Skocz do zawartości

Ranking użytkowników


Popularna zawartość

Zawartość, która uzyskała najwyższe oceny od 30.03.2020 uwzględniając wszystkie miejsca

 1. 60 punktów
  I Postanowienia ogólne: 1. Pracownik jest zobowiązany do robienia co tygodniowej normy 750 minut. Jeżeli chodzi o członków ekipy oni mają do wykonania 350 minut ze względu na normę w administracji. 2. Pełnoprawny pracownik zobowiązany jest do znajomości wszystkich materiałów szkoleniowych. 3. Pracownik zobowiązany jest do okazywania kultury Zarządowi frakcji. 4. We frakcji panuje kultura osobista oraz dyscyplina. Niedopuszczalne są zachowania działające na szkodę frakcji. 5. Status S2(obowiązuje 15 min.) należy zgłosić na krótkofalówce pisząc "S2" oraz na say komendą "/S2". 6. Pracownik podczas pełnionej służby powinien być na TS3 oraz mieć włączone CB Radio oraz odpowiedni strój. 7. Podczas pełnienia służby pracownik ma obowiązek jechać z odpowiednią prędkością: ● teren zabudowany - 80km/h; ● teren niezabudowany - 120km/h; ● autostrady - brak ograniczenia prędkości. 8. Pracownik zobowiązany jest do zgłaszania wszelkich urlopów w odpowiednim miejscu na Discordzie. 9. Pracownik zobowiązany jest do wyrabiania tygodniowej normy wynoszącej 750 minut. 9.1. Podsumowania normy minut rozpatrywane są co każdą niedzielę o godzinie 16:00. 10. Pracownik zobowiązany jest do używania ogranicznika. 11. Pracownik ma całkowity zakaz ucieczki przed policją podczas pełnionej służby. 11.1. Pracownik ma zakaz nieprzepisowej jazdy podczas służby. 12. Pracownik zobowiązany jest do pełnienia czynnej służby, zabrania się bycia afk, wyjątkiem jest kod S2. 13. Pracownik nie ma obowiązku odgrywania RP na pracy Import/Export. 14. Pracownikowi zabrania się wchodzić na służbę oraz na teamspeaka będąc nietrzeźwym. 15. Pracownikowi zabrania się pobierania gotówki od gracza za przyjęte wezwanie, wyjątkiem jest dobrowolna wpłata. 16. Pracownik ma prawo zabrać pojazd stojący powyżej 24h na parkingu publicznym, źle zaparkowany, gdy nie ma zaciągniętego ręcznego na parking policyjny. 17. Pracownicy z rangą Adept nie mogą brać urlopów chyba że mają podany nieuchylny powód. 18. Pracownik ma obowiązek do odgrywania akcji RP tylko wtedy gdy są koło niego gracze, członkowie innych frakcji, biznesów, lub jest niedaleko miejsc gdzie znajduje się spora liczba osób. 19. [Rekrutacja] Wspomnij w rekrutacji o lawecie, aby zwiększyć swoje szansę i udowodnić, że zapoznałeś się z regulaminem. 20. Aby otrzymać możliwość podejścia do egzaminu wymagana jest norma powyżej 300 minut. 21. Za otrzymanie trzech minusów będąc w akademii lub otrzymanie kary serwerowej (ban, zpj, mute) adept zostaje automatycznie wydalony z frakcji. 22. Na kanale służb zgłasza się zawsze osoba posiadająca najwyższą rangę. 23. Pracownik może wziąć urlop na maksymalnie 10 dni w miesiącu. 24. Pracownik, jeżeli zwolni się w ciągu tygodnia, zostanie wpisany na czarną listę. II. System rang: 1. We frakcji występuje 14 rang; 1.1. W skład Głównego Zarządu wchodzą 2 rangi; 1.2. W skład Zarządu wchodzą 2 rangi; 1.3. W skład Pracowników wchodzi 9 rang; 1.4. W skład Akademii wchodzi 1 ranga. Skład Głównego Zarządu: ● Główny Inżynier ● Inżynier Skład Zarządu: ● Kierownik ● Zastępca Kierownika Skład Pracowników: ● Inspektor Naczelny ● Inspektor ● Operator Naczelny ● Operator ● Doświadczony Specjalista ● Specjalista ● Doświadczony Budowlany ● Budowlany ● Pracownik Skład Akademii: ● Adept III. Czynności zabronione pracownikowi: 1. Pracownikowi zabrania się wykonywania czynności innych niż te, które związane są z jego pracą na służbie. 2. Pracownikowi zabrania się jazdy pojazdem prywatnym na służbie. 3. Pracownikowi zabrania się używania innego ubioru niż tego, który jest dla niego przeznaczony w siedzibie. 4. Pracownikowi zabrania się sprzeciwiania poleceniom wydawanym przez Zarząd frakcji. 5. Pracownikowi zabrania się nadużywania barierek, pachołków oraz blipów. 6. Pracownikowi zabrania się wywyższania nad innymi graczami oraz pracownikami. 7. Pracownikowi zabrania się wkraczania na teren strefy DM 8. Pracownikowi zabrania się nadużywania swoich praw w celach prywatnych. 9. Pracownikowi zabrania się składania podania do innej frakcji bez powiadomienia o tym Zarządu frakcji. 10. Pracownikowi zabrania się składania podania na innym serwerze bez powiadomienia o tym Zarządu frakcji. 11. Pracownikowi zabrania się czynienia służby na innym serwerze, w tym posiadania rangi w ekipie serwerowej. 12. Pracownikowi zabrania się wysyłania jakichkolwiek ogłoszeń podczas pełnionej służby. 13. Pracownikowi zabrania się pisania skarg na członków innych Frakcji (na tle między frakcyjnym). Wszelkie konflikty należy przedstawiać Zarządowi, który podejmie odpowiednie działania. 14. Pracownik w miesiącu może wziąć maksymalnie 10 dni w miesiącu. IV. Zasady korzystania z pojazdów: 1. Pracownik zobowiązany jest do dbania o pojazdy frakcyjne. 2. Pojazd frakcyjny ma być odstawiony na miejsce, skąd został zabrany. 3. Odstawiając pojazd na bazę, powinien być on w 100% naprawiony. 4. Każdy pojazd musi być zatankowany do minimum 75 litrów baku benzyny. 5. Podczas odstawiania pojazdu na bazę należy zaciągnąć hamulec ręczny, zgasić światła oraz zgasić silnik. 