Skocz do zawartości

Ranking użytkowników


Popularna zawartość

Zawartość, która uzyskała najwyższe oceny od 06.06.2020 uwzględniając wszystkie miejsca

 1. 67 punktów
  I Postanowienia ogólne: 1. Pracownik jest zobowiązany do robienia co tygodniowej normy 750 minut. Jeżeli chodzi o członków ekipy oni mają do wykonania 350 minut ze względu na normę w administracji. 2. Pełnoprawny pracownik zobowiązany jest do znajomości wszystkich materiałów szkoleniowych. 3. Pracownik zobowiązany jest do okazywania kultury Zarządowi frakcji. 4. We frakcji panuje kultura osobista oraz dyscyplina. Niedopuszczalne są zachowania działające na szkodę frakcji. 5. Status S2(obowiązuje 15 min.) należy zgłosić na krótkofalówce pisząc "S2" oraz na say komendą "/S2". 6. Pracownik podczas pełnionej służby powinien być na TS3 oraz mieć włączone CB Radio oraz odpowiedni strój. 7. Podczas pełnienia służby pracownik ma obowiązek jechać z odpowiednią prędkością: ● teren zabudowany - 80km/h; ● teren niezabudowany - 120km/h; ● autostrady - brak ograniczenia prędkości. 8. Pracownik zobowiązany jest do zgłaszania wszelkich urlopów w odpowiednim miejscu na Discordzie. 9. Pracownik zobowiązany jest do wyrabiania tygodniowej normy wynoszącej 750 minut. 9.1. Podsumowania normy minut rozpatrywane są co każdą niedzielę o godzinie 16:00. 10. Pracownik zobowiązany jest do używania ogranicznika. 11. Pracownik ma całkowity zakaz ucieczki przed policją podczas pełnionej służby. 11.1. Pracownik ma zakaz nieprzepisowej jazdy podczas służby. 12. Pracownik zobowiązany jest do pełnienia czynnej służby, zabrania się bycia afk, wyjątkiem jest kod S2. 13. Pracownik nie ma obowiązku odgrywania RP na pracy Import/Export. 14. Pracownikowi zabrania się wchodzić na służbę oraz na teamspeaka będąc nietrzeźwym. 15. Pracownikowi zabrania się pobierania gotówki od gracza za przyjęte wezwanie, wyjątkiem jest dobrowolna wpłata. 16. Pracownik ma prawo zabrać pojazd stojący powyżej 24h na parkingu publicznym, źle zaparkowany, gdy nie ma zaciągniętego ręcznego na parking policyjny. 17. Pracownicy z rangą Adept nie mogą brać urlopów. 18. Pracownik ma obowiązek do odgrywania akcji RP tylko wtedy gdy są koło niego gracze, członkowie innych frakcji, biznesów, lub jest niedaleko miejsc gdzie znajduje się spora liczba osób. 19. [Rekrutacja] Jeżeli przeczytałeś regulamin napisz w podaniu "Laweta to misiak" aby zwiększyć swoje szansę i udowodnić, że zapoznałeś się z regulaminem. 20. Aby otrzymać możliwość podejścia do egzaminu wymagana jest norma powyżej 300 minut. 21. Za otrzymanie trzech minusów będąc w akademii lub otrzymanie kary serwerowej (ban, zpj, mute) adept zostaje automatycznie wydalony z frakcji. 22. Na kanale służb zgłasza się zawsze osoba posiadająca najwyższą rangę. 23. Pracownik może wziąć urlop na maksymalnie 10 dni w miesiącu. 24. Pracownik, jeżeli zwolni się w ciągu tygodnia, zostanie wpisany na czarną listę. II. System rang: 1. We frakcji występuje 14 rang; 1.1. W skład Głównego Zarządu wchodzą 2 rangi; 1.2. W skład Zarządu wchodzą 2 rangi; 1.3. W skład Pracowników wchodzi 9 rang; 1.4. W skład Akademii wchodzi 1 ranga. Skład Głównego Zarządu: ● Główny Inżynier ● Inżynier Skład Zarządu: ● Kierownik ● Zastępca Kierownika Skład Pracowników: ● Inspektor Naczelny ● Inspektor ● Operator Naczelny ● Operator ● Doświadczony Specjalista ● Specjalista ● Doświadczony Budowlany ● Budowlany ● Pracownik Skład Akademii: ● Adept III. Czynności zabronione pracownikowi: 1. Pracownikowi zabrania się wykonywania czynności innych niż te, które związane są z jego pracą na służbie. 2. Pracownikowi zabrania się jazdy pojazdem prywatnym na służbie. 3. Pracownikowi zabrania się używania innego ubioru niż tego, który jest dla niego przeznaczony w siedzibie. 4. Pracownikowi zabrania się sprzeciwiania poleceniom wydawanym przez Zarząd frakcji. 5. Pracownikowi zabrania się nadużywania barierek, pachołków oraz blipów. 6. Pracownikowi zabrania się wywyższania nad innymi graczami oraz pracownikami. 7. Pracownikowi zabrania się wkraczania na teren strefy DM 8. Pracownikowi zabrania się nadużywania swoich praw w celach prywatnych. 9. Pracownikowi zabrania się składania podania do innej frakcji bez powiadomienia o tym Zarządu frakcji. 10. Pracownikowi zabrania się składania podania na innym serwerze bez powiadomienia o tym Zarządu frakcji. 11. Pracownikowi zabrania się czynienia służby na innym serwerze, w tym posiadania rangi w ekipie serwerowej. 12. Pracownikowi zabrania się wysyłania jakichkolwiek ogłoszeń podczas pełnionej służby. 13. Pracownikowi zabrania się pisania skarg na członków innych Frakcji (na tle między frakcyjnym). Wszelkie konflikty należy przedstawiać Zarządowi, który podejmie odpowiednie działania. 14. Pracownik w miesiącu może wziąć maksymalnie 10 dni w miesiącu. 15. Pracownikowi zabrania się po zdanym egzaminie, brania urlopu maksymalnie przez 2 tygodnie. IV. Zasady korzystania z pojazdów: 1. Pracownik zobowiązany jest do dbania o pojazdy frakcyjne. 2. Pojazd frakcyjny ma być odstawiony na miejsce, skąd został zabrany. 3. Odstawiając pojazd na bazę, powinien być on w 100% naprawiony. 4. Każdy pojazd musi być zatankowany do minimum 70 litrów baku benzyny. 5. Podczas odstawiania pojazdu na bazę należy zaciągnąć hamulec ręczny, zgasić światła oraz zgasić silnik. 6. Zakazuje się pozostawiania pojazdu na bazie na włączonych sygnałach świetlnych 7. Istnieje kategoryczny zakaz wykorzystywania pojazdów frakcyjnych do celów prywatnych. 8. Zakazuje się porzucania pojazdów frakcyjnych. 9. W przypadku utraty internetu/problemów z grą, należy zgłosić to niezwłocznie do Zarządu frakcji. 