania role play (wyjątek stanowi rutynowa kontrola). 13. Zakaz branie S2 na bazie oraz postoju dla TAXI.
 5. 113 punktów
  REGULAMIN ASAFD 1. Ogólne 1.1 Podczas całej akademii możesz napisać maksymalnie dwa usprawiedliwienia od szkoleń. 1.2 Akademia może przebywać na służbie tylko i wyłącznie, gdy pełnoprawny jest obecny na służbie. 1.3 Nieznajomość regulaminu frakcji nie zwalnia Cię z jego przestrzegania. 2. Zakazy 2.1 Zakazuje się rozpowszechniania pytań z egzaminu. 2.2 Zakazuje się przerywania zdania osobą prowadzącym szkolenie/egzamin/spotkanie organizacyjne. 2.3 Zakaz pingowania pełnoprawnych w celu spytania się czy wejdą na służbę. 2.4 Zakaz zabawy/testowania sprzętu oraz blokad. 2.5 Zakaz używania chatu dla służb (ten pod U). 2.6 Zakaz opuszczenia frakcji podczas akademii. 2.7 Przyjmowanie zgłoszeń (/awf) bez pozwolenia 2.8 Zakaz brania wyposażenia oraz jego używania bez odpowiedniego szkolenia. 2.9 Zakaz wchodzenia na służbę, gdy nie jest na niej żaden pełnoprawny. 3. Obowiązki 3.1 Wyrobienie 500 minut do czasu egzaminu. 3.2 Wykonywać rozkazy szkoleniowców oraz ich pomagierów. 3.3 Zachować kulturę osobistą. 3.4 Obchodzenie się z szacunkiem do innych. 3.5 Znajdowanie się podczas służby na TS3. 3.6 Nadrabiać szkolenia. 3.7 Przystąpić do egzaminu kończącego akademię. 3.8 Jeździć na patrole, akcje i doszkalać się. 3.9 Chodzić w wyznaczonym umundurowaniu. 4. Pojazdy 4.1 Pojazdy akademii muszą być ustawione prawidłowo, naprawione i zatankowane (min. w 80%) a) nie trzeba tankować pojazdów pochodzących z pojazdu wirtualnego 4.2 Zabronione jest przewożenie cywilów pojazdami służbowymi. 4.3 Zakaz używania sygnałów dźwiękowych oraz świetlnych bez uzasadnienia. 4.4 Używanie pojazdów odbywa się w następujących zespołach: a) SLOp - od 2 do 4 osób b) GCBA/GBA - od 3 do 6 osób 5. Kary 5.1 Za niestosowanie się do regulaminu straży i asafd mogą zostać nałożone kary: - minus akademicki (maksymalnie trzy) - zwolnienie dyscyplinarne - zwolnienie z blacklistą 5.2 Otrzymanie różnego typu kary: a) poniżej 24h -> minus frakcyjny b) powyżej 24h -> zwolnienie dyscyplinarne ZAREAGUJ JEŻELI AKCEPTUJESZ REGULAMIN
 6. 111 punktów
  REGULAMIN FORUM §1. Postanowienia ogólne Każdy użytkownik rejestrujący się na serwerze: jednocześnie akceptuje regulamin serwerowy, zobowiązuje się do przestrzegania regulaminu, wyraża zgodę na otrzymywanie listów elektronicznych (E-Mail) od serwera, bierze całkowitą odpowiedzialność za zamieszczane przez siebie treści oraz wyraża nieodwołalną odpowiedzialność na ich publikacje, przyjmuje do wiadomości że konta założone w celu ominięcia blokady lub łamania zasad są niezwłocznie blokowane. Kategorycznie zabronione jest działanie na szkodę serwera oraz wszystkich przynależących do nich podmiotów, Nieznajomość regulaminu nie zwalnia z jego przestrzegania, Twórca regulaminu zastrzega sobie prawa do wprowadzenia w nim zmian w każdej chwili, a użytkownik powinien się do nich dostosować w przypadku aktualizacji, Akceptując ten regulamin akceptujesz również wszystkie regulaminy, Wszelkie naginanie bądź łamanie regulaminu wiąże się z konsekwencjami od serwerowych aż po prawne. Kontakt z administratorem serwera - E-mail: [email protected] §2. Forum Należy szanować innych użytkowników: Każdy ma prawo do swobodnej wypowiedzi, jeśli ta nie narusza regulaminu. Niedopuszczalne zachowania względem innych to: wyzwiska i oszczerstwa, szerzenie nienawiści, udostępnianie danych osobowych. Należy dbać o jakość dyskusji na forum: Przed napisaniem tematu: Należy upewnić się czy pasuje do działu oraz czy nie był już wcześniej poruszany. Przed napisaniem posta: Warto sprawdzić go na stronie ortograf.pl, aby uniknąć rażących błędów, Należy upewnić się, że pasuje oraz wnosi coś wartościowego do tematu. Należy zadbać o estetykę, nie nadużywając formatowania. Nie należy nadużywać przekleństw. Bezwzględnie zabronione jest zamieszczanie treści, które: Naruszają prawo polskie, a w szczególności prawa autorskie, Są obrzydliwe, przerażające lub nieodpowiednie dla wszystkich odbiorców. Właściciel regulaminu zakazuje kopiowania części bądź całego regulaminu. Autor regulaminu: @Inder00 Ostatnia aktualizacja: 04.02.2020 23:43
 7. 110 punktów
  REGULAMIN SAFD 1. Wstępne informacje 1.1 Nieznajomość regulaminu frakcji nie zwalnia Cię z jego przestrzegania. 1.2 Frakcja to zorganizowana grupa, w której panuje hierarchizacja, oraz dyscyplina. 1.3 Zarząd frakcji zastrzega sobie zmianę regulaminu frakcji bez wcześniejszego powiadomienia. 2. Obowiązki pracownika San Andreas Fire Department 2.1 Każdy członek frakcji ma obowiązek wyrobić normę 650 minut na służbie w ciągu tygodnia. 2.2 Podczas pełnienia służby pracownik ma obowiązek przebywać na TS3 na kanale frakcyjnym. 2.3 Każdy członek frakcji ma obowiązek zgłosić otrzymaną karę serwerową na odpowiednim kanale na discordzie frakcyjnym. 2.4 Każdy członek frakcji ma obowiązek słuchać i wykonywać rozkazy wyższej rangi 2.5 Podczas pełnienia służby należy posiadać odpowiedni mundur co do czynności, które się wykonuje. 2.6 Podczas pełnienia służby należy zachować kulturę osobistą. 2.7 Każdy członek ma obowiązek godnie reprezentować frakcje na służbie jak i poza nią. 2.8 Zarówno z mundurem koszarowym jak i bojowym należy obchodzić się z szacunkiem, niedozwolone są zachowania mające w celu utraty dobrej reputacji, czy też plamiące dobre imię jednostki. 2.9 Bądź profesjonalny w swym działaniu i nie odgrywaj głupich/niepotrzebnych rzeczy. 2.10 Dzielenie obowiązków w SEKCJA i słuchanie oraz wyznaczanie DARII (współpracowanie podczas akcji RP). 2.11 Stosowanie prawidłowo języka polskiego w tym ortografii i interpunkcji. 3. Czynności zabronione dla członka San Andreas Fire Department 3.1 Obowiązuje kategoryczny zakaz wynoszenia informacji po za frakcję. 3.2 Podczas służby zabrania się załatwiania spraw prywatnych. 3.3 Podczas służby zakazuje się poruszania na giełdy, salony, urzędy. 3.4 Zabrania się składania podań do innej frakcji. 3.5 Zabrania się wchodzenia na służbę podczas aktywnej kary na serwerze – wyciszenie, prawo jazdy. 3.6 Zabrania się korzystania z sprzętu lub pojazdów, jeżeli strażak nie odbył odpowiednich kursów. 3.7 Zabrania się kategorycznie przerywania korespondencji radiowej iż ma ona najwyższy priorytet. 3.8 Zabrania się chodzenia na (S2) podczas pojawienia się wezwania (unikanie odgrywania akcji RP). 3.9 Zabrania się bycia we frakcji na innych serwerach. 3.10 Wchodzenia na służbę po środkach odurzających (w tym alkoholu). 3.11 Podczas pełnienia służby nie można wykonywać crime rp. 3.12 Zakazuje się przybywania na służbie frakcyjnej w masce (z przebieralni). 4. Zasady obowiązujące na koszarach. 4.1 Zakazuje się nadużywanie wyposażenia strażackiego oraz ratowniczego. 4.2 Zakazuje się bawienia zabezpieczeniami oraz sprzętem strażackim. 4.3 Zakazuje się wjeżdżania pojazdami prywatnymi, publicznymi na teren koszar. 4.4 Podczas braku wezwań należy wyjechać w patrol lub robić RP konserwacji pojazdów. 4.5 Zabrania się wszelkiego "małpowania". 5. Zasady poruszania się pojazdami frakcyjnymi. 5.1 Każdy członek frakcji odpowiedzialny jest za pojazd, którym się porusza. 5.2 Przed powrotem pojazdem służbowym na koszary należy naprawić oraz zatankować pojazd do min. 80% a) nie dotyczy pojazdów z parkingu wirtualnego 5.3 Zabronione jest przewożenie cywilów pojazdami służbowymi. 5.4 Niedopuszczalne jest porzucenie wozów frakcyjnych. 5.5 Powracając na koszary należy pamiętać o odstawieniu pojazdu na miejsce i zaciągnięcia ręcznego. 5.6 Wyjazd z koszarów jak i powrót musi być zakomunikowany na krótkofalówce odpowiednim skrótem. 5.7 Kierujący pojazdem ma zakaz nadużywania sygnałów dźwiękowych oraz świetlnych. 5.8 Kategoryczny zakaz: „Stuntowania”, Odwalania, Taranowania, i tym podobne. 5.9 Obowiązkowo trzeba przestrzegać zasad Kodeksu Ruchu Drogowego. 5.10 Zakaz stawiania pojazdów na zieleni i chodnikach, jeżeli sytuacja tego nie wymaga. 5.11 Pojazdy podczas działań (zabezpieczeń, akcji RP, patrolu) muszą być koniecznie naprawione. 6. System Kar 6.1 Za niestosowanie się do regulaminu straży mogą zostać nałożone kary: - rozmowa dyscyplinarna - kara dyscyplinarna - ostrzeżenie - cofnięcie kursu - minus - zawieszenie - degradacja - zwolnienie dyscyplinarne - czarna lista 7. Dodatkowe 7.1 Wypłaty z frakcji odbieramy tylko na spotkaniu frakcyjnym. 7.2 Spotkanie frakcyjne odbywa się w wyznaczonej przez główny zarząd godzinie. ZAKAZ KOPIOWANIA REGULAMIN STWORZONY PRZEZ MANDARYNKA JEŻELI PRZECZYTAŁEŚ ZOSTAW REAKCJE
 8. 99 punktów