6. Zakazuje się pozostawiania pojazdu na bazie na włączonych sygnałach świetlnych 7. Istnieje kategoryczny zakaz wykorzystywania pojazdów frakcyjnych do celów prywatnych. 8. Zakazuje się porzucania pojazdów frakcyjnych. 9. W przypadku utraty internetu/problemów z grą, należy zgłosić to niezwłocznie do Zarządu frakcji. 10. Używanie sygnalizacji świetlnej w pojeździe holowniczym dozwolone jest podczas jazdy do wezwania oraz transportu pojazdu. 11. Pracownikowi zakazuje się wjazdu na event G1 bez zezwolenia wyższej rangi. V. Akademia: 1. Pracownikowi akademii zezwala się na poruszanie lawetą w dwie osoby podczas trwającej akademii, ponadto wymagane jest aby osoba pełnoprawna była na służbie. 2. Pracownikowi akademii zabrania się wykonywania zabezpieczeń oraz akcji RP, z których nie został jeszcze przeszkolony. 3. Pracownikowi akademii zabrania się korzystania z czatu służbowego bez odbytego szkolenia. VI. System kar: 1. Pracownik rozliczany jest z każdego nagięcia regulaminu. 2. Pracownik zobowiązany jest do poinformowania Zarządu o otrzymanej karze. 3. Pracownik frakcji może zostać ukarany także wtedy, gdy Zarząd uzna, że jego zachowanie było niedopuszczalne w danej sytuacji. 4. We frakcji obowiązuje 5 rodzajów kar: ● ostrzeżenie słowne; ● rozmowa z Głównym Zarządem frakcji; ● zawieszenie: ● degradacja; ● zwolnienie dyscyplinarne. 4.1. Pracownik może otrzymać zwolnienie dyscyplinarne wraz z wpisem do czarnej listy. 5. Pracownikowi zabrania się wchodzenia na służbę podczas posiadania aktywnej nałożonej kary na konto. 5.1. W momencie otrzymania trzeciego ostrzeżenia, pracownik zostaje zawieszony na okres 7 dni. 5.2. Minus ulega przedawnieniu po 30 dniach od dnia jego otrzymania. 6. Długość kary odpowiada danemu przewinieniu, każda kara rozpatrywana jest osobno. 7. Okres trwania zawieszenia liczony jest od momentu nadania kary - wpis w ogłoszenia. Główny Inżynier: @papcio @Sebastos
 2. 28 punktów
  1. Ogólne 1.1 Każdy funkcjonariusz musi przestrzegać regulaminu. 1.1.1 Nie znanie regulaminu nie zwalnia z jego nie przestrzegania. 1.2 Każdy funkcjonariusz może należeć tylko do jednej frakcji (nie będziemy tolerować zachowania typu: latania sobie z frakcji do frakcji) 1.3 Każdy funkcjonariusz ma obowiązek dostosować się do taryfikatora. 1.4 Każdy funkcjonariusz ma obowiązek przestrzegać zasad poprawnego zachowania oraz powinien przestrzegać zasady kultury osobistej. 1.5 Każdy funkcjonariusz nie może wykorzystywać swojego zawodu do celów prywatnych. 1.6 Każdy funkcjonariusz ma obowiązek reprezentować swoją przynależność do frakcji w najwyższym stopniu - każde naginanie tego podpunktu będzie surowo karane. 1.7 Każdy funkcjonariusz podczas pełnienia służby ma obowiązek przebywania na komunikatorze serwerowym na kanałach frakcyjnych (w pełni gotów do szybkiej odpowiedzi) 1.8 Każdy funkcjonariusz ma obowiązek tyczenia się zasad KRD. 1.9 Każdy wyjazd, powrót, rozpoczęcie, zakończenie służby musi zostać zgłoszony na krótkofalówce frakcyjnej. 2. Zakazy 2.1 Każdy funkcjonariusz ma zakaz przyjmowania łapówek. 2.2 Każdy funkcjonariusz ma zakaz brania udziału w napadach na sklep/bank/restauracje. 2.3 Każda rzecz w strukturach Police Department jest tylko i wyłącznie toczona w jej gronie, wynoszenie jej po za owe grono grozi karą serwerową w postaci bana. 2.4 Każdy funkcjonariusz ma zakaz brania udziału w eventach na służbie (jedynie zabezpieczenie). 2.5 Zakazuje się używania wyposażenia funkcjonariusza bez powodu. 2.6 Zakazuje się bycia wewnątrz frakcji na innym serwerze. 2.7 Każdy funkcjonariusz ma zakaz przewozu cywili w pojeździe frakcyjnym. (Jedyna możliwość to przewóz na dillmore) 2.8 Każdy funkcjonariusz ma zakaz wywyższania się przy innych funkcjonariuszach/graczach. 2.9 Każdy funkcjonariusz ma zakaz załatwiania spraw prywatnych podczas służby: 2.9.1 Sprzedaż aut na giełdzie 2.9.2 Opłacanie domków w urzędzie 2.9.3 Gra w kasynie 2.9.4 Praca na pracy dorywczej 2.9.5 Jazda pojazdem prywatnym 3. Akademia 3.1 Każdy funkcjonariusz przechodzący akademie ma zakaz uczestniczenia w pościgach. 3.2 Każda kara serwerowa otrzymana podczas akademii wiąże się z wydaleniem. 3.3 Każdy podpunkt i punkt w reszcie regulaminu tyczy akademii. 3.4 Każdy funkcjonariusz musi posiadać przynajmniej 50% zaliczonych szkoleń aby podejść do egzaminu. 3.5 Wszelka próba rozpowszechniania pytań na egzaminie oraz informacji dot. szkoleń zakończy się Permem. 4. System kar 4.1 W systemie kar znajduje się: 4.1.1 System minusów 4.1.2 Rozmowa dyscyplinarna 4.1.3 Ostrzeżenie Chief Of Police 4.1.4 Zawieszenie czasowe 4.1.5 Degradacja stopnia 4.1.6 Wydalenie z frakcji 4.2 Każdą kare nadaje Executive Staff/Command Staff po dyskusji wewnątrz zarządu. 4.3 Każda kara zostaje nadana za złamanie regulaminu, wszystko zależy od danego czynu który został złamany. 5. Inne 5.1 Każdy funkcjonariusz ma nakaz poruszania się radiowozem do jego przydziału. 5.2 Każdemu funkcjonariuszowi należy się 15 minutowa przerwa. (/S2) 5.3 Każdy funkcjonariusz po zminimalizowaniu gry ma 60 sekund na powrót do gry.(bez /S2) 5.4 Każdy z grona Executive Staff/Command Staff ma prawo do lekkiego naginania regulaminu. 5.5 Jadąc jako jednostka nieoznakowaną (tylko i wyłącznie Sultan) można jeździć bez skina SAPD (tylko i wyłącznie skiny premium)
 3. 17 punktów