10. Używanie sygnalizacji świetlnej w pojeździe holowniczym dozwolone jest podczas jazdy do wezwania. 11. Pracownikowi zakazuje się wjazdu na event G1 bez zezwolenia wyższej rangi. V. Akademia: 1. Pracownikowi akademii zezwala się na poruszanie lawetą w dwie osoby podczas trwającej akademii, ponadto wymagane jest aby osoba pełnoprawna była na służbie. 2. Pracownikowi akademii zabrania się wykonywania zabezpieczeń oraz akcji RP, z których nie został jeszcze przeszkolony. 3. Pracownikowi akademii zabrania się korzystania z czatu służbowego bez odbytego szkolenia. VI. System kar: 1. Pracownik rozliczany jest z każdego nagięcia regulaminu. 2. Pracownik zobowiązany jest do poinformowania Zarządu o otrzymanej karze. 3. Pracownik frakcji może zostać ukarany także wtedy, gdy Zarząd uzna, że jego zachowanie było niedopuszczalne w danej sytuacji. 4. We frakcji obowiązuje 5 rodzajów kar: ● ostrzeżenie słowne; ● rozmowa z Głównym Zarządem frakcji; ● zawieszenie: ● degradacja; ● zwolnienie dyscyplinarne. 4.1. Pracownik może otrzymać zwolnienie dyscyplinarne wraz z wpisem do czarnej listy. 5. Pracownikowi zabrania się wchodzenia na służbę podczas posiadania aktywnej nałożonej kary na konto. 5.1. W momencie otrzymania trzeciego ostrzeżenia, pracownik zostaje zawieszony na okres 7 dni. 5.2. Minus ulega przedawnieniu po 30 dniach od dnia jego otrzymania. 6. Długość kary odpowiada danemu przewinieniu, każda kara rozpatrywana jest osobno. 7. Okres trwania zawieszenia liczony jest od momentu nadania kary - wpis w ogłoszenia. Główny Inżynier: @papcio @Sebastos
 2. 39 punktów
  Elo, Sultan Combi widzu, taka fura. Napisz ino cos fajnego w uj i zostaw like ok kox. Doznaj łaske pana, dorzucam drugiego sultana
 3. 30 punktów
  Zasady ogólne: 1. Członek frakcji musi godnie reprezentować swoją frakcję na służbie jak i poza nią. 2. Do przystąpienia do frakcji, gracz musi spełniać wymagania widniejące na rekrutacji. 3. Członek frakcji posiadający 5 plusów musi się zgłosić po awans na spotkaniu. 4. Członek frakcji posiadający 3 minusy zostaje wydalony z frakcji. 5. Szansę na powrót do frakcji mają osoby, które podczas odejścia z frakcji miały stopień minimum kierowca. 6. Członkowie frakcji odbierają swoje minuty spod F5 dopiero, po odbyciu spotkania, które odbywa się regularnie w soboty. 7. Członek frakcji ma prawo wziąć urlop raz w miesiącu, który nie przekracza 10 dni, wyjątek stanowi stopień - Młodszy kierowca, który nie może wziąć urlopu. 8. Pracownik pełniący służbę ma obowiązek przebywać na kanale TSA (na komunikatorze Discord) . 9. Były pracownik powracający do czynnej służby po przerwie może powrócić jedynie na rangę niżej. 10. Do każdego członka frakcji oraz do klientów odnosimy się z szacunkiem. 11. Zabrania się wynoszenia wszelkich poufnych informacji poza struktury frakcji. 12. Członek frakcji, pełniący służbę ma obowiązek odpowiednio posługiwać się statusami frakcyjnymi na krótkofalówce, jak i informować o wyjazdach i przyjazdach, o odpowiednim wzorze. 13. Członek frakcji ma obowiązek wyrobienia normy w wysokości 650 minut, wyjątek stanowią osoby, które przebywają na urlopie/zgłosiły nie wyrobienie normy. 14. Nieznajomość regulaminu nie upoważnia członka frakcji do jego łamania. 15. Członek frakcji ma kategoryczny zakaz włączania się w pościgi oraz ucieczki z frakcją SAPD podczas czynnej służby. 16. W momencie zauważenia, przez członka frakcji przewinienia u innego członka, członek ma obowiązek: -upomnieć pracownika -zrobić screenshot'a (F12). W celu posiadania dowodu. zgłosić zarządowi w momencie powtarzania się przewinienia. 17. Pracownicy frakcji mają całkowity zakaz oprowadzania graczy po bazie podczas czynnej służby oraz na S2. 18. Członek nieobecny 7 dni, który nie posiada żadnego usprawiedliwienia, zostaje usunięty z frakcji. 19. Zakazane jest sprawdzanie innych członków frakcji. Wyjątek stanowi zarząd frakcji. 20. Każde zawieszenie na 5 dni i więcej będzie skutkowało wyzerowaniu się norm oraz plusów. 21. Osoba wydalona z frakcji ma powrót jedynie poprzez rekrutację 22. Członek frakcji nie może załatwiać swoich spraw prywatnych na S2. Wyjątkiem jest wypłacenie pieniędzy na paliwo dla taksówki. 23. Członkowie frakcji mogą się poruszać pojazdem VIP w dni Piątek, Sobota i Niedziela. 24. Członkowie frakcji mają zakaz parkowania na dolnym parkingu, dolny parking jest przeznaczony dla zarządu. 25. Członek frakcji któremu minął urlop musi odczekać miesiąc żeby wziąć następny urlop. 26. Członek frakcji podczas służby może przebywać 5 minut w 1 miejscu. Wyjątkiem jest S2. 27. Członek frakcji jeśli chce zgłosić swoją nieobecność na spotkaniu może zrobić to maksymalnie 12 godzin przed spotkaniem. 28. Każdy członek frakcji ma obowiązek mieć wgraną topografie która znajduje się na Discordzie frakcyjnym. 29. Członek frakcji dba tylko i wyłącznie o swoją taksówke która mu przypisze zarząd frakcji. 30. Zakazuje się kierowania wulgarnych słów i zwrotów do współpracowników oraz zarządu frakcji. 31.Notoryczne łamanie punktu będzie skutkowało black listą frakcji lub głównej komisji frakcyjnej. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Rekrutacja w szeregi Transport of San Andreas: 1. W pytaniu “Czy zapoznałeś/aś się z regulaminem” odpisz: "tak, przeczytałem", następnie dodaj reakcje do regulaminu. 2. Pytając się kiedy wyniki zmniejszasz swoją szansę na dostanie się. 3. Po zamknięciu rekrutacji wyniki ukażą się najpóźniej po 48h. 4. Jeżeli ktoś z akademii otrzyma przed spotkaniem zakaz prowadzenia pojazdów/wyciszenie/bana, zostanie skreślony z listy. 5. Pisząc podanie, by wstąpić w szeregi TSA należy pisać tylko i wyłącznie prawdę. 