  REGULAMIN SERWEROWY §1. Postanowienia ogólne Każdy użytkownik rejestrujący się na serwerze: jednocześnie akceptuje regulamin serwerowy, zobowiązuje się do przestrzegania regulaminu, wyraża zgodę na otrzymywanie listów elektronicznych (E-Mail) od serwera, bierze całkowitą odpowiedzialność za zamieszczane przez siebie treści oraz wyraża nieodwołalną odpowiedzialność na ich publikacje, przyjmuje do wiadomości że konta założone w celu ominięcia blokady lub łamania zasad są niezwłocznie blokowane. Kategorycznie zabronione jest działanie na szkodę serwera oraz wszystkich przynależących do nich podmiotów, Nieznajomość regulaminu nie zwalnia z jego przestrzegania, Twórca regulaminu zastrzega sobie prawa do wprowadzenia w nim zmian w każdej chwili, bez ówczesnego poinformowania użytkowników. Akceptując ten regulamin akceptujesz również wszystkie regulaminy, Wszelkie naginanie bądź łamanie regulaminu wiąże się z konsekwencjami od serwerowych aż po prawne. Kontakt z administratorem serwera - E-mail: [email protected] §2. Serwer Na serwerze kategorycznie zabronione jest: Reklamowanie innych serwerów, Korzystanie z chatu premium /v, w celach ogłoszeniowych. Działania na szkodę serwera, Wykorzystanie pojazdów przystosowanych do prac w celach prywatnych Publicznie rozmawianie (chat premium, chat ogłoszeń) na temat innych serwerów, Organizowanie eventów tj. licytacja/e przez graczy, Sprzedawanie majątku/ów za realną gotówkę, bądź jej odpowiednik (elektroniczny np. PaySafeCard etc.), Prowadzenie grup / organizacji o tematyce serwera (w tym facebook) namawiających lub pozwalających na łamanie regulaminu serwera, Działanie na szkodę innych użytkowników serwera (tj. oszusta/wyłudzenia/etc.), Wszelakie dane informatyczne należą do właściciela serwera (tj. konta/majątki/etc.), Na serwerze obowiązują przynajmniej podstawowe zasady kultury, Wymiany dokonywane poza wyznaczonym do tego miejscem (tj. urząd/giełda) są prowadzone na własną odpowiedzialność, Zabronione jest jakiekolwiek nakłanianie do łamania regulaminu serwera. §3. Frakcje Kierujący pojazdem uprzywilejowanym (frakcyjnym) ma: obowiązek stosować się do przepisów ruchu drogowego, zachować szczególną ostrożność, oraz zwracać uwagę na natężenie ruchu drogowego, obowiązek odstawić pojazd w stanie idealnym, zatankowanym przynajmniej na poziomie 80% na odpowiednie miejsce, zakaz nadużywania sygnałów dźwiękowych, jak i świetlnych, kategoryczny zakaz, przewożenia osób, w pojeździe służbowym, od tego można odstąpić w nagłych sytuacji utraty życia, kategoryczny zakaz: "Stuntowania", Odwalania, Taranowania, i tym podobne. Każdemu pracownikowi frakcji przysługuje: Prawo do odpłatnej przerwy 15 minutowej (S2) aktywowanej komendą /S2. Przerwa przysługuje pracownikowi jedynie na terenie danej frakcji, do której przynależy, Po zakończeniu przerwy wymagane jest wpisanie komendy /S3, która informuje o zakończeniu przerwy. Prawo do odstąpienia od frakcji, stosując się do odpowiedniego wzoru w dziale danej frakcji na forum - multirpg.pl, W przypadku bez postawnego odrzucenia owego wniosku, należy napisać odwołanie w dziale Głównej Komisji Frakcyjnej według wzoru. Prawo od odstąpienia od danej kary nałożonej przez zarząd frakcji stosując się do odpowiedniego wzoru w dziale danej frakcji na forum - multirpg.pl, W przypadku bez postawnego odrzucenia owego wniosku, należy napisać odwołanie w dziale Głównej Komisji Frakcyjnej według wzoru. Prawo do powrotu w szeregi frakcji w przypadku dobrowolnego opuszczenia danej frakcji, Prawo do złożenia donosu na zarząd frakcji w przypadku łamania regulaminu w dziale Głównej Komisji Frakcyjnej według wzoru. Czas realizacji wniosku/donosu Głównej Komisji Frakcyjnej wynosi do 7 dni roboczych, W przypadku wydalenia pracownika frakcji przez zarząd, zarząd jest zmuszony do podania powodu wydalenia, W przypadku bez postawnego wydalenia z frakcji, były pracownik posiada prawo do napisania odwołania w dziale Głównej Komisji Frakcyjnej według wzoru. Zarząd frakcji jest zmuszony do przystosowania się do innych frakcji w przypadku otwierania rekrutacji, W jednym czasie może być otworzona maksymalnie 1 rekrutacja do frakcji, W przypadku otworzenia rekrutacji równolegle, bądź w czasie rekrutacji do innej frakcji, każdy użytkownik posiada prawo do złożenia donosu na zarząd frakcji w dziale Głównej Komisji Frakcyjnej według wzoru. Kategorycznie zakazuje się przebywania na innych służbach (tj. administracyjnej, biznesu) podczas służby frakcyjnej, Zarząd jest zwolniony z przestrzegania podczas szkoleń. §4. Biznes Kategorycznie zakazuje się przebywania na innych służbach (tj. administracyjnej, frakcyjnej) podczas służby biznesu, Zarząd jest zwolniony z przestrzegania podczas szkoleń. Każdemu pracownikowi biznesu przysługuje: Prawo do odpłatnej przerwy 15 minutowej (S2) aktywowanej komendą /S2. Przerwa przysługuje pracownikowi jedynie na terenie danego biznesu, do której przynależy, Po zakończeniu przerwy wymagane jest wpisanie komendy /S3, która informuje o zakończeniu przerwy. Prawo do odstąpienia od biznesu, stosując się do odpowiedniego wzoru w dziale danego biznesu na forum - multirpg.pl, W przypadku bez postawnego odrzucenia owego wniosku, należy napisać odwołanie w dziale Głównej Komisji Frakcyjnej według wzoru. Prawo od odstąpienia od danej kary nałożonej przez zarząd biznesu stosując się do odpowiedniego wzoru w dziale danego biznesu na forum - multirpg.pl, W przypadku bez postawnego odrzucenia owego wniosku, należy napisać odwołanie w dziale Głównej Komisji Frakcyjnej według wzoru. Prawo do złożenia donosu na zarząd biznesu przypadku łamania regulaminu w dziale Głównej Komisji Frakcyjnej według wzoru. Czas realizacji wniosku/donosu Głównej Komisji Frakcyjnej wynosi do 7 dni roboczych, §5. Giełda Pojazd na terenie giełdy może przebywać maksymalnie 72 godziny. §6. Eventy Wszelakie ułatwianie/pomaganie innym graczom w eventach indywidualnych jest surowo zabronione. W przypadku złamania tego punktu, osoba ułatwiająca zostanie zbanowana na okres 3 dni, bez możliwości apelacji. Właściciel regulaminu zakazuje kopiowania części bądź całego regulaminu. Autor regulaminu: @Inder00 Ostatnia aktualizacja: 29.06.2020r 01:03
 9. 90 punktów
  Cennik Aut: Każdy gracz ma prawo kupić maksymalnie 3 auta jednorazowo, dopóki ich nie odbierze- nie zostaną mu sprzedane kolejne MODEL SILNIK 1.2 SILNIK 1.4 KLUCZYKI 1.2 KLUCZYKI 1.4 BMW M3 55.000.000 85.000.000 15.000.000 20.000.000 EUROS 27.500.000 37.500.000 10.000.000 10.000.000 QUADBIKE - 52.500.000 - 15.000.000 PORSHE 911 GT2 RS - 2.500.000.000 - 50.000.000 HUSTLER 90.000.000 120.000.000 20.000.000 25.000.000 SUBARU IMPREZA 120.000.000 140.000.000 25.000.000 30.000.000 MERCEDES G65 AMG 70.000.000 115.500.000 15.000.000 25.000.000 LIMUZYNA 150.000.000 185.000.000 25.000.000 30.000.000 HOTDOG 50.000.000 85.000.000 10.000.000 20.000.000 LODZIARNIA 85.000.000 120.000.000 20.000.000 25.000.000 BARKLEY RC'VAN 25.000.000 42.500.000 10.000.000 10.000.000 BURITTO 140.00.000 170.00.000 25.000.000 30.000.000 FORKLIFT 12.500.000 15.500.000 10.000.000 10.000.000 NEWS VAN 50.000.000 65.750.000 10.000.000 15.000.000 PONY 20.000.000 45.000.000 10.000.000 10.000.000 YOSEMITE 25.000.000 37.500.000 10.000.000 10.000.000 HUNTLEY 50.000.000 75.000.000 10.000.000 15.000.000 LANDSTALKER 60.000.000 140.000.000 15.000.000 25.000.000 PERENNIAL 4.000.000 7.500.000 5.000.000 5.000.000 RANCHER 30.000.000 45.000.000 10.000.000 10.000.000 ROMERO 17.500.000 25.000.000 10.000.000 10.000.000 PHOENIX 20.000.000 30.500.000 10.000.000 10.000.000 AUDI RS7 600.000.000 750.000.000 40.000.000 40.000.000 BANSHEE 17.500.000 22.500.000 10.000.000 10.000.000 BULLET 25.000.000 32.500.000 10.000.000 10.000.000 HOTKNIFE 50.000.000 80.000.000 10.000.000 20.000.000 COMET 4.500.000 8.000.000 5.000.000 5.000.000 ELEGY 6.000.000 10.000.000 5.000.000 10.000.000 MCLAREN P1 1.100.000.000 1.600.000.000 50.000.000 50.000.000 CHEVROLET CAMARO 575.000.000 800.000.000 40.000.000 40.000.000 MERCEDES AMG GT 850.000.000 1.000.000.000 40.000.000 40.000.000 FERRARI 380.000.000 420.000.000 35.000.000 35.000.000 INFERNUS 125.000.000 150.000.000 25.000.000 25.000.000 JESTER 30.000.000 50.000.000 10.000.000 10.000.000 SULTAN 12.500.000 20.000.000 10.000.000 10.000.000 SUPER GT 90.000.000 120.000.000 20.000.000 25.000.000 TURISMO 90.000.000 120.000.000 20.000.000 25.000.000 KOENIGSEGG AGERRA R 2014 600.000.000 750.000.000 40.000.000 40.000.000 ZR-350 17.500.000 27.500.000 10.000.000 10.000.000 BLOODRING BANGER 85.000.000 110.000.000 20.000.000 25.000.000 CADDY 15.000.000 20.000.000 10.000.000 10.000.000 CAMPER 80.000.000 - 20.000.000 - FERRARI 458 ITALIA - 1.500.000.000 - 50.000.000 TESLA ROADSTER 1.250.000.000 1.500.000.000 50.000.000 50.000.000 PAGANI HUYRIA ROADSTER 1.800.000.000 2.000.000.000 50.000.000 50.000.000 MESA 45.000.000 50.000.000 10.000.000 10.000.000 DELUXO 2.000.000.000 2.500.000.000 50.000.000 50.000.000 BUFFALO 310.000.000 370.000.000 35.000.000 35.000.000 @NILO