  Aby wziąć udział w konkursie wystarczy: -Zostawić like pod filmem -Zostawić subskrypcję na kanale -Zaobserwować profil na forum -Dać reakcję pod postem "Like" na forum -Napisać na dole nick z serwera LINK DO KANAŁU NA YT: https://www.youtube.com/channel/UCe0c8NU_xutUH9IihAzpfFA?view_as=subscriber
 4. 15 punktów
  REGULAMIN SERWEROWY §1. Postanowienia ogólne Każdy użytkownik rejestrujący się na serwerze: jednocześnie akceptuje regulamin serwerowy, zobowiązuje się do przestrzegania regulaminu, wyraża zgodę na otrzymywanie listów elektronicznych (E-Mail) od serwera, bierze całkowitą odpowiedzialność za zamieszczane przez siebie treści oraz wyraża nieodwołalną odpowiedzialność na ich publikacje, przyjmuje do wiadomości że konta założone w celu ominięcia blokady lub łamania zasad są niezwłocznie blokowane. Kategorycznie zabronione jest działanie na szkodę serwera oraz wszystkich przynależących do nich podmiotów, Nieznajomość regulaminu nie zwalnia z jego przestrzegania, Twórca regulaminu zastrzega sobie prawa do wprowadzenia w nim zmian w każdej chwili, bez ówczesnego poinformowania użytkowników. Akceptując ten regulamin akceptujesz również wszystkie regulaminy, Wszelkie naginanie bądź łamanie regulaminu wiąże się z konsekwencjami od serwerowych aż po prawne. Kontakt z administratorem serwera - E-mail: admin@multirpg.pl §2. Serwer Na serwerze kategorycznie zabronione jest wszelakie niecenzuralne reklamowania (np. multirpg - źle, mu*****g - poprawnie), Wszelakie dane informatyczne należą do właściciela serwera (tj. konta/majątki/etc.), Zabrania się korzystania z chatu premium /v, w celach ogłoszeniowych. Kategorycznie zabrania się działania na szkodę gospodarki serwera, Na serwerze obowiązują przynajmniej podstawowe zasady kultury, Zabrania się wykorzystania pojazdów przystosowanych do prac w celach prywatnych, Zabrania się wszelkich działań na szkodę innych użytkowników serwera (tj. oszusta/wyłudzenia/etc.), Wymiany dokonywane poza wyznaczonym do tego miejscem (tj. urząd/giełda) są prowadzone na własną odpowiedzialność, Zabrania się rozmawiania publicznie (chat premium, chat globalny, chat lokalny) na temat innych serwerów, Zabrania się prowadzenia jakichkolwiek grup / organizacji o tematyce serwera (w tym facebook) namawiających lub pozwalających na łamanie regulaminu serwera, Zakazuje się organizowania eventów tj. licytacja/e przez graczy. Zabronione jest jakiekolwiek nakłanianie do łamania regulaminu serwera. Zabroniona jest sprzedaż majątku/ów za realną gotówkę, bądź jej odpowiednik (elektroniczny np. PaySafeCard etc.). §3. Frakcje Kierujący pojazdem uprzywilejowanym (frakcyjnym) ma: obowiązek stosować się do przepisów ruchu drogowego, zachować szczególną ostrożność, oraz zwracać uwagę na natężenie ruchu drogowego, obowiązek odstawić pojazd w stanie idealnym, zatankowanym przynajmniej na poziomie 80% na odpowiednie miejsce, zakaz nadużywania sygnałów dźwiękowych, jak i świetlnych, kategoryczny zakaz, przewożenia osób, w pojeździe służbowym, od tego można odstąpić w nagłych sytuacji utraty życia, kategoryczny zakaz: "Stuntowania", Odwalania, Taranowania, i tym podobne. Każdemu pracownikowi frakcji przysługuje: Prawo do odpłatnej przerwy 15 minutowej (S2) aktywowanej komendą /S2. Przerwa przysługuje pracownikowi jedynie na terenie danej frakcji, do której przynależy, Po zakończeniu przerwy wymagane jest wpisanie komendy /S3, która informuje o zakończeniu przerwy. Prawo do odstąpienia od frakcji, stosując się do odpowiedniego wzoru w dziale danej frakcji na forum - multirpg.pl, W przypadku bez postawnego odrzucenia owego wniosku, należy napisać odwołanie w dziale Głównej Komisji Frakcyjnej według wzoru. Prawo od odstąpienia od danej kary nałożonej przez zarząd frakcji stosując się do odpowiedniego wzoru w dziale danej frakcji na forum - multirpg.pl, W przypadku bez postawnego odrzucenia owego wniosku, należy napisać odwołanie w dziale Głównej Komisji Frakcyjnej według wzoru. Prawo do powrotu w szeregi frakcji w przypadku dobrowolnego opuszczenia danej frakcji, Prawo do złożenia donosu na zarząd frakcji w przypadku łamania regulaminu w dziale Głównej Komisji Frakcyjnej według wzoru. Czas realizacji wniosku/donosu Głównej Komisji Frakcyjnej wynosi do 7 dni roboczych, W przypadku wydalenia pracownika frakcji przez zarząd, zarząd jest zmuszony do podania powodu wydalenia, W przypadku bez postawnego wydalenia z frakcji, były pracownik posiada prawo do napisania odwołania w dziale Głównej Komisji Frakcyjnej według wzoru. Zarząd frakcji jest zmuszony do przystosowania się do innych frakcji w przypadku otwierania rekrutacji, W jednym czasie może być otworzona maksymalnie 1 rekrutacja do frakcji, W przypadku otworzenia rekrutacji równolegle, bądź w czasie rekrutacji do innej frakcji, każdy użytkownik posiada prawo do złożenia donosu na zarząd frakcji w dziale Głównej Komisji Frakcyjnej według wzoru. Kategorycznie zakazuje się przebywania na innych służbach (tj. administracyjnej, biznesu) podczas służby frakcyjnej, Zarząd jest zwolniony z przestrzegania podczas szkoleń. §4. Biznes Kategorycznie zakazuje się przebywania na innych służbach (tj. administracyjnej, frakcyjnej) podczas służby biznesu, Zarząd jest zwolniony z przestrzegania podczas szkoleń. Każdemu