6. Wszelkie pytania kierować do Głównego Zarządu. 7. Osoby, które dostaną się do akademii przejdą odpowiednie szkolenia po czym przystąpią do egzaminów. 8. Jeżeli piszesz podanie, tylko po to, aby wyjść po tygodniu, to lepiej będzie, żebyś go w ogóle nie pisał, ze względu na osoby, które chcą być we frakcji. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Konserwacja pojazdów frakcyjnych: 1. Każdy członek frakcji porusza się pojazdem do niego przypisanym. 2. Pojazd należy odstawić na swoje miejsce, naprawiony oraz zatankowany w min. 80%. 3. Istnieje możliwość otrzymania "+" lub uznania Zarządu, za dbanie o pojazdy frakcyjne. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- System karania: 1. Karę można otrzymać za: nieprzestrzeganie regulaminu oraz za otrzymanie kary serwerowej. 2. Kary jakie można otrzymać: rozmowa dyscyplinarna, minus, zawieszenie, degradacja, zwolnienie dyscyplinarne. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Informacje dodatkowe: 1. Egzamin można zdawać tydzień po awansie na aktualny stopień. 2. Podejść do Egzaminu na Helikopter można od stopnia 3. 3. Podczas służby latając Helikopterem należy przemieszczać się do miejsc wyznaczonych do lądowania, jeśli klient czeka na bezdrożu należy poprosić innego członka frakcji o przejęcie zgłoszenia, w innym przypadku można odebrać klienta lądując awaryjnie na bezdrożu. 4. Przerwę (S2) podczas służby latając Helikopterem można wziąć tylko i wyłacznie lądując na helipadach wyznaczonych do lądowania. 5. Aby móc zacząć służbe Helikopterem na służbie muszą być conajmniej 2 osoby. 6. Kiedy podczas kursu Helikopterem pasażer nas pośpiesza należy go wysadzić na najbliższym miejscu do lądowania.
 4. 30 punktów
  REGULAMIN SERWEROWY §1. Postanowienia ogólne Każdy użytkownik rejestrujący się na serwerze: jednocześnie akceptuje regulamin serwerowy, zobowiązuje się do przestrzegania regulaminu, wyraża zgodę na otrzymywanie listów elektronicznych (E-Mail) od serwera, bierze całkowitą odpowiedzialność za zamieszczane przez siebie treści oraz wyraża nieodwołalną odpowiedzialność na ich publikacje, przyjmuje do wiadomości że konta założone w celu ominięcia blokady lub łamania zasad są niezwłocznie blokowane. Kategorycznie zabronione jest działanie na szkodę serwera oraz wszystkich przynależących do nich podmiotów, Nieznajomość regulaminu nie zwalnia z jego przestrzegania, Twórca regulaminu zastrzega sobie prawa do wprowadzenia w nim zmian w każdej chwili, bez ówczesnego poinformowania użytkowników. Akceptując ten regulamin akceptujesz również wszystkie regulaminy, Wszelkie naginanie bądź łamanie regulaminu wiąże się z konsekwencjami od serwerowych aż po prawne. Kontakt z administratorem serwera - E-mail: [email protected] §2. Serwer Na serwerze kategorycznie zabronione jest: Reklamowanie innych serwerów, Korzystanie z chatu premium /v, w celach ogłoszeniowych. Działania na szkodę serwera, Wykorzystanie pojazdów przystosowanych do prac w celach prywatnych Publicznie rozmawianie (chat premium, chat ogłoszeń) na temat innych serwerów, Organizowanie eventów tj. licytacja/e przez graczy, Sprzedawanie majątku/ów za realną gotówkę, bądź jej odpowiednik (elektroniczny np. PaySafeCard etc.), Prowadzenie grup / organizacji o tematyce serwera (w tym facebook) namawiających lub pozwalających na łamanie regulaminu serwera, Działanie na szkodę innych użytkowników serwera (tj. oszusta/wyłudzenia/etc.), Wszelakie dane informatyczne należą do właściciela serwera (tj. konta/majątki/etc.), Na serwerze obowiązują przynajmniej podstawowe zasady kultury, Wymiany dokonywane poza wyznaczonym do tego miejscem (tj. urząd/giełda) są prowadzone na własną odpowiedzialność, Zabronione jest jakiekolwiek nakłanianie do łamania regulaminu serwera. §3. Frakcje Kierujący pojazdem uprzywilejowanym (frakcyjnym) ma: obowiązek stosować się do przepisów ruchu drogowego, zachować szczególną ostrożność, oraz zwracać uwagę na natężenie ruchu drogowego, obowiązek odstawić pojazd w stanie idealnym, zatankowanym przynajmniej na poziomie 80% na odpowiednie miejsce, zakaz nadużywania sygnałów dźwiękowych, jak i świetlnych, kategoryczny zakaz, przewożenia osób, w pojeździe służbowym, od tego można odstąpić w nagłych sytuacji utraty życia, kategoryczny zakaz: "Stuntowania", Odwalania, Taranowania, i tym podobne. Każdemu pracownikowi frakcji przysługuje: Prawo do odpłatnej przerwy 15 minutowej (S2) aktywowanej komendą /S2. Przerwa przysługuje pracownikowi jedynie na terenie danej frakcji, do której przynależy, Po zakończeniu przerwy wymagane jest wpisanie komendy /S3, która informuje o zakończeniu przerwy. Prawo do odstąpienia od frakcji, stosując się do odpowiedniego wzoru w dziale danej frakcji na forum - multirpg.pl, W przypadku bez postawnego odrzucenia owego wniosku, należy napisać odwołanie w dziale Głównej Komisji Frakcyjnej według wzoru. Prawo od odstąpienia od danej kary nałożonej przez zarząd frakcji stosując się do odpowiedniego wzoru w dziale danej frakcji na forum - multirpg.pl, W przypadku bez postawnego odrzucenia owego wniosku, należy napisać odwołanie w dziale Głównej Komisji Frakcyjnej według wzoru. Prawo do powrotu w szeregi frakcji w przypadku dobrowolnego opuszczenia danej frakcji, Prawo do złożenia donosu na zarząd frakcji w przypadku łamania regulaminu w dziale Głównej Komisji Frakcyjnej według wzoru. Czas realizacji wniosku/donosu Głównej Komisji Frakcyjnej wynosi do 7 dni roboczych, W przypadku wydalenia pracownika frakcji przez zarząd, zarząd jest zmuszony do podania powodu wydalenia, W przypadku bez postawnego wydalenia z frakcji, były pracownik posiada prawo do napisania odwołania w dziale Głównej Komisji