 10. 86 punktów
  Regulamin frakcji San Andreas Road Assistance │Postanowienia ogólne│ 1. Każdy pełnoprawny pracownik, ma obowiązek wyrabiania co tygodniowej normy: - pracownik 500 minut - pracownik z rangą powyżej podinspektora 400 minut - członkowie administracji 300 minut - członkowie zarządu 250 minut - pracownik tygodnia 50% normy 2. Każdy pracownik, ma obowiązek z zapoznaniem się ze wszystkimi materiałami szkoleniowymi znajdującymi się na Discordzie podanym przez Główny Zarząd... 3. Każde spotkania podsumowywujące będą ogłaszane na Discordzie Frakcyjnym. 4. Każdy pracownik, ma prawo zabrać pojazd, który stoi 24h na parkingu publicznym, źle zaparkowany lub bez zaciągniętego ręcznego na parking policyjny. 4.1. Dodatkowo pracownik, ma prawo zabrać pojazd, który stoi powyżej 1h na parkingu publicznym, jeżeli jest doszczętnie zniszczony. 5. Adeptom nie przysługuję przywilej brania urlopów do czasu zdania egzaminów i mianowania go pełnoprawnym. 6. [Rekrutacja] Jeżeli przeczytałeś regulamin do końca to napisz w podaniu "SARA to Rodzina" kolorem pomarańczowym oraz zostawić reakcje aby zwiększyć swoje szanse i pokazać, że przeczytałeś regulamin. 7. Jeżeli Adept będąc w akademii otrzyma trzy minusy zostaje automatycznie wyrzucony z niej. 8. Każdy pełnoprawny pracownik ma prawo do wzięcie urlopu na maksymalnie 10 dni w miesiącu (pozostałe dni urlopu z poprzedniego miesiąca nie przechodzą na kolejny miesiąc). 9. Każdy pracownik po zdanym egzaminie, który zwolni się w ciągu tygodnia, zostaje automatycznie wpisany na BLACK LISTE frakcji. 10. We frakcji stosowany jest system tzw. "plusów" i "minusów". 11. Każdemu pracownikowi PEŁNOPRAWNEMU przysługuje przywilej wykupienia minusa [ cena 1 000 000 000] takowe pieniądze są przeznaczane na premie dla pracowników tygodnia. 12. We frakcji obowiązuje następujący system kar: - ostrzeżenie pisemne/słowne, - minus, - zawieszenie czasowe, - degradacja rangi, - wydalenie z frakcji. 12.1. Dodatkowo w sytuacjach poważnego łamania regulaminu i norm panujących we frakcji, Zarząd frakcji może podjąć decyzję o nałożeniu Black Listy lub Black Listy BMA. 13. Każdemu pracownikowi frakcji po odejściu, przysługuje prawo do napisania powrotu w odpowiednim temacie w dziale SARA. Zarząd frakcji ma prawo do odrzucenia powrotu. 13.1. Po powrocie do frakcji pracownik zobowiązany jest do przepracowania w niej co najmniej miesiąca od chwili powrotu, w przeciwnym razie trafi on na Black Liste Frakcji. 13.2. Każdy pracownik po trzecim odejściu z frakcji automatycznie trafia na Black Liste Frakcji. 14. Każde materiały zawarte w Strukturach frakcji należą do lidera Frakcji. 15. Będąc w akademii, każdy Adept ma obowiązek do wyrobienia normy 300minut, żeby mógł podejść do egzaminu. 16. Awanse we Frakcji odbywają się co dwa tygodnie. 16.1. Każdy zebrany minus we Frakcji przez 2 tygodnie między awansami unieważnia możliwość otrzymania awansu. │Obowiązki pracowników│ 1. Obowiązki użytkowania pojazdów frakcyjnych. 1.1. Każdy pracownik zobowiązany jest do odstawienia pojazdu na odpowiednie miejsce. 1.2. Każdy pojazd frakcyjny musi zawierać minimum 80% [240 litrów]. 1.3. Każdy odstawiony pojazd ma być naprawiony oraz zaciągnięty w nim hamulec ręczny. 1.4. Każdy pracownik, ma zakaz porzucania pojazdów po za bazą, bez poinformowania Zarządu frakcji. 1.5. Jeżeli Pracownika wyrzuci z gry jest on zobowiązany do zgłoszenia to na Discordzie Frakcyjnym na odpowiednim kanale. 1.6. Każdy pracownik, ma prawo pojechać na G1, lecz może być tylko jedna laweta oraz jeden pojazd techniczny. 2. Każdy pracownik jest zobowiązany do stosowana ogranicznika prędkości odpowiednio: - 80 km/h w terenie zabudowanym (miasto) - 120 km/h w terenie niezabudowanym (poza miastem) - 200 km/h na autostradzie 3. Każdy pracownik zobowiązany jest zgłosić otrzymaną karę serwerową do zarządu frakcji. 4. Każdy pracownik ma obowiązek zapoznania się z wszystkimi materiałami szkoleniowymi znajdujących się na discordzie frakcyjnym. 5. Każdy pracownik jest zobowiązany do okazywania wysokiej kultury oraz pokazywania wysoką dyscyplinę. 6. Każdy pracownik ma obowiązek używania statusu ''S2'' jeżeli go potrzebuje. Zgłaszamy go na krótkofalówce pod ''Y'' oraz na say komendą ''/S2''. 7. Każdy pracownik przebywający na służbie w grze ma obowiązek przebywania na TS3 oraz posiadania prawidłowego stroju. 8. Każdy pracownik ma obowiązek zgłaszania każdego urlopu na odpowiednim kanale na Discordzie Frakcyjnym. 9. Każdy pełnoprawny pracownik nie ma obowiązku odgrywania ''RP'' na: Import/Export. Wyjątkiem od tego są zgłoszenia ''awf'' oraz na czacie służb. 10. Każdemu pełnoprawnemu pracownikowi zabrania się pobierania gotówki za przyjęte wezwanie. Wyjątkiem jest dobrowolna wpłata. 11. Każdy pełnoprawny pracownik ma obowiązek odgrywania ''RP'' tylko wtedy, gdy jest: duża ilość graczy, członkowie innych Frakcji bądź Biznesów lub jest niedaleko miejsce gdzie jest duża ilość graczy. 12. Każdy pracownik ma obowiązek zrobienia screena, na którym widać jak gracz utrudnia pracę Frakcji bądź taranuje zanim wstawi on auto na PP. │Zakazy pracowników│ 1. Zakaz wykonywania spraw prywatnych na służbie. 2. Zakaz poruszania się pojazdem nie stosownym do jego rangi. 3. Zakaz używania skina nieprzeznaczonego do swojej rangi. 4. Zakaz nie słuchania się poleceń, całego Zarządu oraz Głównego Zarządu frakcji. 5. Zakaz nadużywania blokad na koło, barierek, blipów ostrzegawczych, pachołków oraz kodów radiowych. 6. Zakaz ucieczki przed SAPD będąc na służbie. 7. Zakaz wszczynania kłótni pomiędzy pracownikami we frakcji oraz członkami innych frakcji. 8. Zakaz pisania skarg, na innych członków frakcji. 9. Zakaz wkraczania na strefę DM przed godziną 23:00 do 06:00 oraz gdy są na nim gracze. 10. Zakaz pisania podań do frakcji/pełnienia służby frakcyjnej na innym serwerze. 11. Zakaz bycia na służbie podczas aktywnej kary serwerowej (zpj, mute). 12. Zakaz jeżdżenia we dwójkę pojazdem frakcyjnym. [ wyłączając pojazdy zarządu oraz jeżdżenie z adeptami na miejscu pasażera ] 13. Zakaz używania przerwy "S2" na terenie bazy frakcji. 14. Zakaz odgrywania tzw. Crime RP podczas pełnionej służby. [ ucieczka przed Frakcja SAPD napadów oraz strzelanin na Dm ] 15. Zakaz odwalania, taranowania, jazdy pod prąd oraz używania wulgaryzmów podczas służby. 16. Zakaz wjazdu na górę Mount Chilliad. 17. Zakaz używania sygnałów dźwiękowych w pojeździe technicznym - Burrito. 18. Zakaz używania pojazdów frakcyjnych na szkodę całego serwera oraz frakcji. 19. Zakaz odgrywania "RP" na autostradach. Wyjątkiem od tego są zgłoszenia "awf" oraz na czacie służb. 20. Zakaz holowania aut z terenów prywatnych, giełd, baz frakcji, pierwszego piętra parkingu G1, miejsc za bazą TSA, miejsc za stacją paliw obok DM przy koszarach SAFD, parking Fabryki Aut oraz parkingu San News. 21. Zakaz wynoszenia jakichkolwiek informacji z Discorda Frakcyjnego. │Akademia│ 1. Każdy pracownik akademii, ma prawo do jazdy we dwie osoby tylko wtedy, gdy brakuje lawet. W takiej sytuacji może on jechać z innym Adeptem lub z pracownikiem pełnoprawnym siedzącym na miejscu pasażera. 2. Każdy pracownik akademii, ma zakaz wykonywania "RP" oraz wszelkich zabezpieczeń, do póki nie zda egzaminu i nie zostanie pełnoprawnym pracownikiem. 2.2. Wyjątkiem jest blokada na koło. 3. Każdy pracownik akademii, ma całkowity zakaz używania chatu służbowego który znajduje się pod "U". Prawo do używania chatu służb przysługuje mu po zdanym egzaminie. 4. Pracownikom akademii zabrania się obstawiania eventów (G1, drag race itd.). 5. Pracownikom akademii zabrania się przyjmowania wezwań "awf". 6. Pracownikom zakazuje się brania urlopu tydzień po zdanych egzaminach akademii. │System rang│ 1. Do frakcji jest dodanych 18 rang: ━━━━━━━━━━ ┃Skład Głównego Zarządu┃ ▪ Główny Inżynier ▪ ▪ Inżynier ▪ ━━━━━━━━━━ ┃Skład Zarządu┃ ▪ Kierownik ▪ ▪ Zastępca Kierownika ▪ ━━━━━━━━━━ ┃Skład Pracowników┃ ▪ Inspektor Naczelny ▪ ▪ Inspektor ▪ ▪ Podinspektor ▪ ▪ Operator Naczelny ▪ ▪ Operator ▪ ▪ Doświadczony Technik ▪ ▪ Technik ▪ ▪ Doświadczony Specjalista ▪ ▪ Specjalista ▪ ▪ Doświadczony Budowlany ▪ ▪ Budowlany ▪ ▪ Pracownik ▪ ▪ Młodszy Pracownik ▪ ━━━━━━━━━━ ┃Skład Akademii┃ ▪ Adept ▪
 11. 81 punktów
  support santiago zostaje wydalony z grona ekipy serwera.