pracownikowi biznesu przysługuje: Prawo do odpłatnej przerwy 15 minutowej (S2) aktywowanej komendą /S2. Przerwa przysługuje pracownikowi jedynie na terenie danego biznesu, do której przynależy, Po zakończeniu przerwy wymagane jest wpisanie komendy /S3, która informuje o zakończeniu przerwy. Prawo do odstąpienia od biznesu, stosując się do odpowiedniego wzoru w dziale danego biznesu na forum - multirpg.pl, W przypadku bez postawnego odrzucenia owego wniosku, należy napisać odwołanie w dziale Głównej Komisji Frakcyjnej według wzoru. Prawo od odstąpienia od danej kary nałożonej przez zarząd biznesu stosując się do odpowiedniego wzoru w dziale danego biznesu na forum - multirpg.pl, W przypadku bez postawnego odrzucenia owego wniosku, należy napisać odwołanie w dziale Głównej Komisji Frakcyjnej według wzoru. Prawo do złożenia donosu na zarząd biznesu przypadku łamania regulaminu w dziale Głównej Komisji Frakcyjnej według wzoru. Czas realizacji wniosku/donosu Głównej Komisji Frakcyjnej wynosi do 7 dni roboczych, §5. Giełda Pojazd na terenie giełdy może przebywać maksymalnie 72 godziny. §6. Eventy Wszelakie ułatwianie/pomaganie innym graczom w eventach inwidualnych jest surowo zabronione. W przypadku złamania tego punktu, osoba ułatwiająca zostanie zbanowana na okres 3 dni, bez możliwości apelacji. §6. Mechanik Każdy ze mechaników może maksymalnie doliczyć sobie 10% do ceny naprawy pojazdu. Zakazane jest sprzedawanie stanowiska innemu graczowi , niestosowanie się do tego będzie surowo karane. Każdy z mechaników ma obowiązek naprawiać pojazdy Frakcyjne bez doliczania. Pojazdy Frakcyjne są naprawiane bez kolejki jako priorytet. Każdy z mechaników ma obowiązek naprawiać pojazdy wszystkim graczom bez znaczenia kim jest. Każdy z mechaników ma obowiązek zachować wysoką kulturę osobistą podczas swojej pracy. Zakazane jest bycie AFK na pracy (Jeżeli musisz iść AFK zejdź ze służby). Mechanik ma prawo być na swoim stanowisku tak długo jak tylko będzie chciał. Zakazuje się jakkolwiek obrażać lub robić cokolwiek negatywnego w stosunku do graczy będąc służbie mechanika. Mechanik może odmówić naprawy pojazdu tylko graczom którzy mają wyciszenie. Działanie jakkolwiek na szkodę graczy będąc na służbie będzie surowo karane. Właściciel regulaminu zakazuje kopiowania części bądź całego regulaminu. Autor regulaminu: @Inder00 Ostatnia aktualizacja: 17.03.2020r 10:45
 5. 11 punktów
  Z przyjemnością informujemy, iż Supporterzy @*TiGeR*, @Pjoter420, @Suvi, @waha, @Szymaniuk, @Spejson., @Sebastos zostają awansowani na rangę Administratora, gratulujemy i życzymy kolejnych sukcesów. Z przyjemnością informujemy, iż Administrator @papcio zostaje awansowany na rangę Administratora ROOT, gratulujemy i życzymy kolejnych sukcesów.
 6. 11 punktów
  Z przyjemnością informujemy, iż Supporterzy: @DonGrasso, @MisZulis, @Sztynksu, @djleten zostają awansowani na rangę Administrator. Gratulujemy i życzymy kolejnych sukcesów.
 7. 10 punktów
  Rekrutacja do A-SARA WYMAGANIA: -sprawny mikrofon -duża aktywność -minimum 14 lat. -dojrzałość emocjonalna -dokładne zapoznanie się z regulaminem (jeżeli przeczytales regulamin to zostaw pod nim reakcje) -komunikator discord oraz ts3, bez tego nawet nie pisz podania -pracowitość i chęć wzmocnienia struktur frakcji -Jeżeli macie odejść po 2 dniach z frakcji to nawet nie piszcie podania i dajcie szanse innym -Pisząc trzy zdania, gdzie minimum trzeba trzy okazujecie tylko chęć na przynależność do frakcji. -Liczymy na rozbudowane podania, powodzonka! Wzór: Nick: Imie: Wiek: SID: Czy posiadasz sprawny mikrofon?: Czy posiadasz komunikator Discord oraz TS3?: Przeczytałeś regulamin?: Znajomość RP/Ortografii (0-10): Ile czasu jesteś w stanie poświęcić na slużbę (realnie): Dlaczego ty zdania (min. 3 zdania): Coś o sobie: REKRUTACJA POTRWA DO PIĄTKU 10.04.2020 GODZINY 16:30
 8. 10 punktów
  Z góry informuję i proszę o nie wypowiadanie się osób, które nie dostały się. Witam, w tym wątku chciałbym ogłosić wyniki do Akademii SAPD. Wybór nie był prosty - wybieraliśmy osoby które starały się poprzez podania. Oto i następujące osoby: @Asmax + @draftcio + @Oliver Queen - @MeFiuFiu(2 tyg ) @Olipowerr + @Mateusz Lech + @Negan - @Wojtini69 + @kurw4leh + @Karolix2k - @Unknxwn? + @Psajcho + @kociek + @Jaszczur* + @FalloutPlayGames(2 tyg ) @laazar + @mierzwiol + @patryczek1232 + @Kracy + @bartek3743 + @Diablito <3 - @Kemit - @Kaki + @rajanek + @Popkus - @wuesenek + @Kubuusieq + @Gumis170 - @MDeath + @RozmI - @patrio123 + @DominikPL1221 + @KorneX3006 + @Suszek21 + @admiczek + @h1rek + Wybranym osobom gratuluję, spotkanie organizacyjne odbędzie się w niedziele (05.04.2020) o godzinie 15:00 pod HQ w San Fierro oraz na TS3 serwerowym na kanale "Oczekiwania na spotkanie". Obecność w miarę możliwości obowiązkowa. Jeszcze raz gratuluję! Proszę o potwierdzenie swojej obecności na spotkaniu odpowiednim wzorem pod podaniem: Nick: SID: Będziesz obecny?: Posiadasz discord, TS3, mikrofon?: Coś od siebie:
 9. 10 punktów
  Witam! aby wziąść udział w konkursie należy: -Polubić ten post! -Odliczać numerkami od 1 do x w komentarzach! ( należy odliczac po kolei" (Wylosowane 2 numerki wygrają) Do wygrania: pierwszy numerek: Hajsik 200kk $$ drugi numerek: Sabre Wyniki konkursu będą w 3 kwietnia.