Frakcyjnej według wzoru. Zarząd frakcji jest zmuszony do przystosowania się do innych frakcji w przypadku otwierania rekrutacji, W jednym czasie może być otworzona maksymalnie 1 rekrutacja do frakcji, W przypadku otworzenia rekrutacji równolegle, bądź w czasie rekrutacji do innej frakcji, każdy użytkownik posiada prawo do złożenia donosu na zarząd frakcji w dziale Głównej Komisji Frakcyjnej według wzoru. Kategorycznie zakazuje się przebywania na innych służbach (tj. administracyjnej, biznesu) podczas służby frakcyjnej, Zarząd jest zwolniony z przestrzegania podczas szkoleń. §4. Biznes Kategorycznie zakazuje się przebywania na innych służbach (tj. administracyjnej, frakcyjnej) podczas służby biznesu, Zarząd jest zwolniony z przestrzegania podczas szkoleń. Każdemu pracownikowi biznesu przysługuje: Prawo do odpłatnej przerwy 15 minutowej (S2) aktywowanej komendą /S2. Przerwa przysługuje pracownikowi jedynie na terenie danego biznesu, do której przynależy, Po zakończeniu przerwy wymagane jest wpisanie komendy /S3, która informuje o zakończeniu przerwy. Prawo do odstąpienia od biznesu, stosując się do odpowiedniego wzoru w dziale danego biznesu na forum - multirpg.pl, W przypadku bez postawnego odrzucenia owego wniosku, należy napisać odwołanie w dziale Głównej Komisji Frakcyjnej według wzoru. Prawo od odstąpienia od danej kary nałożonej przez zarząd biznesu stosując się do odpowiedniego wzoru w dziale danego biznesu na forum - multirpg.pl, W przypadku bez postawnego odrzucenia owego wniosku, należy napisać odwołanie w dziale Głównej Komisji Frakcyjnej według wzoru. Prawo do złożenia donosu na zarząd biznesu przypadku łamania regulaminu w dziale Głównej Komisji Frakcyjnej według wzoru. Czas realizacji wniosku/donosu Głównej Komisji Frakcyjnej wynosi do 7 dni roboczych, §5. Giełda Pojazd na terenie giełdy może przebywać maksymalnie 72 godziny. §6. Eventy Wszelakie ułatwianie/pomaganie innym graczom w eventach indywidualnych jest surowo zabronione. W przypadku złamania tego punktu, osoba ułatwiająca zostanie zbanowana na okres 3 dni, bez możliwości apelacji. Właściciel regulaminu zakazuje kopiowania części bądź całego regulaminu. Autor regulaminu: @Inder00 Ostatnia aktualizacja: 29.06.2020r 01:03
 5. 20 punktów
  No witam widzowie tutaj konkursik dla was na 100kk 1 reakcja = 10kk do puli czyli 10 reakcji to dodatkowe 100kk Co wystarczy zrobić napisać jakiś ciekawy komentarz i oczywiście reakcję. Wyniki za tydzień czyli 8 lipca o 12:00 Życzę wam powodzenia 1 osoba 1 komentarz Ilość uczestników konkursu nielimitowana, lecz limit pieniędzy to 1kkk
 6. 20 punktów
  Imię:Kacper Wiek:14 Nick:|CRIPS|Marszol SID:43645 Czy posiadasz komunikator Discord oraz TS3?:Tak Czas spędzony na serwerze (W Minutach):28860 (rośnie) Czas który możesz poświęcić dla frakcji:8h dziennie Czy zapoznałeś się z regulaminem?:"Tak przeczytałem" Znajomość mapy San Andreas (0/10):7-8/10 Dlaczego Ty?:Jeszcze nigdy nie miałem okazji bycia w tej Frakcji.Chciałbym spróbować swoich sił w tej Frakcji. Coś o sobie:Mam na imię Kacper mam 14 lat.Mieszkam w Małopolsce.Interesuję się grami komputerowymi oraz piłką ręczną. Interesuję się już tym sportem ponad 5 lat. Również zaciekawił mnie serwer MultiRPG pogrywam na nim prawie codziennie. Życzę Miłego Dnia/Wieczoru
 7. 17 punktów
  1. Wstępne informacje 1.1 Nieznajomość regulaminu frakcji nie zwalnia Cię z jego przestrzegania. 1.2 Frakcja to zorganizowana grupa, w której panuje hierarchizacja, oraz dyscyplina. 1.3 Zarząd frakcji zastrzega sobie zmianę regulaminu frakcji. 2. Obowiązki pracownika Państwowej Straży Pożarnej 2.1 Każdy członek frakcji ma obowiązek wyrobić normę 900 minut na służbie w ciągu tygodnia. 2.2 Podczas pełnienia służby pracownik ma obowiązek przebywać na TS3 na kanale frakcyjnym. 2.3 Każdy pracownik po rozpoczęciu służby jak i zakończeniu musi to zakomunikować na krótkofalówce (S1, S4). 2.4 Każdy członek frakcji ma obowiązek słuchać i wykonywać rozkazy wyższej rangi. 2.5 Podczas pełnienia służby należy posiadać odpowiedni mundur co do czynności, które się wykonuje. 2.6 Podczas pełnienia służby należy zachować kulturę osobistą. 2.7 Każdy członek ma obowiązek godnie reprezentować frakcje na służbie jak i poza nią. 2.8 Zarówno z mundurem koszarowym jak i bojowym należy obchodzić się z szacunkiem, niedozwolone są zachowania mające w celu utraty dobrej reputacji, czy też plamiące dobre imię jednostki. 2.9 Każdy członek frakcji ma obowiązek zgłosić otrzymaną karę na serwerze do Głównego Zarządu Frakcji. 3. Czynności zabronione dla członka Państwowej Straży Pożarnej. 3.1 Obowiązuje kategoryczny zakaz wynoszenia informacji po za frakcję. 3.2 Podczas służby zabrania się załatwiania spraw prywatnych. 3.3 Podczas służby zakazuje się poruszania na giełdy, salony, urzędy. 3.4 Zabrania się składania podań do innej frakcji. 3.5 Zabrania się dopuszczenia do sytuacji i zachowań w mundurze, które zhańbią honor strażacki. 3.6 Wszelki spory należy załatwiać po za służbą lub z przełożonym na koszarach. 3.7 Zabrania się proszenia administrację o naprawienie, zatankowanie wozów służbowych. 3.8 Zabrania się wchodzenia na służbę podczas aktywnej kary na serwerze – wyciszenie, prawo jazdy. 3.9 Zabrania się przesiadywania pełnoprawnym w godzinach (02:00-07:00) na służbie, (nie dotyczy z soboty na niedzielę). 3.10 Zabrania się korzystania z sprzętu lub pojazdów, jeżeli strażak nie odbył odpowiednich kursów. 3.11 Zabrania się kategorycznie przerywania korespondencji radiowej iż ma ona najwyższy priorytet. 3.12 Zabrania się działania na własną rękę podczas akcji bez otrzymania rozkazów od dowódcy. 