 12. 69 punktów
 13. 68 punktów
  SKŁAD SAFD KORPUS GENERAŁÓW @Mandarynka - KORPUS OFICERÓW STARSZYCH - @Ależedragas? - KORPUS OFICERÓW MŁODSZYCH @XoreK - @Drabinson KORPUS ASPIRANTÓW - - - @Xavi @Mentorek KORPUS PODOFICERÓW - - @lemon2468 @Frejz @Bedi225 @NoobikPL123 @Chlomik @GrubyCJ. @kitek_123 KORPUS SZEREGOWYCH @Dychaaa @Pietrucha120 @(kaczuszka) @LotoZiom @NILO KORPUS PODCHORĄŻYCH - FUNKCJE POBOCZNE EGZAMINATOR & SZKOLENIOWIEC @Mandarynka @Ależedragas? @XoreK @Mentorek @Drabinson SZKOLENIOWIEC @Xavi @XlemonX ZASŁUŻENI @Francik - ★★★★★ @XoreK - ★★★★ @Pomarańcza. - ★★★★ @-M4ksiu- - ★★★★ @Malpka - ★★★★ @kozderka - ★★★★ @FilipQ - ★★★ @Ależedragas? - ★★★ @Abram - ★★★ @reftixd - ★★ @Xeno - ★★ @Drabinson - ★★ @Kacpersonn - ★★ @Mentorek - ★★
 14. 67 punktów
  Rozdział I - Postanowienia 1. Zarząd frakcji zastrzega sobie prawo do edytowania regulaminu, bez przedniego uprzedzenia członków frakcji. 2. Każdy członek wraz z przystąpieniem do frakcji akceptuje regulamin i zobowiązuje się do jego przestrzegania. 3. Każdy członek frakcji, zobowiązuje się do przebywania na komunikatorze TeamSpeak 3, na kanałach SAMC podczas pełnienia służby. 4. Każdy członek frakcji, zobowiązuje się do jak najlepszego reprezentowania jej na służbie, jak i poza nią. 5. Każdy członek frakcji, zobowiązuje się do zachowania kultury podczas pełnionej służby, jak i poza nią. 6. Każdy członek frakcji, zobowiązuje się do przestrzegania zasad KRD (Kodeksu Ruchu Drogowego). 7. Każdy członek frakcji, zobowiązuje się do przestrzegania poleceń wyższej rangi podczas pełnionej służby. 8. Każdy członek frakcji, zobowiązuje się do informowaniu o otrzymanej karze serwerowej, na odpowiednim kanale Discord w ciągu 24h. 9. Każdy członek frakcji, zobowiązuje się do stosowania statusów i kodów na krótkofalówce, jak i na czacie służb. 10. Każdy członek frakcji, zobowiązuje się do wyrabiania w ciągu tygodnia 7 godzin. 11. Każdy członek frakcji, zobowiązuje się do pilnowania wyznaczonego stanu technicznego pojazdu wewnątrz frakcji, gdy odstawia go na miejsce. 12. Każdy członek frakcji, zobowiązuje się do przestrzegania zasad ustalonych wewnątrz frakcji. 13. Każdy członek frakcji, zobowiązuje się do obecności na spotkaniach frakcyjnych. 14. Każdy członek frakcji, zobowiązuje się do odpowiadania na wezwania innych służb. 15. Każdy członek frakcji, zobowiązuje się do przyjmowania i udawania się na każde zgłoszenie. 16. Każdy członek frakcji, zobowiązuje się do podchodzenia do Role Play'a poważnie oraz z zasadami panującymi we frakcji. Rozdział II - Zakazy 1. Członkowi frakcji zakazuje się kategorycznie do robienia napadów, jak i odgrywania crimerp. 2. Członkowi frakcji zakazuje się kategorycznie do pozostawiania pojazdów frakcyjnych w nieodpowiednich miejscach. 3. Członkowi frakcji zakazuje się kategorycznie nie przestrzegania wymogów odnośnie stanu technicznego pojazdu. 4. Członkowi frakcji zakazuje się kategorycznie załatwiania sprawy prywatnych podczas służby. 5. Członkowi frakcji zakazuje się kategorycznie wszczynać konfliktów pomiędzy frakcjami, jak i w samej frakcji SAMC. 6. Członkowi frakcji zakazuje się kategorycznie udostępniania nagrań ze służby, bez wcześniejszego zezwolenia przez główny zarząd. 7. Członkowi frakcji zakazuje się kategorycznie przebywania we frakcji, bądź administracji na konkurencyjnym serwerze. 8. Członkowi frakcji zakazuje się kategorycznie przebywania zniszczonym pojazdem na miejscu odgrywania RP. 9. Członkowi frakcji zakazuje się kategorycznie wynosić spraw frakcyjnych, poza frakcje. 10. Członkowi frakcji zakazuje się kategorycznie wypowiadania się pod skargami oraz pochwałami, które nie dotyczą danego pracownika. 11. Członkowi frakcji zakazuje się kategorycznie brania udziału na eventach, podczas pełnienia służby (wyjątkiem jest G1, jeżeli wyższa ranga zezwoli na to). 12. Członkowi frakcji zakazuje się kategorycznie przebywania na służbie pod wypływem alkoholu, bądź substancji odurzających. 13. Członkowi frakcji zakazuje się kategorycznie poruszania się pojazdami prywatnymi podczas służby. 14. Członkowi frakcji zakazuje się kategorycznie nadużywania wyposażenia. 15. Członkowi frakcji zakazuje się kategorycznie nakłaniania, do łamania regulaminu. 16. Członkowi frakcji zakazuje się kategorycznie odbierania wypłat poza spotkaniami frakcyjnymi. 17. Członkowi frakcji zakazuje się kategorycznie przebywania na dłuższej przerwie niż 15 minut. 18. Członkowi frakcji zakazuje się kategorycznie przebywania na miejscu odgrywania RP. z S2 dłuższym niż 1 minuta. 19. Członkowi frakcji zakazuje się kategorycznie nadużywania przerwy służbowej. 20. Członkowi frakcji zakazuje się kategorycznie odgrywania RP porwania, bez uprzedniego poinformowania zarządu. 21. Członkowi frakcji zakazuje się kategorycznie nadużywania sygnalizacji pojazdu frakcyjnego. 22. Członkowi frakcji zakazuje się kategorycznie celowego poruszania się zniszczonym pojazdem frakcyjnym. 23. Członkowi frakcji zakazuje się kategorycznie poruszania się zniszczonym pojazdem. 24. Członkowi frakcji zakazuje się kategorycznie przewożenia osób trzecich pojazdami frakcyjnymi. 25. Członkowi frakcji zakazuje się kategorycznie wyciszania dźwięku podczas służby, wyjątkiem jest S2. 26. Członkowi frakcji zakazuje się kategorycznie wszelakiego biegania po szpitalu. 27. Członkowi frakcji zakazuje się kategorycznie wjazdu podczas służby na strefę DM. 28. Członkowi frakcji zakazuje się kategorycznie wjazdu na strefę DM. gdy SAPD poinformuje o wjeździe na odpowiednim kanale discord. 29. Członkowi frakcji zakazuje się kategorycznie prowadzenia bezcelowych rozmów na czacie służb, jak i krótkofalówce. Rozdział III - Akademia 1. Każdy członek akademii zobowiązuje się do uczestniczenia w 75% szkoleń, jak i spotkań. 2. Każdy członek akademii zobowiązuje się do zgłoszenia się na egzamin, na odpowiednim kanale Discord z 24h wyprzedzeniem. 3. Każdemu członkowi akademii kategorycznie zakazuje się otrzymania kary serwerowej. 4. Każdemu członkowi akademii kategorycznie zakazuje się prób poznania pytań egzaminujących. 5. Każdemu członkowi akademii kategorycznie zakazuje się wykonywania RP, bez nadzoru osoby pełnoprawnej. 6. Każdemu członkowi akademii kategorycznie zakazuje się wstąpienia na służbę, bez przejścia odpowiednich szkoleń. 7. Każdy członek akademii zobowiązuje się do wyrobienia przed egzaminem na pełnoprawnego normy wynoszącej 6 godzin tygodniowo. Rozdział IV - Zarząd 1. Każdy członek zarządu, zobowiązuje się do ukarania członka frakcji, gdy ten złamie regulamin. 2. Każdy członek zarządu, zobowiązuje się do wypełniania swoich obowiązków w ciągu 24h. 3. Każdy członek zarządu, zobowiązuje się do poinformowania o nadanej karze, na odpowiednim kanale Discord. Rozdział V - Powrót do frakcji 1. Powrót do frakcji, jest możliwy po upływie 21 dni od zaakceptowania wątku o odejście przez GKF. 2. Powrót do frakcji, jest możliwy po osiągnięciu rangi min. EMT I (w innym wypadku powrót jest możliwy tylko przez akademię). 3. Powrót do frakcji, jest możliwy tylko i wyłącznie gdy osoba odejdzie z frakcji, a nie zostanie wydalona. 4. Ranga, która otrzyma osoba powracająca do frakcji, jest zależna od zarządu frakcji. 5. Ranga, którą otrzyma osoba powracająca do frakcji, nie może być wyższa od rangi przed odejściem. 6. Odejście z frakcji, przed upływem 31 dni od zaakceptowania podania jest równoznaczne z dołączeniem do BL. 7. Wyżej wymienione zasady, mogą zostać naginane przy dowolnych wątkach, jeżeli zarząd frakcji tak postanowi. Rozdział VI - System kar 1. System minusów. 2. System ostrzeżeń. 3. Rozmowa dyscyplinarna. 4. Zawieszenie czasowe. 5. Degradacja stopnia. 6. Kara pieniężna. 7. Wydalenie ze struktur frakcji.