 10. 7 punktów
  Ehh, piękny urlopik z towarzystwem Rusta
 11. 7 punktów
  No elo jako, że jest dzisiaj 1.04.2020 to jest czas idealny by odejść. @Linke55 Cymbale utrzymaj SAPD @TOMEO Go to vlider @Tristan2000 Ty to samo co wyżej @turbii Mistrzu XD @Black* Kamerki trzeba kiedyś XD min. 0.5 @krzywy GARBATY XD w kasku po wsi biegał Więcej nie wymieniam bo nie pamiętam XD Pozdrawiam całe SAPD żartowałem nie odchodzę k**wy
 12. 7 punktów
  Imię: ( Jak masz na imię? ) : Jakub. Wiek ( Ile masz lat? ) : 20 lat. Nick: ( Nazwa na serwerze ) : *TiGeR* Staż na serwerze: ( Ile masz minut na serwerze? ) : 35k Ile czasu poświęcił byś na frakcje: ( Ile czasu poświęcisz na frakcje? ) : 2 h dziennie/ Czy zapoznałeś się z regulaminem?: ( Zapoznaj się z regulaminem frakcji ) : Owszem. Czy posiadasz komunikator Ts3 oraz Discord?: ( Posiadasz owe komunikatory? ) : Tak. Coś o sobie: ( minimum 3 rozbudowane zdania ) : Interesuję się motoryzacją oraz piłką nożna. Chodzę do pracy i w wolnych chwilach gram w MTA. Chodzę również do liceum zaocznie. Dużo czasu poświęcam na gre tutaj. Jestem osobą miła, spokojną oraz opanowaną. Dlaczego ty?: ( minimum 5 rozbudowanych zdań) : Ponieważ byłem już w owej frakcji na innych serwerach na posadzie Lidera. Umiem bardzo dobrze odgrywać RP, nie mam problemów z podporządkowaniem się wyższym rangą. W MTA gram od 6 lat, więc znam również cała mapę bardzo dobrze. Więc myślę, że poradzę sobie bardzo dobrze w tej frakcji.
 13. 7 punktów
  31.03.2020 Cadet @FuriaT zdaje egzamin kończący akademię z wynikiem POZYTYWNYM (43/44), tym samym zostaje awansowany na stopień Police Officer I Cadet @TheBloodPL zdaje egzamin kończący akademię z wynikiem POZYTYWNYM (41/44), tym samym zostaje awansowany na stopień Police Officer I Cadet @danjooo zdaje egzamin kończący akademię z wynikiem POZYTYWNYM (41/44), tym samym zostaje awansowany na stopień Police Officer I Cadet @kuba0607 zdaje egzamin kończący akademię z wynikiem POZYTYWNYM (40/44), tym samym zostaje awansowany na stopień Police Officer I Cadet @dawidex812 zdaje egzamin kończący akademię z wynikiem POZYTYWNYM (40/44), tym samym zostaje awansowany na stopień Police Officer I Cadet @KIKO322 zdaje egzamin kończący akademię z wynikiem POZYTYWNYM (39/44), tym samym zostaje awansowany na stopień Police Officer I Cadet @Kolos9991 zdaje egzamin kończący akademię z wynikiem POZYTYWNYM (39/44), tym samym zostaje awansowany na stopień Police Officer I Cadet @Adamiec zdaje egzamin kończący akademię z wynikiem POZYTYWNYM (39/44), tym samym zostaje awansowany na stopień Police Officer I Cadet @*Franser zdaje egzamin kończący akademię z wynikiem POZYTYWNYM (39/44), tym samym zostaje awansowany na stopień Police Officer I Cadet @SztywnyRoman1 zdaje egzamin kończący akademię z wynikiem POZYTYWNYM (38.5/44), tym samym zostaje awansowany na stopień Police Officer I Cadet @Expik zdaje egzamin kończący akademię z wynikiem POZYTYWNYM (38/44), tym samym zostaje awansowany na stopień Police Officer I Cadet @dominiksr3 zdaje egzamin kończący akademię z wynikiem POZYTYWNYM (38/44), tym samym zostaje awansowany na stopień Police Officer I Cadet @Pelevej zdaje egzamin kończący akademię z wynikiem POZYTYWNYM (38/44), tym samym zostaje awansowany na stopień Police Officer I Cadet @noth1ng* zdaje egzamin kończący akademię z wynikiem POZYTYWNYM (38/44), tym samym zostaje awansowany na stopień Police Officer I Cadet @Larry. zdaje egzamin kończący akademię z wynikiem NEGATYWNYM (37/44) tym samym zostaje wydalony ze struktur SAPD. Cadet @Kali1304 zdaje egzamin kończący akademię z wynikiem NEGATYWNYM (36/44) tym samym zostaje wydalony ze struktur SAPD. Cadet @DerricK zdaje egzamin kończący akademię z wynikiem NEGATYWNYM (36/44) tym samym zostaje wydalony ze struktur SAPD. Cadet @CEBULAHERE zdaje egzamin kończący akademię z wynikiem NEGATYWNYM (35/44) tym samym zostaje wydalony ze struktur SAPD. Cadet @Sushii zdaje egzamin kończący akademię z wynikiem NEGATYWNYM (32/44) tym samym zostaje wydalony ze struktur SAPD. Cadet @Kacper K DroperS zdaje egzamin kończący akademię z wynikiem NEGATYWNYM (30/44) tym samym zostaje wydalony ze struktur SAPD.
 14. 7 punktów
  REGULAMIN FORUM §1. Postanowienia ogólne Każdy użytkownik rejestrujący się na serwerze: jednocześnie akceptuje regulamin serwerowy, zobowiązuje się do przestrzegania regulaminu, wyraża zgodę na otrzymywanie listów elektronicznych (E-Mail) od serwera, bierze całkowitą odpowiedzialność za zamieszczane przez siebie treści oraz wyraża nieodwołalną odpowiedzialność na ich publikacje, przyjmuje do wiadomości że konta założone w celu ominięcia blokady lub łamania zasad są niezwłocznie blokowane. Kategorycznie zabronione jest działanie na szkodę serwera oraz wszystkich przynależących do nich podmiotów, Nieznajomość regulaminu nie zwalnia z jego przestrzegania, Twórca regulaminu zastrzega sobie prawa do wprowadzenia w nim zmian w każdej chwili, a użytkownik powinien się do nich dostosować w przypadku aktualizacji, Akceptując ten regulamin akceptujesz również wszystkie regulaminy, Wszelkie naginanie bądź łamanie regulaminu wiąże się z konsekwencjami od serwerowych aż po prawne. Kontakt z administratorem serwera - E-mail: admin@multirpg.pl §2. Forum Należy szanować innych użytkowników: Każdy ma prawo do swobodnej wypowiedzi, jeśli ta nie narusza regulaminu. Niedopuszczalne zachowania względem innych to: wyzwiska i oszczerstwa, szerzenie nienawiści, udostępnianie danych osobowych. Należy dbać o jakość dyskusji na forum: Przed napisaniem tematu: Należy upewnić się czy pasuje do działu oraz czy nie był już wcześniej poruszany. Przed napisaniem posta: Warto sprawdzić go na stronie ortograf.pl, aby uniknąć rażących błędów, Należy upewnić się, że pasuje oraz wnosi coś wartościowego do tematu. Należy zadbać o estetykę, nie nadużywając formatowania. Nie należy nadużywać przekleństw. Bezwzględnie zabronione jest zamieszczanie treści, które: Naruszają prawo polskie, a w szczególności prawa autorskie, Są obrzydliwe, przerażające lub nieodpowiednie dla wszystkich odbiorców. Właściciel regulaminu zakazuje kopiowania części bądź całego regulaminu. Autor regulaminu: @Inder00 Ostatnia aktualizacja: 04.02.2020 23:43
 15. 6 punktów
  Siemanko chcesz nabić sobię reputację ?? dobrze wtrafiłeś tutaj jeśli będziesz zostawiać reakcję pod moimi i innimi postami graczów oni razem zemną będziemy ci ją oddawać !!