3.13 Zabrania się ogrywania CRIMERP: Napady, Pościgi, Porwania, Odpierdalania na DM itp. 3.14 Zabrania się chodzenia na (S2) podczas pojawienia się wezwania. 3.15 Nie dopuszczalne jest bycie z dala od komputera i otrzymanie "Bana". 4. Zasady akademii 4.1 Każdy podchorąży ma obowiązek stawić się przynajmniej na trzech szkoleniach. 4.2 Podchorąży ma obowiązek wyrobić normę 700 minut do czasu egzaminu. 4.3 Podchorąży ma kategoryczny zakaz używania sygnałów świetlnych i dźwiękowych bez zezwolenia wyższej rangi. 4.4 Każdy podchorąży ma kategoryczny zakaz brania wyposażenia strażaka. 4.5 Podchorąży ma obowiązek bycia na służbie w wyznaczonym dla akademii mundurze. 4.6 Każdy podchorąży, który otrzyma karę serwera łączną powyżej 32 godzin zostaje wydalony z akademii. 4.7 Podchorąży ma zakaz przebywania na służbie bez pełnoprawnego w godzinach (23:00-7:30). 4.8 W przypadku odejścia w trakcji trwania SGSP podchorąży zostaje wpisany na czarną listę. 4.9 Podchorążowie SGSP mają kategoryczny zakaz korzystania z pojazdów bojowych bez zgody zarządu. 4.10 Zakazuje się przebywania na służbie bez pełnoprawnego członka frakcji. 5. Zasady obowiązujące na koszarach. 5.1 Zakazuje się nadużywanie wyposażenia strażackiego na koszarach. 5.2 Zakazuje się bawienia pachołkami, barierkami, blip’ami. 5.3 Zakazuje się włączania syreny na koszarach. 5.4 Zakazuje się wjeżdżania pojazdami prywatnymi, publicznymi na teren koszar. 5.5 Podczas braku wezwań należy wyjechać w patrol lub robić RP konserwacji pojazdów. 5.6 Zabrania się wszelkiego "małpowania" w nadmiarze po placu koszar jak. 6. Zasady poruszania się pojazdami frakcyjnymi. 6.1 Każdy członek frakcji odpowiedzialny jest za pojazd, którym się porusza. 6.2 Przed powrotem pojazdem służbowym na koszary należy naprawić oraz zatankować pojazd do min. 95% 6.3 Zabronione jest przewożenie cywilów pojazdami służbowymi. 6.4 Niedopuszczalne jest porzucenie wozów frakcyjnych. 6.5 Powracając na koszary należy pamiętać o zamknięciu bram garażowych. 6.6 Wyjazd z koszarów jak i powrót musi być zakomunikowany na krótkofalówce odpowiednim skrótem (materiały szkoleniowe). 6.7 Kierujący pojazdem uprzywilejowanym ma zakaz nadużywania sygnałów dźwiękowych oraz świetlnych. 6.8 Kategoryczny zakaz: „Stuntowania”, Odwalania, Taranowania, i tym podobne. 6.9 Niedopuszczalne jest nie zaciąganie ręcznego po zaparkowaniu pojazdu (3 pojazdy = minus) . 7. System Kar 7.1 Na strażaków mogą być nakładane kary w związku z ich zachowaniem i czynami zarówno na serwerze jak i na forum. 7.2 Za niestosowanie się do regulaminu straży mogą zostać nałożone kary: - zwrot wypłaty - rozmowa dyscyplinarna - ostrzeżenie - cofnięcie uprawnień (do podchorążego) - zawieszenie - degradacja - zwolnienie dyscyplinarne 8. Dodatkowe 8.1 Spotkania członków frakcji odbywają się co niedzielę o godzinie 18:00 na kanale ts3 frakcyjnym oraz na koszarach PSP. 8.2 Wypłaty z frakcji odbieramy tylko niedzielę po spotkaniu frakcyjnym. 8.3 Przed wypłaceniem minut z frakcji pracownik ma obowiązek wysłać SS z minutami do Przeczytałeś regulamin na rekrutacji daj copyright © Na mocy Art. 115. Kodeksu Karnego Zastrzegam Sobie (Paweł Francik) wszelkich praw oraz mocy co do w/w regulaminu. ©
 8. 17 punktów
  REGULAMIN FORUM §1. Postanowienia ogólne Każdy użytkownik rejestrujący się na serwerze: jednocześnie akceptuje regulamin serwerowy, zobowiązuje się do przestrzegania regulaminu, wyraża zgodę na otrzymywanie listów elektronicznych (E-Mail) od serwera, bierze całkowitą odpowiedzialność za zamieszczane przez siebie treści oraz wyraża nieodwołalną odpowiedzialność na ich publikacje, przyjmuje do wiadomości że konta założone w celu ominięcia blokady lub łamania zasad są niezwłocznie blokowane. Kategorycznie zabronione jest działanie na szkodę serwera oraz wszystkich przynależących do nich podmiotów, Nieznajomość regulaminu nie zwalnia z jego przestrzegania, Twórca regulaminu zastrzega sobie prawa do wprowadzenia w nim zmian w każdej chwili, a użytkownik powinien się do nich dostosować w przypadku aktualizacji, Akceptując ten regulamin akceptujesz również wszystkie regulaminy, Wszelkie naginanie bądź łamanie regulaminu wiąże się z konsekwencjami od serwerowych aż po prawne. Kontakt z administratorem serwera - E-mail: [email protected] §2. Forum Należy szanować innych użytkowników: Każdy ma prawo do swobodnej wypowiedzi, jeśli ta nie narusza regulaminu. Niedopuszczalne zachowania względem innych to: wyzwiska i oszczerstwa, szerzenie nienawiści, udostępnianie danych osobowych. Należy dbać o jakość dyskusji na forum: Przed napisaniem tematu: Należy upewnić się czy pasuje do działu oraz czy nie był już wcześniej poruszany. Przed napisaniem posta: Warto sprawdzić go na stronie ortograf.pl, aby uniknąć rażących błędów, Należy upewnić się, że pasuje oraz wnosi coś wartościowego do tematu. Należy zadbać o estetykę, nie nadużywając formatowania. Nie należy nadużywać przekleństw. Bezwzględnie zabronione jest zamieszczanie treści, które: Naruszają prawo polskie, a w szczególności prawa autorskie, Są obrzydliwe, przerażające lub nieodpowiednie dla wszystkich odbiorców. Właściciel regulaminu zakazuje kopiowania części bądź całego regulaminu. Autor regulaminu: @Inder00 Ostatnia aktualizacja: 04.02.2020 23:43
 9. 16 punktów
  Witam przychodzę do was z konkursem na auta: Tesla roadster i nowe porsche. Wygrywają dwa miejsca pierwsze miejsce wybiera sobie auto a pozostałe drugie otrzymuje te które zostało. Co trzeba zrobić aby wziąć udział? Zaobserwować mnie na forum dać reakcje pod tym postem i napisać co zrobisz z wygraną PS: Porsche jest full tune (to co można zrobić u tunera na serwerze) Za 4 dni wyniki POWODZENIA!