 15. 47 punktów
  Taryfikator Kar: 1. Jazda pod prąd - 5.000.000 PLN 2. Jazda zagrażająca innym uczestnikom ruchu drogowego - 8.000.000 PLN 3. Brawurowa jazda - 4.000.000 PLN 4. Blokowanie drogi/przejazdu/wjazdu - 5.200.000 PLN 5. Taranowanie/spowodowanie wypadku - 7.000.000 PLN 6. Skracanie - 5.000.000 PLN 7. Nie zatrzymanie się do kontroli drogowej - 7.000.000 PLN 8. Przekroczenie prędkości o 20-60km/h - 4.000.000 PLN 9. Przekroczenie prędkości powyżej 60km/h - 7.500.000 PLN 10. Utrudnianie wykonywania pościgu - 8.000.000 PLN 11. Prowokacja funkcjonariusza - 6.500.000 PLN 12. Utrudnianie pracy funkcjonariusza - 6.500.000 PLN 13. Obraza funkcjonariusza na służbie A) 9.997.997 PLN B) 40 Minut. 14. Fałszywe zgłoszenie, dla służb mundurowych - 3.000.000 PLN 15. Niestosowne animacje - 2.000.000 PLN 16. Próba przekupstwa/wręczenie łapówki - 10.000.000 PLN 17. Nie wykonywanie poleceń funkcjonariusza SAPD - 4.000.000 PLN 18. Utrudnianie pracy SAPD - 10.000.000 PLN 19. Przeszkadzanie w szkoleniach - 8.000.000 PLN 20. Bieganie/chodzenie po ulicy - 1.500.000 PLN / Upomnienie słowne. 21. Wtargnięcie na teren SAPD (parking, miejsce przeznaczone dla pracowników frakcji) - 5.000.000 PLN 22. Napad na sklep - 30 minut. 23. Uszkodzony pojazd - 4.500.000 PLN 24. Wtargnięcie na teren RP(Wypadek, skoczek itd.) - 5.000.000 PLN 25.Ucieczka A) RP - Do 30 Minut. B) 0 RP - Do 50 Minut. 25.1 Wjazd podczas ucieczki na strefę DM - 15 minut do wyroku. 26. Organizacja nielegalnych zgromadzeń, zlotów - 7.000.000 PLN 27. Uczestnictwo w nielegalnych zlotach, zgromadzeniach - 3.000.000 PLN 28. Organizacja strajków - 60 minut 29. Uczestnictwo w strajku - 60 minut 30. Rasizm - Od 40 do 60 minut. 31. Jazda pod pływem - Od 15 do 30 minut. 32. Usiłowanie zabójstwa - 45 minut 33. Stwarzanie zagrożenia dla życia i zdrowia -Od 25 do 40 minut. 34. Zabójstwo - 60 minut 35. Brak podstawowego wyposażenia - 4.000.000 PLN 36. Porwanie funkcjonariusza - 40 minut Przelicznik kwoty na czas. 1.000.000 = 4 Minuty. © Copyright 2021, wszelkie prawa zastrzeżone. / © Copyright 2021, all rights reserved. Autor /Author: @turbii
 16. 46 punktów
  Przedstawiam wam Czarną Listę Fabryki Aut, jeżeli ktoś na nią trafił to ostatecznie nie ma możliwości dostania się, czy też powrotu do Fabryki : @Jamniczekk (BMA) @goracydelfin66 (BMA) @MDeath (BMA) @Chlebak_ (BMA) @DawidDzasper (BMA) @xxpatrykjnsxx @Kosin. (BMA) @jezyk31pl @Kolunio (BMA) @Jay_Joker (BMA) @Major_spz (BMA) Wzór do składania apelacji Czarnej listy
 17. 45 punktów
  Z przyjemnością informujemy o awansach które miały miejsce w ekipie : Z przyjemnością informujemy, że Supporci @wtfomglolspectra.pdw @Dewen. @JezyKK @dolarsx2121 @Kosin. @TheGonsior @Jaroska420 @Abram @XISTER @RufuSs zostają awansowani na rangę Administratora Z przyjemnością informujemy, że Administrator @Arguś.exe zostaje awansowany na rangę Administratora ROOT Gratulujemy oraz życzymy kolejnych sukcesów.
 18. 45 punktów
  Z przyjemnością informujemy o awansach które miały miejsce w ekipie : Z przyjemnością informujemy, że Administrator @Wercia zostaje awansowana na rangę Administratora ROOT Gratulujemy oraz życzymy kolejnych sukcesów.
 19. 41 punktów
  Z przyjemnością informujemy, że na rangę Support dostają się : @Frejz @BartiTM @Bllackdream @Jaroska420 @PanTomasz @NinjSS @sam_sung @pawelSob @Cechotnik @RIGSON @joika;7 @DC8898 @BigKrzak @orzechovsky @JBX @Tomaszenko Gratulujemy oraz życzymy kolejnych sukcesów.
 20. 41 punktów
  Dzien dziecka 2021 z MultiRPG! 31 maja 2021 - 14 czerwca 2021 Co na Was czeka podczas eventu? 1 czerwca Zarobki X3 Trzykrotne zarobki na wszystkich pracach dorywzych przez cały dzień od 00:00 do 23:59. Codziennie, 21:00 Loteria Loteria z nagrodą główną 1 mld (Limit wejściówek - 500, każda płatna 7.5 mln). Znajdźki 100 ukrytych lodów na całej mapie z wartościową nagrodą główną. Darmowe naprawy Darmowe naprawy pojazdów u wszystkich mechaników manulanych. Darmowe paliwo Darmowe paliwo / LPG na wszystkich stacjach samobosługowych. Zniżka na pojazdy Zmniejszone ceny wszystkich pojazdów w salonach o 10%. Dwukrotna premia godzinowa Zwiększona wysokość premii za przegraną godzinę gry dwukrotnie. Darmowe Premium+ na 7 dni Możliwość odebrania Premium+ na okres 7 dni całkowicie za darmo. Punkty za aktywność Zdobywaj punkty za aktywność na serwerze, a następnie wymieniaj je na wartościowe nagrody. Przylacz sie swietujmy razem Dzien dziecka! DOŁĄCZ JUŻ TERAZ!