 16. 6 punktów
  Do Szkoły Głównej Państwowej Straży Pożarnej dostały się następujące osoby: @Sushii @Qbik @Ambroo @Mateusz123456789 @Maczeta @Szwagier @ReQk @szybkielaczki @mazi @dafieroo @lewson2005TV @AseTpl @Mikcziq @Piotrek Góral @paski132YT @PeppeSnowden @Bocian32 @Vorter @RainB0W @AAlan2400 @MaksCzarny @karas @dajspokuj @KarwOO. Spotkanie dla Podchorążych odbędzie się: 04/04/2020 o godzinie 12:00 Na komunikatorze Ts3 oraz pod koszarami. Ze względu na zbyt małe koszary PSP przyjęliśmy maksymalną ilość osób. Proszę o potwierdzenie przybycia. Nick: SID: Obecność?: Coś od siebie:
 17. 6 punktów
  Dziękuję za grę na tym serwerze bo ostatnimi czasy zanisdbalem trochę życie realne bo potrafiłem cały dzień siedzieć i grać. Cały serwer był dla mnie jak jedna wielka rodzina. @Inder00 @idk Dziękuję za szanse w administracji. @Zodiak Wiem że straciłem szacunek w twoich oczach. I jeszcze raz bardzo Cię przepraszam. @Narina Umiesz działać cuda i dotrzeć do ludzi i mimo iż nie było między nami miło to i tak Cię pozytywnie zapamiętam taką uśmiechniętą. @Lady4K @Suvi dziękuję za te rozmowy na ts i wiem że często was wkurwiałem już. I suvi powodzenia lecisz po zarząd @TOMEO jesteś git osobą i się nie zmieniaj @Sztynksu co by tu dużo mówić za***isty jesteś i się nie zmieniaj @PLjohnnyGTR zrób coś z aktywnością SAMC bo za***ista frakcja ale aktywnosc pracowników mała. @malpka wyzywaj dalej borsuka @Adamiec tu też szacunek stracony mój u Ciebie @papcio powodzenia w drodze do roota. @Sebastos dziękuję za sara i powodzenia w drodze do admina @BumbleBee* jesteś za***isty i już taki zostań @Borsuk321 nasz starszy ordynatorze trzymaj się w tym SAMC @MeFiuFiu @Pysiu ah te Prima aprilis i Maciuś wkręcony @bolusiov1 mega fajna osoba trzymaj się @DonGrasso mam u Ciebie wielki dług i nigdy o nim nie zapomnę i ty też nie zapomnij @Reporter powodzenia w sara @plagatokoks za***ista osoba nie zapomnę nigdy @Matrix98 @jaros22 @Jeste_Z_Polski @WujekDRAGON byliście jesteście i będziecie jak bracia mimo iż wiele razy było źle @Francik no co ja mam tu pisać? Spoko jesteś i dzięki za szanse w PSP którą zjebalem jak wszystko heh @Izaa04 za wiele nie rozmawialiśmy ale pamiętam do teraz jak się wyzywalismy i ciebie też przepraszam za wszystkie obdaźliwe słowa do ciebie. Trzymaj się @Mandarynka mordo powodzenia w drodze do roota i tak jak mówiłem ja to cie nawet już dogoniłem @Spejson. za***ista osoba i zapamiętam cie pozytywnie @racz3k kontakt musi zostać bo ty też jesteś dla mnie jak brat z którym zawsze można normalnie i spokojnie o wszystkim porozmawiać @Inder00 teraz ty oddzielnie mordo. Rozmowy z tobą były kozak i nigdy ich nie zapomnę "Ona pyta się czy wezmę ją dzisiaj na seks" No ty też jak brat byłeś bo zawsze ci się wszystko dało powiedzieć i ty to na spokojnie przyjowales nawet moje własne błędy za które przepraszam. @idk no z Tobą to drifty jazdy radiolami i pociągiem też zapamiętam pozytywnie @BeNiUUU kurwa jesteś tak spoko że nie da się opisać . @ClooudV dzięki tobie kiedyś nie zrezygnowałem z serwera i dzięki za ostatnią rozmowę. @_mmm @Promil9876 kc was chłopaki trzymajta się. @xm3ku przepraszam że o tobie zapomniałem. Ty tez jak brat byleś i bedziesz. Zapamiętam cie i to na długo Wielkie dzięki dla każdej osoby co gra na serwie DIĘKUJĘ to dla was dzień w dzień wchodzilem na duty aby wam pomagać i umilić grę mimo iż nie była zawsze miła bo zpj i wyciszen się trochę posypało ale i tak jesteśmy jedną wielką rodziną i nigdy o was nie zapomnę. I @Zodiak jeszcze raz bardzo cie przepraszam za to i już niby nic tak głupiego nie zrobię i nie będę słuchał innych. Może kiedyś się zmieni i mi wybaczysz mój błąd. O wszystkim powiedziałem dla ****** i pisałem to dla nariny. Jeśli będzieszbedziesz chciał kiedyś na spokojnie to wyjaśnić to wiesz gdzie mnie szukać
 18. 6 punktów
 19. 6 punktów
  Aktualizacja regulaminu.
 20. 6 punktów
  Aktualizacja regulaminu
 21. 5 punktów
  Z przykrością informuję że: @plagatokoksOdchodzi, z frakcji na własne życzenie oraz trafia na listę zasłużonych za włożony czas w frakcję. Dziękujemy. @Pjoter420Odchodzi, z frakcji na własne życzenie oraz trafia na listę zasłużonych za włożony czas w frakcję. Dziękujemy.