 10. 14 punktów
  Witam wszystkich bardzo serdecznie Jako iż dawno nie robiłem konkursów, postanowiłem zrobić konkurs o pieniądze. W konkursie do wygrania jest tyle kasy ile zostawicie " reakcji ", Wygrywa tylko jedna osoba, radzę obserwować mój profil Czas to 48h, powodzenia ! 1x reakcja = 10kk
 11. 14 punktów
  Z góry informuję i proszę o nie wypowiadanie się osób, które nie dostały się.Witam, w tym wątku chciałbym ogłosić wyniki do Akademii SAPD.Wybór nie był prosty - wybieraliśmy osoby które starały się poprzez podania.Oto i następujące osoby: @Zakevil - - - - - @Tarnicki_7 + + + + + @Normi + + + + + @TurboWojtek + - - - - @Wercia + + + + (-) @Biszkopt + + + - (wydalony) @StarLine + + + (-) + @Coldyy + + + + + @Ajda + + - - @Kaczaaaeak + + + + - @Kolos9991 - - -- - @Tredox + + + + + @Crow - - - - - @Oktawian132 + (przesunięty do następnej akademii) @nightmare + - - - - @Majst3rek + + - - - @JASNY + + + + + @_ZIIOLO (-) + + + - @TheGonsior + + + - - @MisZulis + + + + + @Karot + + + - - @lolek1234555 - - - - - @Wymyk + - - -- @Nazwax + + + + - @xmartix + + + + + @Taxi2000 - - - Wybranym osobom gratuluję, spotkanie organizacyjne odbędzie się w poniedziałek (29.06.2020) o godzinie 19:00 pod Komendą Główną Policji w San Fierro oraz na TS3 serwerowym na kanale "Poczekalnia na szkolenia". Obecność w miarę możliwości obowiązkowa. Jeszcze raz gratuluję! Proszę o potwierdzenie swojej obecności na spotkaniu odpowiednim wzorem pod podaniem: Nick: SID: Będziesz obecny?: Posiadasz discord, TS3, mikrofon?: Coś od siebie:
 12. 14 punktów
  Police Officer I @Suszek21 zostaje awansowany na stopień Police Officer II Police Officer I @Mandarynka zostaje awansowany na stopień Police Officer II Police Officer I @Cannabis zostaje awansowany na stopień Police Officer II Police Officer I @djleten zostaje awansowany na stopień Police Officer II Police Officer I @-M4ksiu- zostaje awansowany na stopień Police Officer II Police Officer II @Kacperx zostaje awansowany na stopień Police Officer III Police Officer II @racz3k zostaje awansowany na stopień Police Officer III Police Officer II @MajorSvchodolski zostaje awansowany na stopień Police Officer III Police Officer II @IZI zostaje awansowany na stopień Police Officer III Police Officer III @MrKacpinPL zostaje awansowany na stopień Sergeant I Sergeant I @Adamiec zostaje awansowany na stopień Sergeant II Sergeant I @MDeath zostaje awansowany na stopień Sergeant II Sergeant I @Kris123 zostaje awansowany na stopień Sergeant II Sergeant II @Klaudiiia zostaje awansowany na stopień Detectiv I Sergeant II @Zbigniew zostaje awansowany na stopień Detectiv I Sergeant II @Wojtini69 zostaje awansowany na stopień Detectiv I Detectiv I @MeFiuFiu zostaje awansowany na stopień Detectiv II Deputy Chief @NinjSS zostaje awansowany na stopień Asisstant Chief Of Police tym samym dołącza do Executive Staff Deputy Chief @Linke55 zostaje awansowany na stopień Asisstant Chief Of Police tym samym dołącza do Executive Staff
 13. 14 punktów
  I. Postanowienia ogólne 1. Akceptacja regulaminu odbywa się poprzez wstąpienie w szeregi SAPD oraz zostawiając reakcję pod regulaminem. 2. Nieznajomość regulaminu nie zwalnia z jego przestrzegania, 3. Zakazuje się nakłaniania innych osób do łamania regulaminu. 4. Każdy funkcjonariusz ma obowiązek zachować kulturę osobistą. 5. Każdy funkcjonariusz ma obowiązek stosować się do taryfikatora mandatów zamieszczonego na forum. 6. Każdy funkcjonariusz podczas pełnienia służby ma obowiązek przebywania na komunikatorze serwerowym na kanałach frakcyjnych należących do SAPD (w pełni gotów do szybkiej odpowiedzi). 7. Każdy funkcjonariusz może należeć tylko do jednej frakcji,(nie będziemy tolerować zachowania typu: latania sobie z frakcji do frakcji) 8. Każda osoba będąc na służbie frakcji ma obowiązek reprezentować frakcję w jak najlepszy sposób. 8.1 Jak i po za służbą. 9. Wszelkie spory należy załatwiać indywidualnie po akcjach, bezwzględny zakaz kłótni, sprzeczek, czy też poprawiania kogoś podczas akcji. 10. Każdy wyjazd, przerwa, powrót, rozpoczęcie, zakończenie służby musi zostać odpowiednio zgłoszone na krótkofalówce frakcyjnej. 11. Każdy funkcjonariusz ma obowiązek stosowania się do zasad KRD. 12. Każdy funkcjonariusz ma obowiązek stosować się do poleceń wyższych stopni. 13. Każdy funkcjonariusz ma nakaz poruszania się radiowozem do jego przydziału. II.Zakazy 1. Zakazuję się przyjmowania łapówek. 2. Zakazuje się napadania na sklepy/restauracje/więzienie. 3. Zakazuję się pozostawiania pojazdów służbowych nie zatankowanych, zniszczonych. 4. Zakazuje się brania udziału w eventach jako uczestnik podczas pełnienia służby. 5. Zakazuje się przewożenia graczy w samochodzie służbowym. (Nie dotyczy przewozu zatrzymanych ma dillmore.) 6. Zakazuje się załatwiania spraw prywatnych na służbie. 7. Zakazuje się nadużywania i używania bez powodu wyposażenia funkcjonariusza. 8. Zakazuje się bycia wewnątrz frakcji na innym serwerze. 9. Zakazuje się poruszania się pojazdami prywatnymi oraz pojazdami z prac dorywczych podczas służby. 10. Zakazuje się wynosić sprawy frakcyjne po za frakcje. 11. Zakazuje się wszczynania konfliktów na tle między frakcyjnym. 12. Zakazuje się wypowiadania w skargach, które nas nie dotyczą. 