 21. Nie możemy wyświetlić tej odpowiedzi, ponieważ znajduje się w forum, które zabezpieczone jest hasłem. Wpisz hasło
 22. 40 punktów
  Regulamin Głównej Komisji Frakcyjnej 1. Wstępne informacje 1.1 Główna komisja frakcyjna zastrzega sobie prawo do zmiany regulminu w każdym momencie. 1.2. Nieznajomość regulaminu nie zwalnia z jego przestrzegania. 1.3. Wszelkie naginanie, bądź łamanie regulaminu wiążę się z konsekwencjami. 1.4. Główna komisja frakcyjna jest odpowiedzialna za frakcję jak i biznesy. 1.5. Czas realizacji wniosku/donosu Głównej Komisji Frakcyjnej wynosi do 7 dni roboczych. 2. Obowiązki każdego pracownika frakcji/biznesu 2.1. Obowiązkiem jest odczekanie 3 dni przed zmianą frakcji. 2.1. Nieodczekanie 3 dni od zaakceptowania odejścia zobowiązuje Główną Komisję Frakcyjną do wpisania osobę na czarną listę z jasnym powodem. 2.2 Każda osoba we frakcji/biznesie ma obowiązek szanowania oraz tolerowania innych osób będących w innej strefie frakcji jak i samą frakcję/biznesu. 2.1 Okazanie braku szacunku i wychowania wiąże się z wyniesieniem konsekwencji. 2.3 Przebywając na duty frakcji/biznesu jesteście zobowiązani do przebywania na odpowiednich kanałach głosowych na TeamSpeak 3 2.1 Wyjątkiem jest rozmowa na osobnym kanale z Główną Komisją Frakcyjną. 2.4 Wchodząc na służbę jesteście zobowiązani do promowanie frakcji/biznesu w jak najlepszy sposób m.in pokazywanie kultury osobistej jak i słownictwo. 2.5 Wpisując S2 będąc na służbie, proszeni jesteście o nieprzekraczanie 30-stu minut przerwy. 3. Zakazy 3.1 Kategorycznie zakazuje się przebywania we frakcjach, lub biznesach na innych serwerach RPG/RP bądź zakładania własnego serwera RPG/RP na platformie Multi Theft Auto, bycia jego współwłaścicielem jak i członkiem grona osób decyzyjnych. 1.1 Zabrania się robienia tak zwanego " hotelu " z frakcji/biznesu. 3.2 Zakazuje się bycia na służbie posiadając karę serwerową np. Wyciszenie, zabrane prawo jazdy. 3.3 Zakazuje się przeklinania/używanie wulgarnych słów przebywając na służbie frakcji/biznesu. 3.4 Zakazuje się odwalania oraz załatwiania swoich spraw prywatnych, kupno auto etc. będąc na służbie. 4.Rekrutacje 4.1. W jednym czasie może być otworzona maksymalnie jedna rekrutacja do frakcji. 4.2. W przypadku otworzenia rekrutacji równolegle, bądź w czasie rekrutacji do innej frakcji*, każdy użytkownik posiada prawo do złożenia donosu na zarząd frakcji w dziale Głównej Komisji Frakcyjnej według wzoru. 4.1. Każda frakcja może otworzyć rekrutację na maksymalnie pięć dni TYLKO dwa razy w miesiącu. 4.2 Wyjątkiem są braki pracowników. W razie potrzeby otwarcia rekrutacji jest możliwe za porozumieniem Głównej Komisji Frakcyjnej oraz Liderów Frakcji. 5.Urlopy 5.1 Każdemu członkowi frakcji/biznesu przysługuję 10 dni wolnych do wykorzystania miesięcznie. 5.2 Dla pracownika tygodnia przysługuję dodatkowe 3 dni w miesiącu. 5.3 Niewykorzystane dni nie przekładają się na następny miesiąc. 5.4 W przypadku potrzeby dłuższego urlopu wymagana jest konsultacja z zarządem frakcji/biznesu. 5.5 Urlop nie może być wykorzystywany pod koniec miesiąca. 5.1 W przypadku wzięcia urlopu tydzień przed końcem miesiąca i potrzeby przedłużenia go, wymagana jest konsultacja z zarządem frakcji/biznesu. 5.6 Dni wolne można rozplanować według potrzeb np. Potrzebujesz 3 dni na poprawę ocen bądź spraw prywatnych, wypisujesz dni na ten okres. Tym samym zostają Ci 7 dni urlopu. 5.7 Urlopu nie wolno wykorzystywać z racją " Że Ci się należy! " Proszę o branie go z głową. 5.8 Osoby, które nie skonsultowały przedłużenia urlopu z zarządcą zostają wydaleni z frakcji/biznesu bez poprzedniego uprzedzenia. 5.9 Główny Zarząd Komisji ma prawo do edytowania i dodawania bądź usuwania punktów regulaminu urlopu. W razie pytań proszę kierować na discorda Smallspy.#4645 Gdyby występowały niejasności bądź macie uwagi, co do regulaminu Głównej Komisji Frakcyjnej zapraszam również na discorda podanego wyżej. Regulamin jest wstępny i mogą zostać nałożone poprawki oraz dodane punkty. Nie życzę sobie kopiowania. Regulamin: @Smallspy.
 23. 39 punktów
  Z przyjemnością informujemy, że Support @Korneljaa zostaje awansowana na rangę Administratora
 24. 39 punktów
  Cześć, może na samym początku bez wzoru. Skarga dotyczyć będzie lidera w/w frakcji "SAFD" Od początku, pan "Mandarynka" administrator ROOT jak i Lider frakcji SAFD. Czym zawinił? Już mówię. Przysłowiowy "Stoper" - Znane pojęcie, prawda? Panowie z w/w frakcji stoją sobie pod szpitalem, prosimy ich aby odjechali. [Dowód nr. 1: https://imgur.com/a/G5JCh0j] Chwile później spojrzałem na teamspeak'a cała trójka? Albo czwórka, nie pamiętam... Siedzieli sobie z liderem na kanale TeamSpeak3 Pan Mandarynka równie dobrze nieSzanuje swoich pracowników. Weźmy tutaj pod lupę pana Abrama. Po jego odejściu lider w/w frakcji napisał do niego w prywatnej wiadomości na discordzie cyt. "Psycha siadła?" - Cieekawie... Edit 2: Postawa lidera, oraz słowa jednego z członków frakcji przy odejściu Abrama... [Dowód nr. 5 https://imgur.com/a/Ez0iMTh] Druga sprawa, większość osób siedzących dłużej we frakcjach jak i na serwerze raczej widzi jak aktualnie zachowuje sie w/w frakcja... Zero wyszkolenia, zero kultury, zero jakiejkolwiek wiedzy... [Dowód nr. 2: https://imgur.com/a/jcHU8Do] Czyja to wina? Szkoleniowców? Jeśli tak, dlaczego? Ponieważ sam lider nie jest w stanie dobrze ich wyszkolić - Prawda? Spójrzmy na samych szkoleniowców frakcji SAFD. [Lista szkoleniowców: https://imgur.com/a/zpAJfWf] Który z tych panów ma wiedzę 100% na temat samych materiałów, bądź potrafi szkolić? Odpowiem wam... Nikt. Zacznijmy od samej góry, Dikiego pozwole sobie ominąc... Pan "Romek22" - Osoba która nie wykazuje nawet podstawowej wiedzy dot. Pożarnictwa Role-Play tego pana ogranicza się na sprawdzeniu dostępu do drzwi, wyciągnięcia akumulatora, otworzenia maski lub wbicia hooligana w bagaznik. Dobra, ale to nie o nim. Zapraszam dalej. Kamisushi (Pomagier) - Co znaczy "Pomagier" [...] Mniejsza, wole w to nie wnikać. Osoba również nie wykazująca najmniejszych podstaw dot. tej frakcji. Do pana "X_Co [...]" - Nie potrafię wypisać tego nicku, z góry przepraszam. Do w/w pana nic nie mam, mimo ze nie wykazuje się największą wiedzą, stara się cały czas dokształcać za co go szanuje. Reszty osób nie kojarze/nie miałem okazji z nimi odgrywać, więc się nie wypowiadam. Trzecia sprawa. Zarząd Kozderka - Osoba która jest na prawdę super i nic do niej nie mam... FilipQ - Też jesteś super osobą, ale no niestety twoje RP... Sam wiesz jak to wygląda. [Dowód nr. 3 oraz zarząd frakcji: https://imgur.com/a/kH5Xo80] Edit 1: FilipQ zasypuje amoniak sorbentem... [Dowód nr. 4: https://imgur.com/a/aaBjcTS] Amoniak to gaz, tak tylko przypomnę... I to tyle z tego zarządu... Wydaje mi się, że jako Lider doprowadzanie do Konfliktów Między-Frakcyjnych Główny zarząd z brakiem podstawowej wiedzy Brakiem szacunku do innych osób będących we frakcji... Nie wydaje mi się że w/w osoba zasługuje na to stanowisko. Chciałbym tylko dopowiedzieć - Możecie po tej skardze nie mieć do mnie szacunku, wyzywać mnie od kapusii etc. Szczerze mówiąc nie rusza mnie to. Z wyrazami szacunku ~ Xenon.KR Edit 3, albo 4 nie wiem nie pamiętam: Cyt. "Brak wyszkolenia" - To jest jeden z przykładów. "Wyciąga AODO" Z CZEGO TY TO WYCIĄGASZ? AODO TRZYMASZ CAŁY CZAS PRZY SOBIE, [...] [Dowód nr. chyba 6: https://imgur.com/a/JP9Gxmk] Edit 5: Zawór z pianą, lecz jaką? LS < 20, 20 < LS, LS > 200? [Dowód nr. 7: https://imgur.com/a/igbjrwB] Edit 6 Xddd: Tutaj przykład z tego samego RP, z czego są zdjęcia wyżej. Kolega wyciąga AODO po raz drugi. Gdzie są szkoleniowcy, gdzie jest wiedza?!?! [Dowód nr. 7: https://imgur.com/a/POWwSQG] Edit 7: Z tego co wiem, to pojazdem frakcyjnym na akcje przyjezdza się naprawionym, prawda? [Dowód nr. 9: https://imgur.com/a/9C7omqS] Edit 8 prosze nauczcie sie rp bo mi sie juz dopisywac nie chce Xd: SAPD wykonuje RP za SAFD: [Dowód nr. 10: https://imgur.com/a/sMZqHNU] Edit 9: Tu chyba kolege prąd pie*lnął i sory za kulturke ale no musze bo ziomek od "wętylatora" se wąż gaśniczy odłącza ten. [Dowód nr. 11: https://imgur.com/a/rPELUj2] Edit 10: A tu co zawiodło? [Dowod nr. 11: https://imgur.com/a/m4TQCnY] Edit numer 11: Zapomniałem wspomnieć, iż Ci panowie korzystają z masek na akcjach RP, niezbyt Ciekawe... Edit 12: Rece opadaja... [Dowod nr. 12 https://imgur.com/a/OD3TyrW] Edit 13: Kolega na duty w urzędzie chilluje bombe [Dowod nr. 13 https://imgur.com/a/gh49frs] Wzór jest tutaj: Frakcja do której należy oskarżony : Nick osoby oskarżonej : Powód : Dowody : Oczekiwania :
 25. 39 punktów
  Sieeeema, dziś lecą 3 moje najlepsze furki na giveaway. Wystarczy zostawić komentarz i tyle. W komentarzu opiszcie jaką furę byście chcieli i dlaczego. Macie czas do 01.02.2021, wtedy wybiore zwycięzców. https://multirpg.pl/game/vehicles/view/864/information/ - MK3,MK4,LGBT, STEREO, CHIPTUNING, low id https://multirpg.pl/game/vehicles/view/895/information/ - stereo, low id https://multirpg.pl/game/vehicles/view/2051/information/ - po prostu monster, w miare niskie ID ^ Wyżej tuning aut itp. Życzę powodzenia każdemu! //end
 26. 39 punktów
  Kierownik: @Izaa93 Zastępca Kierownika: @-ArtisMea-⛧Pablo⛧ @DC8898 @Dyziuxx Dyrektor: @jjay31 @Kaczorowskyyy @RIGSON @NILO @siasio2137 @Filiplo Zastępca Dyrektora: @Grudzu.png @Hinsty- @PanTomasz @venuz @alneq124 @Korneljaa Starszy Menadżer: @ProJa1111 Menadżer: Młodszy Menadżer: Wykwalifikowany Sprzedawca: @Malutka Sprzedawca: @AdiszRcM @Ukis @fosiek216 @erniula @KucharDK @don.kabe @Pyza12 Stażysta: @maciek_jawo @Kospi
 27. 38 punktów
  Frakcja do której należy oskarżony : SAFD Nick osoby oskarżonej : Mandarynka Powód : Bycie w administracji i frakcji na innym serwerze. Dowody : https://imgur.com/a/ZVFftte Oczekiwania : Wydalenie Mandarynki z pozycji Lidera SAFD. @Smallspy.