 22. 5 punktów
  Odejścia: @Pysiu Odchodzi na własne życzenie. Do widzenia @MeFiuFiu Odchodzi na własne życzenie. Do widzenia @Thekillerjoker Odchodzi na własne życzenie. Do widzenia @MaksCzarny Zostaje wyrzucony, z frakcji za oszustwa Zarządu. Zostaje również wpisany na czarna liste. Do widzenia Jeszcze jedno malutkie ogłoszenie: Z przyjemnością, mam do ogłoszenia, że nowym Zastępcą Kierownika zostaje @Reporter. Gratulacje
 23. 5 punktów
 24. 5 punktów
 25. 5 punktów
 26. 5 punktów
 27. 4 punkty
 28. 4 punkty
 29. 4 punkty
 30. 4 punkty
 31. 4 punkty
 32. 4 punkty
 33. 4 punkty
 34. 4 punkty
 35. 4 punkty
 36. 4 punkty
  Witamy z nami @noth1ng* oraz @Zbigniew Police Officerów I stopnia z Komendy Głównej Policji San Fierro Witam. - Odpowiedzieli oboje. Dlaczego akurat Policja? Co spowodowało, że wybrałeś tą frakcje? Dlaczego SAPD? Od zawsze interesowała mnie ta frakcja, posiadam już dużo doświadczenia z ową frakcją i szkoda by było to wszystko zaprzepaścić. - Nothing Ponieważ mam w życiu różne cele życiowe. A jednym z nich było właśnie wstąpienie do szeregów SAPD. - Zbigniew Czego uczy praca policjanta? Praca policjanta uczy przede wszystkim cierpliwości. Jak wszyscy dobrze wiemy gracze często prowokują i nie potrafią się zachować. Wymaga to też stalowych nerwów. - Nothing Praca w policji ? Hmm przede wszystkim odpowiedzialności za to co się robi, ale i za drugiego człowieka. - Zbigniew Jakie miałeś oczekiwania od służby i czy zostały spełnione? Oczekiwałem na przygotowanie do służby i zostało to spełnione. - Nothing W Policji szybko się przekonałem, że każdy dzień jest inny. Więc to co chciałem od służby to się spełniło tzn dzień jest każdy inny nowe zajęcia problemy ludzie itp. - Zbigniew Czy służba w Policji pozwala realizować swoje pasje? Tak jak wspomniałem - jestem już weteranem w owej służbie tak, więc pozwala mi to realizować moje pasje. Nie zamierzam póki co tego zmieniać. - Nothing Oczywiście. Ze swojej perspektywy mogę powiedzieć, że mam wielkie szczęście robiąc na co dzień to co lubię. Broń była w moim życiu od zawsze, ponieważ jako dziecko już miałem drewniane pistolety zabawki. Mamy również pytania od publiczności oto one: Ile razy panowie afczyli na służbie? Proszę o szczera odpowiedz. - Pyta @Sztynksu Nie zdarzyło mi się jeszcze afczyć na służbie. - Nothing Jeszcze nie miałem okazji afczyc. I też nie chce tego spróbować bo zawsze jest ten strażnik TOMEO. - Zbigniew Na ile % jesteście JP ? - Pyta @Adamiec 99% bo oglądam o 19 na czwórce Policjantki i Policjanci - Nothing Jestem JP tak na 3.9%. - Zbigniew Jak podoba się w frakcji? - Pyta @TOMEO Mi osobiście podoba się we frakcji. Nie mam nic do zarzucenia co do prowadzenia jej. - Nothing Ogólnie lepiej sobie nie mogłem wyobrazić tego wszystkiego . Ludzie zarząd Znajomi no i ten rygor P. Linke. - Zbigniew Jakie jest państwa motto? - Znowu pyta @TOMEO To protect and to serve - Nothing Moje motto to Picie i palenie wszelkiego gówna. JSARA. - Zbigniew Dziękuje wam oboje za wywiad do usłyszenia!
 37. 4 punkty
  Imię: ( Jak masz na imię? ) : Bonifacy Wiek ( Ile masz lat? ) : 16 Nick: ( Nazwa na serwerze ) : Richard Staż na serwerze: ( Ile masz minut na serwerze? ) :34-35k minut Ile czasu poświęcił byś na frakcje: ( Ile czasu poświęcisz na frakcje? ) : około 6h dziennie Czy zapoznałeś się z regulaminem?: ( Zapoznaj się z regulaminem frakcji ) : Tak Czy posiadasz komunikator Ts3 oraz Discord?: ( Posiadasz owe komunikatory? ) : Tak Coś o sobie: ( minimum 3 rozbudowane zdania ) : Mam na imię Bonifacy i moim hobby jest gra na pianinie. Mam 16 lat. Oprócz gry na instrumencie uprawiam również sporty takie jak ; biegi, siatkówka. Uwielbiam zwierzęta , a jednym z ulubionych jest pies. Kocham podróżować i odwiedziłem już wiele pięknych państw. Moją ulubioną porą roku jest lato , ponieważ uwielbiam ciepło i wakacje. W przyszłości mam zamiar zostać piłkarzem . Mój wolny czas spędzam najczęściej na czytaniu książek lub spotykaniu się z przyjaciółmi. Jestem raczej przyjazną , pomocną i miłą osobą , jednak jak każdy mam swoje wady. Mam tysiące marzeń do których cały czas dążę , a nawet niektóre z nich zostały spełnione. Dlaczego ty?: ( minimum 5 rozbudowanych zdań) : Jestem dyspozycyjną osobą . Słucham się wyższych rang , nie mam problemu z wykonaniem poleceń. Myślę że jestem odpowiednią osobą na te stanowisko ponieważ lubię pomagać innym. Byłem już w frakcji SAMC na paru innych serwerach.