12.1. Nie obowiązuje, gdy Administracja lub Zarząd Frakcji poprosi nas o wypowiedź. III.Akademia 1. Każdy funkcjonariusz przechodzący akademie ma zakaz uczestniczenia w pościgach, napadach itp. 2. Każdy funkcjonariusz musi uczestniczyć przynajmniej 50% szkoleń aby podejść do egzaminu. 3. Wszelka próba rozpowszechniania pytań na egzaminie oraz informacji dot. szkoleń zakończy się Permem. 4. Każda kara na serwerze równa się z wydaleniem z frakcji. 5. Zakazuję się używania wyposażenia funkcjonariusza w akademii. IV. System kar 1. W systemie kar znajduje się: 1.2. System minusów 1.3. Rozmowa dyscyplinarna 1.4. Ostrzeżenie 1.5. Zawieszenie czasowe 1.6. Degradacja stopnia 1.7. Wydalenie z frakcji 2. Nadać kare może Executive Staff/Command Staff. V. Inne 1. Jadąc jako jednostka nieoznakowaną (tylko i wyłącznie Sultan oraz Infernusem) można jeździć bez skina SAPD (tylko i wyłącznie skiny ubrane elegancko lub na sportowo, zakaz zakrywanie twarzy oraz grubego CJ). 2. Każdemu funkcjonariuszowi należy się 15 minutowa przerwa. (/S2). 3. Prócz powyższego regulaminu funkcjonariusz zobowiązany jest przestrzegać dodatkowych zasad ustalonych wewnątrz frakcji. 4. Każdy z grona Executive Staff/Command Staff ma prawo do lekkiego naginania regulaminu.
 14. 13 punktów
  21.06.2020 Police Officer I @Straw_pl zostaje awansowany na stopień Police Officer II Police Officer I @KanKyo zostaje awansowany na stopień Police Officer II Police Officer I @Hamsik48 zostaje awansowany na stopień Police Officer II Police Officer I @Tropeuhh zostaje awansowany na stopień Police Officer II Police Officer I @mazi zostaje awansowany na stopień Police Officer II Police Officer I @czits zostaje awansowany na stopień Police Officer II Police Officer I @Kosin__n zostaje awansowany na stopień Police Officer III Police Officer I @johnny sins zostaje awansowany na stopień Police Officer III Police Officer II @LubieOgorki zostaje awansowany na stopień Police Officer III Police Officer II @-M4ksiu- zostaje awansowany na stopień Police Officer III Police Officer II @Cannabis zostaje awansowany na stopień Police Officer III Police Officer II @Psajchozostaje awansowany na stopień Police Officer III Police Officer III @Mandarynka zostaje awansowany na stopień Sergeant I Police Officer III @Suszek21 zostaje awansowany na stopień Sergeant I Sergeant I @MajorSvchodolski zostaje awansowany na stopień Sergeant II Sergeant I @Kacperx zostaje awansowany na stopień Detectiv I Detectiv I @Zbigniew zostaje awansowany na stopień Detectiv II Detectiv II @kurw4lehzostaje awansowany na stopień Detectiv III Detectiv [email protected] zostaje awansowany na stopień Lieutenant Commander I @darkrider zostaje awansowany na stopień Deputy Chief
 15. 13 punktów
  Z przykrością informujemy, że Administrator @Kruci_essa zostaje zdegradowany na rangę Support z powodu obrażania graczy ( discord ).
 16. 12 punktów
  Witam chciałbym przedstawić wam mój wywiad z Kierownikiem @plagatokoks z San Andreas Road Assistance który opowiedział trochę o tej frakcji. FilipQ: Witam, z tej strony Młodszy Redaktor FilipQ San News się kłania. Mógłbym Tobie zadać kilak pytań?. plagatokoks: Witam, z tej strony Kierownik PlagaToKoks się kłania Proste FilipQ: Ile musiałeś spędzić w SARZE by dostać się do zarządu tej frakcji?. plagatokoks: Okolo 2 miesiące nawet mniej, ale bylem najbardziej wybitnym pracownikiem w ówczesnym czasie FilipQ: Długo jesteś już w SARZE?. plagatokoks: Straciłem rachubę po latach spędzonych w tej frakcji która jest dla mnie jak rodzina. FilipQ: Dlaczego akurat wybrałeś tą frakcje?. plagatokoks: Zainspirował mnie tą frakcją mój ojciec KrzysztoW który dawno dawno temu był w SARZE. Po dostaniu się do niej pozostałem w niej na stałe. FilipQ: Opowiesz coś i tej frakcji?. plagatokoks: Generalnie frakcja SARA zajmuje się czyszczeniem ulic z brudu jakim są porzucone samochody bez nas byłoby wszędzie jak na wysypisku. FilipQ: Najwięcej jest porzuconych aut?. plagatokoks: Myślę ze jest ich właśnie najwięcej a po nich w tabelce auta zepsute na parkingach FilipQ: Większość ludzi sądzi że SARA to złodzieje a ty co o tym sądzisz?. plagatokoks: Jeśli sara ma być uznawane za złodziei to niechaj nimi będą są po to aby miasto było czyste z aut. Lecz prawdziwymi złodziejami są SAPD bo kradną nam prace biorąc lawety kiedy my mamy dostępne jednostki. FilipQ: Twoim zdaniem ta frakcja jest nudna czy bo większość odchodzi z tej frakcji bo się ona nudzi plagatokoks: Badzmy szczerzy SARA jest dla prawdziwych życiowych koksów a nie dla nieudaczników, tutaj wytrzymują tylko najsilniejsi FilipQ: Twoim zdaniem lawety z frakcji SAPD powinny być usunięte?. plagatokoks: Oczywiście, tylko nieliczni wybrańcy z SAPD potrafią się nimi posługiwać. SARA ma przygotowane specjalne materiały szkoleniowe pokazujące jakie auta możemy zabierać i skąd możemy zabierać. Za to te SAPD to zabiera wszystko co im podchodzi pod taryfikator. FilipQ: Polecasz innym graczom tą frakcje?. plagatokoks: Oczywiście, SARA jest idealna praca dla poszukiwaczy dobrych zarobków według prostych statystyk w naszej frakcji zarabia się najwięcej FilipQ: Dziękuje że odpowiedziałeś na moje pytania. Życzę spokojnej nocy. plagatokoks: Dzięki za wywiadzik mordo. Spokojnej nocy. Udało się również zrobić zdjęcie z Kierownikiem na bazie San Andreas Road Assistance.