 28. 38 punktów
  Witam serdecznie jako iż przychodzą takie momenty w życiu że już nie interesują was jakieś auta w grze komputerowej i powoli przychodzi czas na to że chcecie wybudować dom , posadzić drzewo i wyjść za mąż. I z tego powodu w wasze ręce chce oddać ten piękny samochód Admiral FT 2.2 224 ID. Konkurs robiony z tego konta bo @[Pomoc Społeczna] Wacław ma spamera , nawet najstarsi szamani nie wiedzą za co Wymagania : 69 obserwacji na moim profilu 69 reakcji tego posta Napisać miły komentarz i oznaczyć 3 osoby Wyniki pojawią się po osiągnięciu wymagań pozdrawiam i życzę miłej zabawy
 29. Nie możemy wyświetlić tej odpowiedzi, ponieważ znajduje się w forum, które zabezpieczone jest hasłem. Wpisz hasło
 30. 37 punktów
  Z przykrością informuję, że Lider Frakcji San Andreas Medical Center @Kizzy zostaje zdegradowany z Liderstwa za faworyzację członków frakcji jak i zaniedbanie jej. Tym samym nowym Liderem frakcji San Andreas Medical Center zostaje @JohnyTrappin. Gratulację i życzę samych sukcesów!
 31. 37 punktów
  Frakcja do której należy oskarżony : San Andreas Medical Center Nick osoby oskarżonej : Większość składu SAMC Powód : Zacznijmy od pierwszego czyli brak podstawowej wiedzy lidera oraz faworyzacje innych członków frakcji – kolejna sprawa kompletny brak kultury ze strony ratownika wobec innego członka innej frakcji po przez chamską wypowiedź oraz nie stosowny język, brak przypilnowania wówczas akademii będącej na miejscu gdzie ratownik zaczął się niestosowanie odzywać – kolejna sprawa jest iż Specjalista Ratownictwa Sanoxbert No powiedziemy że nie kryje się ze swoim brakiem wychowania tak samo jak między innymi Borsuczek, Lechu_JB, DoktorWojciech oraz jakiś Cieplin który raczej nie jest w szeregach San Andreas Medical Center, lecz znając faworyzacje jaką robi obecny lider frakcji to w kolejnej rekrutacji jeśli napisze to się zapewne dostanie. Wracając do tematu dlaczego się nie kryją z brakiem wychowania jest dość prosta.. skoro osoba powiedźmy posiada wadę wymowy, to jest powód żeby w jaki kolwiek sposób tej osobie „ubliżać” takimi słowami jak: „powiedz rabarbar” więc chłopaki już stricte zwracając się do was czy było by wam w jaki kolwiek sposób milo kiedy non stop by ma ktoś to wypominał? Teraz zwracając się do szanownego GKF'u czy takie zachowanie jest na poziomie zarządu frakcji że na takie odzywki pozwala oraz sam dogaduje? Teraz wrócimy do faworyzacji była taka jedna osoba która dostała karę serwerową która wynosiła ponad 3h gracz okej napisał apelacje która została zaakceptowana po aż 7h, gdzie mamy jasno napisane iż jeśli ktoś dostanie karę serwerową wynoszącą ponad 3h zostaje automatycznie wydalony z szeregów frakcji – lecz gracz nie został wydalony po otrzymaniu kary.. lecz został wydalony po przez otrzymanie kary za działanie na szkodę frakcji, bugując noszę ( na co jest cale nagranie ) no więc jeśli ktoś powie że to nie jest faworyzacja to naprawdę życzę powodzenia w dalszym rozwoju. Dowody : część tutaj podeślę które są w miarę na forum publiczne lecz wszelakie filmy, podeślę na dc w wiadomości - prywatnej iż z tego powodu że nie chce w jaki kolwiek sposób wyciekło na szersze grono osób które nie są związane ze skargą. https://imgur.com/a/ZezswNj https://imgur.com/a/QGMJ41U Oczekiwania : Poważne przemyślenie Kizziego na stanowisku Lidera, oraz Sanoxberta na miejscu zarządu frakcji.
 32. 37 punktów
  Z przyjemnością informujemy, że na rangę Support dostają się : @Pietrosz @Kosin. @!jezyk31pl @macius_ @suchapanda @Nostalclos @Ależedragas? @Pefek @wtfomglolspectra.pdw @Fallout @XISTERR @Dewen @Rusek3K. @Simon. @Abram @venuz Gratulujemy oraz życzymy kolejnych sukcesów.
 33. 37 punktów
  Frakcja do której należy oskarżony : Fabryka aut (biznes) Nick osoby oskarżonej : @Izaa93 Powód : Zerowa aktywność biznesu Dowody : Wystarczy być na serwerze Oczekiwania : Zmiana lidera biznesu, ponieważ podejście oraz zaangażowanie jest niedopuszczalne. Pracownik fabryki na duty to rzadkość, gracze czekają po kilka godzin tak naprawdę bez celu, bo i tak nikt się nie zjawia. Lider wchodzi na służbę max raz w tygodniu, lecz nie po to, aby zajmować się biznesem, a stać AFK i nabijać minutki (jest to w stanie potwierdzić nie jeden człowiek administracji).
 34. 37 punktów
  ◆ Strefa zarządu SARA ◆ │Główny Inżynier│ @kaliszka │Inżynier│ @Simon. │Kierownik│ @#WILKU @USA_BOY @RicK_ @enski │Zastępca Kierownika│ @Jaroska420 ◆ Strefa pracowników SARA ◆ │Inspektor Naczelny│ @imgores │Inspektor│ @Maniek96 │Podinspektor│ │Operator Naczelny│ @Wombat │Operator│ @limon1269 │Doświadczony Technik│ @Stachuu.pdw │Technik│ │Doświadczony Specjalista│ │Specjalista│ @Kordoneq420 │Doświadczony Budowlany│ │Budowlany│ @krystian123456elo @Matazpl @CorkSpuire @Riko_FR @sabek2137 @Filip731 │Pracownik│ @TheOliwir256 @OktuśYT │Młodszy Pracownik│ @Loginek @kwaczlis @mikii │Adept│ ―――――――――――――――――――――――― │Pracownik Tygodnia│ @Wombat │Operatorzy CB│ @imgores │Opiekunowie│ @Simon. @kaliszka @RicK_ @USA_BOY @enski @imgores @Jaroska420 │Szkoleniowcy│ @Simon. @kaliszka @RicK_ @USA_BOY @enski @imgores @Jaroska420 │Egzaminatorzy│ @Simon. @kaliszka @RicK_ @USA_BOY @enski @Jaroska420 │Lista Osób Zasłużonych│ @Sebastos @LiLAstra @Tome_kk @#WILKU @Toomekk @IgiGangus @suchapanda
 35. 36 punktów
  ______________________________________________________________________________________________________________________________________________ Witam Was drodzy gracze! Z wielką chęcią chciałbym Wam zaprezentować nasz nowy konkurs, jakim jest Liga Typera SanNews! Na czym polega Liga Typera? W okresie weekendowym piątek-niedziela będę wybierał z rozgrywek Piłkarskich z różnych lig od 6 do 10 meczy, które będziecie typować! Typy będą pod tym działem na forum, z waszymi obstawionymi wynikami. Gdzie można się zapisać, żeby brać udział? Zapisy będą pod postem, udział może wziąć dosłownie każda osoba! Oczywiście nie posiadająca aktywnej blokady konta na naszym serwerze, ze względu na to, iż przewidujemy nagrodę pieniężną! ______________________________________________________________________________________________________________________________________________ Zakazy: Zakazana jest jakakolwiek próba oszustwa wobec osób prowadzących Każdy komentarz, który zostanie przez Was dodany ma KATEGORYCZNY ZAKAZ bycia edytowanym przed, w trakcie oraz po meczach! Każdy edytowany komentarz przez Was będzie usuwany i nie brany pod uwagę. a) Jeżeli potrzebujecie zmiany swoich typów jesteście zmuszeni do USUNIĘCIA komentarza i napisania nowego. Tyczy się to tylko i wyłącznie PRZED PIERWSZYM MECZEM Z ROZGRYWEK! Każda osoba, która doda swoje typy po pierwszym gwizdku pierwszego meczu zostaje automatycznie nie brana pod sprawdzanie. (CZAS DO ODDANIA TYPÓW TO PÓŁ GODZINY PRZED ROZPOCZĘCIEM PIERWSZEGO MECZU!) Zakaz używania Multi-Kont! Osoba na tym przyłapana dostaje ZAKAZ brania udziału w dalszej zabawie, a punkty, o ile je zdobędzie zostaną skasowane! ______________________________________________________________________________________________________________________________________________ Nagrody: Nasza redakcja funduje nagrody pieniężne za poszczególne miejsca*: 1. Pierwsze miejsce otrzymuje 5kkk 2. Drugie miejsce otrzymuje 3kkk 3. Trzecie miejsce otrzymuje 2kkk * - W przypadku gdy osoby zdobędą po ostatniej kolejce tą samą liczbę punktów i wystąpi „ex aequo” zostanie TYLKO I WYŁĄCZNIE między nimi poprowadzona DOGRYWKA! ______________________________________________________________________________________________________________________________________________ Przykład Typowania: 1. Liverpool - Man. United: 1:2 2. Aston Villa - Wolves: 1:1 3. Lyon - Monaco: 3:2 4. Lazio - Inter: 0:2 5. Śląsk Wrocław - Raków Częstochowa: 0:1 6. Levante - Getafe: 1:1 ______________________________________________________________________________________________________________________________________________ Punktacja: 1. Jeżeli traficie w np. Wygraną, przegraną, bądź remis - 1 pkt 2. Trafienie w dokładny wynik - 3 pkt ______________________________________________________________________________________________________________________________________________ Mecze do pierwszy rozgrywek 16-17.10.2021: 1. Watford vs Liverpool - Sobota 13:30 (PIERWSZY MECZ) 2. Eintracht Frankfurt vs Hertha Berlin - Sobota 15:30 3. Leicester vs Manchester United - Sobota 16:00 4. Lyon vs Monaco - Sobota 21:00 5. Everton vs West Ham - Niedziela 15:00 6. Legia Warszawa vs Lech Poznań - Niedziela 17:30 7. Juventus vs AS Roma - Niedziela 20:45 8. Barcelona vs Valencia - Niedziela 21:00 ______________________________________________________________________________________________________________________________________________ W razie jakichkolwiek pytań, zapraszam na Discorda do siebie: Abram#7149 - Kolejek będzie 8! Każdy kto bierze udział niech zareaguje pod postem!