 38. 4 punkty
 39. 4 punkty
 40. 4 punkty
 41. 4 punkty
  Młodszy Ogniomistrz @IVVAN Otrzymuje awans do stopnia Młodszy Aspirant Ogniomistrz @matrxx503 Otrzymuje awans do stopnia Starszy Ogniomistrz Starszy Sekcyjny @Jeste_Z_Polski Otrzymuje awans do stopnia Młodszy Ogniomistrz Starszy Sekcyjny @Pablo_Escobar Otrzymuje awans do stopnia Młodszy Ogniomistrz Sekcyjny @xm3ku Otrzymuje awans do stopnia Młodszy Ogniomistrz
 42. 4 punkty
  siema ninja, mozesz mi oddac vlidera jak chcesz
 43. 4 punkty
 44. 4 punkty
 45. 4 punkty
 46. 4 punkty
 47. 4 punkty
  Wstępne informacje 1.1 Nieznajomość regulaminu frakcji nie zwalnia Cię z jego przestrzegania. 1.2 Frakcja to zorganizowana grupa, w której panuje hierarchizacja, oraz dyscyplina. 1.3 Zarząd frakcji zastrzega sobie zmianę regulaminu frakcji. 2 Obowiązki pracownika Państwowej Straży Pożarnej 2.1 Każdy członek frakcji ma obowiązek wyrobić normę 750 minut na służbie w ciągu tygodnia. 2.2 Podczas pełnienia służby pracownik ma obowiązek przebywać na TS3 na kanale frakcyjnym. 2.3 Każdy pracownik po rozpoczęciu służby jak i zakończeniu musi to zakomunikować na krótkofalówce komendą (S1, S4). 2.4 Każdy członek frakcji ma obowiązek słuchać i wykonywać rozkazy wyższej rangi (nawet po za służbą). 2.5 Podczas pełnienia służby należy posiadać odpowiedni mundur co do czynności, które się wykonuje. 2.6 Podczas pełnienia służby należy zachować kulturę osobistą. 2.7 Każdy członek ma obowiązek godnie reprezentować frakcje na służbie jak i poza nią. 2.8 Każdy pełnoprawny członek frakcji ma obowiązek zgłosić swój urlop w odpowiednim dziale (akademia nie posiada urlopu). 3 Czynności zabronione dla członka Państwowej Straży Pożarnej. 3.1 Obowiązuje kategoryczny zakaz wynoszenia informacji po za frakcję. 3.2 Podczas służby zabrania się załatwiania spraw prywatnych. 3.3 Podczas służby zakazuje się poruszania na giełdy, salony, urzędy. 3.4 Zabrania się składania podań do innej frakcji. 3.5 Zabrania się dopuszczenia do sytuacji i zachowań w mundurze, które zhańbią honor strażacki. 3.6 Wszelki spory należy załatwiać po za służbą lub z przełożonym na koszarach. 3.7 Zabrania się proszenia administrację o naprawienie, zatankowanie wozów służbowych. 3.8 Zabrania się wchodzenia na służbę podczas aktywnej kary na serwerze – wyciszenie, prawo jazdy. 3.9 Podczas służby frakcyjnej zabrania się uczestniczenia w Eventach, jeżdżenia na prezenty. 3.10 Pełnoprawny ma zakaz przebywania na służbie w godzinach 02:00-6:30. 3.11 Zabrania się robienia napadów oraz pościgów. 4 Zasady akademii 4.1 Każdy podchorąży ma obowiązek stawić się przynajmniej na trzech szkoleniach. 4.2 Podchorąży ma obowiązek wyrobić normę 500 minut do czasu egzaminu. 4.3 Podchorąży ma kategoryczny zakaz używania sygnałów świetlnych i dźwiękowych bez zezwolenia wyższej rangi. 4.4 Podchorąży ma obowiązek bycia na służbie w wyznaczonym dla akademii mundurze. 4.5 Każdy podchorąży, który otrzyma karę serwera łączną powyżej 2 dni zostaje wydalony z akademii. 4.6 Podchorąży ma zakaz przebywania na służbie bez pełnoprawnego w godzinach 23:00-6:30. 4.7 Akademia ma zakaz wyjazdów na Eventy, G1 bez zgody wyższej rangi. 5 Zasady Koszarów 5.1 Zakazuje się nadużywanie wyposażenia strażackiego na koszarach. 5.2 Zakazuje się bawienia pachołkami, barierkami, blip’ami. 5.3 Zakazuje się włączania syreny na koszarach. 5.4 Zakazuje się wjeżdżania pojazdami prywatnymi, publicznymi na teren koszar. 5.5 Podczas braku wezwań należy wyjechać w patrol lub robić RP konserwacji pojazdów. 6 Zasady poruszania się pojazdami frakcyjnymi. 6.1 Każdy członek frakcji odpowiedzialny jest za pojazd, którym się porusza. 6.2 Przed powrotem pojazdem służbowym na koszary należy naprawić oraz zatankować pojazd do 100%. 6.3 Zabronione jest przewożenie cywilów pojazdami służbowymi. 6.4 Niedopuszczalne jest porzucenie wozów frakcyjnych. 6.5 Powracając na koszary należy pamiętać o zamknięciu bram garażowych. 6.6 Wyjazd z koszarów jak i powrót musi być zakomunikowany na krótkofalówce odpowiednim skrótem (materiały szkoleniowe). 6.7 Kierujący pojazdem uprzywilejowanym ma zakaz nadużywania sygnałów dźwiękowych oraz świetlnych. 6.8 Kategoryczny zakaz: „Stuntowania”, Odwalania, Taranowania, i tym podobnie. 7 System Kar 7.1 Na strażaków mogą być nakładane kary w związku z ich zachowaniem i czynami zarówno na serwerze jak i na forum. 7.2 Za niestosowanie się do regulaminu straży mogą zostać nałożone kary: - rozmowa dyscyplinarna - ostrzeżenie - cofnięcie uprawnień (do podchorążego) - zawieszenie - degradacja - zwolnienie dyscyplinarne 8 Dodatkowe 8.1 Spotkania członków frakcji odbywają się co niedzielę o godzinie 18:00 na kanale ts3 frakcyjnym oraz na koszarach PSP. 8.2 Wypłaty z frakcji odbieramy tylko niedzielę po spotkaniu frakcyjnym. 8.3 Przed wypłaceniem minut z frakcji pracownik ma obowiązek wysłać SS z minutami do @Francik @WujekDRAGON
 48. 3 punkty
 49. 3 punkty
 50. 3 punkty
  [Z OSTATNIEJ CHWILI] W dniu dzisiejszym 31.03.2020r. około godziny 20:50 odbyło się RP w wykonaniu trzech frakcji: PSP,SAMC,SAPD. Skoczek niestety skoczył niestety nie udało mi się dowiedzieć z jakiego powodu to zrobił. Dzięki szybkiej postawie PSP oraz SAPD którzy byli już na dole udało się uratować poszkodowanego. Po krótkim czasie dojechał również jeden członek frakcji SAMC. Cała sytuacja miała miejsce koło KGP w San Fierro. Członkowie PSP: @BunnY @Gryczan @Patryx66321x Członkowie SAPD: @_mmm @Zbigniew @Promil9876 @Szymaniuk Członek SAMC: @RewiloS https://imgur.com/a/gQOz2JQ Na dole akcja ratunkowa w wykonaniu Medyka oraz Strażaka. Więcej zdjęć na imgurze.
×
×
 • Dodaj nową pozycję...