 36. 36 punktów
  Z przyjemnością informujemy o awansach które miały miejsce w ekipie : Z przyjemnością informujemy, że Administrator @KQBA zostaje awansowany na rangę Administratora ROOT Z przyjemnością informujemy, że Supporci @Kacper3 @GumiS1 @Wr77zeR. @Handlunio @XoreK @FilipQ @filipson @USA_BOY @kaliszka zostają awansowani na rangę Administratora Gratulujemy oraz życzymy kolejnych sukcesów.
 37. 36 punktów
  1. Pojazd porzucony: 10.000.000 PLN 2. Pojazd źle zaparkowany na parkingu publicznym: 9.000.000 PLN 3. Pojazd stojący ponad 24 godziny na parkingu publicznym: 7.000.000 PLN 4. Pojazd rozwalony na parkingu publicznym stojący ponad 1 godzinę: 6.000.000 PLN 5. Pojazd utrudniający prace frakcji: 10.000.000 PLN 6. Pojazd po odegranej akcji RP: Przechowywalnia 7. Odholowywanie pojazdu z posesji na życzenie właściciela: 9.000.000 PLN 8. Pojazd na posesji domku bez znaczka domku / nie zajętego przez innego gracz: 8.000.000 PLN
 38. 36 punktów
  Executive Staff Chief of Police @argo_ramiro Assistant Chief of Police @Sztynksu @krzywy Command Staff Deputy Chief @CineczeK Commander @NinjSS @Wercia Captain III @Mathie @grzibek Employes Captain II @bagietmajster Captain I Lieutenant Detective III Detective II @XISTER Detective I @Malpka Sergeant II @masnyTED128765 @Monster2kxd @pawelSob @DonGrasso Sergeant I @orzechovsky @FUSH69 Police Officer III Police Officer II @Venoomeq @BigCarl @pave_vv @Jarecki @Shezzy Police Officer I @Kospi d-_-b Police Academy Cadet Special Units Supervisory Staff @NinjSS @krzywy @grzibek @Mathie Investigative Bureau @grzibek @bagietmajster @Malpka @orzechovsky @masnyTED128765 @pawelSob @Monster2kxd @DonGrasso @FUSH69 @XISTER Special Weapons and Tactics Negotiators @CineczeK @bagietmajster @Mathie @Monster2kxd @masnyTED128765 Weapons Training Division @argo_ramiro @Sztynksu @Wercia @CineczeK @grzibek @NinjSS Police Academy Commander @argo_ramiro @Wercia @Mathie Field Training Officer @argo_ramiro @Sztynksu @CineczeK @Wercia @grzibek @NinjSS @Mathie Examiner of Police School @argo_ramiro @Sztynksu @CineczeK @Wercia @krzywy @NinjSS @grzibek @Mathie Training Staff @argo_ramiro @Wercia @CineczeK @Sztynksu @krzywy @grzibek @NinjSS @Mathie Meritorious @turbii ✰✰✰✰ @TOMEO ✰✰✰ @Linke55 ✰✰✰ @Promil9876 ✰✰✰ @Black* ✰✰✰ @LubieOgorki ✰✰✰ @YomenikAlchemik✰✰ @_mmm ✰✰ @Bary_ ✰✰ @Error_game ✰ @Wigary ✰
 39. 35 punktów
  Z przyjemnością informujemy o awansach które miały miejsce w ekipie : Z przyjemnością informujemy, że Supporci @Axose. @Dzimipo @ProJa1111 @Mathie @Captain @wigary @Copka @enski zostają awansowani na rangę Administratora Gratulujemy oraz życzymy kolejnych sukcesów.
 40. 35 punktów
  REKRUTACJA DO SAN ANDREAS FIRE DEPARTMENT Z dniem dzisiejszym rekrutacja w szeregi ASAFD zostaje otwarta! Co wykonujesz jako członek ASAFD? Frakcja SAFD przeznaczona jest do walki z pożarami, klęskami żywiołowymi i innymi miejscowymi zagrożeniami. Zajmujemy się na serwerze wykonywaniem różnego rodzaju akcji roleplay, takie jak wypadek, skoczek czy pożary. Podczas akademii będziesz szkolił się, aby zostać pełnoprawnym strażakiem. Szkolenia odbywają się codziennie przez 5 dni o godzinie 18:00. Po szkoleniu przystępujesz do egzaminu kończącego ASAFD , a jego wynik decyduje o tym, czy zostaniesz z nami na dłużej. U nas stawiamy na dobrą atmosferę i prawidłową komunikację z pracownikami. Nie tolerujemy graczy toksycznych oraz odwalaczy. Czego od ciebie wymagamy? Sprawnego mikrofonu Posiadania komunikatorów TS3 i Discord Wysokiego poziomu kultury Znajomości regulaminów Dojrzałości emocjonalnej Wysokiego poziomu ortografii Chęci pracowania i owocnej współpracy WZÓR REKRUTACYJNY: Imię: Nick z serwera: Wiek: Znajomość zasad ortografii (0/10): Znajomość odgrywania RP (0/10): Ilość przegranych godzin na serwerze: Czy posiadasz komunikator TS3 i Discord?: Czy zapoznałeś/aś się z regulaminami?: Czy masz problem z podporządkowaniem się poleceniom wyższych rang?: Ile czasu poświęcisz na frakcję tygodniowo?: Coś o sobie (min. 5 zdań): Dlaczego mamy ciebie wybrać (min. 3 zdania): Dlaczego wybierasz frakcję SAFD?: Aby zwiększyć swoje szansę zareaguj na ten temat.
 41. 35 punktów
  Z przyjemnością informujemy, że Administrator @Monsterr. zostaje awansowany na rangę Administratora ROOT Gratulujemy oraz życzymy kolejnych sukcesów.
 42. 35 punktów
  Regulamin mierzenia prędkości pojazdów 1. Zakazuje się: 1.1 Suszenia na autostradzie, 1.1.1 Suszenia na zjazdach z autostrady/wjazdach na nią. 1.2 Suszenia pod ukryciem (np. będąc schowanym za zakrętem), 1.3 Suszenia frakcji jadących jako pojazd uprzywilejowany, 1.3.1 Dotyczy zakaz również pojazdów TSA(VIP TAXI oraz FAST TAXI) 1.4 Suszenia za jakimkolwiek pojazdem, 1.5 Suszenia podczas patrolu pojazdami typu: Laweta, autobus. 1.6 Suszenia na drodze, 1.7 Suszenia na zakręcie, 1.8 Suszenia w więcej niż 2 funkcjonariuszy w jednym miejscu, minimalny odstęp pomiędzy funkcjonariuszami to 150 metrów, 1.8.1 Nie dotyczy, gdy funkcjonariusze razem suszą w 1 miejscu, ponieważ odbywają razem patrol. W takim przypadku funkcjonariusze suszą po 2 strona drogi. 1.9 Suszenia, gdy patrolujemy SA helikopterem. 1.10 Biegania podczas suszenia 1.11 Suszenia wszelkich pojazdów wodnych. 2. Suszyć można: 2.1 W miejscach 50 metrów od zakrętu (odliczamy tiptopkami na alcie), 2.2 W miejscach, które nie zagrażają życiu funkcjonariusza (tylko i wyłącznie na chodniku, zabezpieczonym barierkami), 2.3 Od godziny 4:00 (rano) do 2:00 (rano), 3. Inne: 3.1 Idąc suszyć zostawiamy radiowóz w zasięgu ręki z włączonymi sygnałami świetlnymi (radiowóz nie musi być ustawiony na parkingu) © Copyright 2021, wszelkie prawa zastrzeżone. / © Copyright 2021, all rights reserved. Autor /Author: @turbii
 43. 34 punktów
  Po wielu miesiącach współpracy z naszymi liderami Główna Komisja Frakcyjna zadecydowała, że Lider Frakcji San Andreas Medical Center @Kizzy obejmuje od dzisiaj Liderstwo nad Frakcją San Andreas Fire Department. Tym samym Lider Frakcji San Andreas Fire Department @Mandarynka obejmuje Liderstwo Frakcji San Andreas Medical Center.
×
×
 • Dodaj nową pozycję...

Powiadomienie o plikach cookie

Korzystając ze strony zgadzasz się na naszą Polityka prywatności.