 17. 11 punktów
  Z przykrością informujemy, że Zarząd @Suvi zostaje wydalony z ekipy serwera. Z przykrością informujemy, że Administrator ROOT @Lady4K zostaje wydalona z ekipy serwera. Z przykrością informujemy, że Support @M4RCIN zostaje wydalony z ekipy serwera.
 18. 10 punktów
  Z przyjemnością informujemy o awansach które miały miejsce w ekipie : Supporterzy : @MDeath @Tarnicki_7 @Nexury zostają awansowani na rangę Administrator Administratorzy : @Tredox @_ZIIOLO zostają awansowani na rangę Administratora ROOT Gratulujemy oraz życzymy kolejnych sukcesów.
 19. 10 punktów
  11.06.2020 Cadet @mazi zdaje egzamin kończący akademię z wynikiem POZYTYWNYM (42/45), tym samym zostaje awansowany na stopień Police Officer I. Cadet @KQBA zdaje egzamin kończący akademię z wynikiem POZYTYWNYM (42/45), tym samym zostaje awansowany na stopień Police Officer I. Cadet @johnny sinszdaje egzamin kończący akademię z wynikiem POZYTYWNYM (41.5/45), tym samym zostaje awansowana na stopień Police Officer I. Cadet @Tropeuhhzdaje egzamin kończący akademię z wynikiem POZYTYWNYM (41/45), tym samym zostaje awansowany na stopień Police Officer I. Cadet @reftixdzdaje egzamin kończący akademię z wynikiem POZYTYWNYM (42.5/45), tym samym zostaje awansowany na stopień Police Officer I. Cadet @KanKyo zdaje egzamin kończący akademię z wynikiem POZYTYWNYM (38.5/45), tym samym zostaje awansowany na stopień Police Officer I. Cadet @Kosin__n zdaje egzamin kończący akademię z wynikiem POZYTYWNYM (40.5/45), tym samym zostaje awansowany na stopień Police Officer I. Cadet @Pysiu zdaje egzamin kończący akademię z wynikiem POZYTYWNYM (40/45), tym samym zostaje awansowany na stopień Police Officer I. Cadet @czitos zdaje egzamin kończący akademię z wynikiem POZYTYWNYM (43/45), tym samym zostaje awansowany na stopień Police Officer I. Cadet @Hamsik48 zdaje egzamin kończący akademię z wynikiem POZYTYWNYM (41/45), tym samym zostaje awansowany na stopień Police Officer I. Cadet @Anty zdaje egzamin kończący akademię z wynikiem NEGATYWNYM (20/45) tym samym zostaje wydalony ze struktur SAPD. Cadet @Michciuu zdaje egzamin kończący akademię z wynikiem NEGATYWNYM (32.5/45) tym samym zostaje wydalony ze struktur SAPD. 15.06.2020 Cadet @Straw_pl zdaje egzamin kończący akademię z wynikiem POZYTYWNYM (41,5/45), tym samym zostaje awansowany na stopień Police Officer I.
 20. 10 punktów
  Główny Zarząd Dyrektor Naczelny @racz3k Zastępca Dyrektora @Sanoxbert12 Zarząd Sekretarz Redakcji @darkrider Redaktor Naczelny @kurw4leh @TurboWojtek Reporterzy Reporter Specjalista - - - Starszy Reporter - - - Reporter - - - Młodszy Reporter - - - Redaktorzy Redaktor Specjalista - - - Starszy Redaktor - - - Redaktor Młodszy Redaktor @IdusTV @Zbigniew @Wojtini69 @FilipQ Akademia Aplikant Funkcje Poboczne Egzaminatorzy @racz3k @Sanoxbert12 Szkoleniowcy @racz3k @Sanoxbert12 @darkrider @kurw4leh @TurboWojtek Zasłużony
 21. 9 punktów
  03-07-2020 Wyniki SGSP Podchorąży @PucujSie otrzymuje POZYTYWNY wynik egzaminu 104,5 pkt / 150 pkt. Otrzymuje stopień Podchorąży @JaJaMi otrzymuje POZYTYWNY wynik egzaminu 137,5 pkt / 150 pkt. Otrzymuje stopień Podchorąży @Major w Samo Południe nie podchodzi do egzaminu zostaje wyrzucony z SGSP. Podchorąży @FreakyYT nie podchodzi do egzaminu zostaje wyrzucony z SGSP. Podchorąży @Ziutekwlaczkach nie podchodzi do egzaminu zostaje wyrzucony z SGSP. Podchorąży @Osek nie podchodzi do egzaminu zostaje wyrzucony z SGSP. Podchorąży @draco nie podchodzi do egzaminu zostaje wyrzucony z SGSP. Podchorąży @Queku nie podchodzi do egzaminu zostaje wyrzucony z SGSP. Podchorąży @Kapisz nie podchodzi do egzaminu zostaje wyrzucony z SGSP. Podchorąży @Ostros nie podchodzi do egzaminu zostaje wyrzucony z SGSP. Podchorąży @KonsoneX nie podchodzi do egzaminu zostaje wyrzucony z SGSP. Podchorąży @JDeniss nie podchodzi do egzaminu zostaje wyrzucony z SGSP. Podchorąży @zimny nie podchodzi do egzaminu zostaje wyrzucony z SGSP. @Hornet zostaje zwolniony dyscyplinarnie z brakiem dołączenia + BL
 22. 9 punktów
  @_ZIIOLO @Adamiec @Pjoter420 @Nastel @MDeath @xmartix @patryczek123 @MeFiuFiu @Tropeuhh @Sztynksu @BLODX @ChiefWioski @sch4b @TOMEO @Promil9876 @BigKrzak @Sztasiu
 23. 9 punktów
  Witam serdecznie w moim pierwszym wywiadzie na forum. Przeprowadziłam go z bogatym człowiekiem na serwerze Diego Al Capone oraz jego ochroną i przyjacielem w jednym. Serdecznie zapraszam do przeczytania! Smallspy.: Czy można przeprowadzić z Panem wywiad? Diego: Pewnie, że tak. Smallspy.: Jak to jest według Pana być najbogatszym człowiekiem na tym serwerze? Nie przeszkadza Panu taka sława? Diego: Szczerze to nie zwracam na to zbytniej uwagi ponieważ nie przechwalam się tym, a jeżeli chodzi o sławę to też się nie wywyższam i rozmawiam z każdym, każdy jest człowiekiem tak jak i ja. Smallspy.: Jak Pan sądzi. Czy znajomości, które Pan zawiera są na podstawie sumy na koncie czy raczej swojej osobliwości? Diego: Szczerze moi znajomi wraz z pracownikami jak i ludzie, których znam nie są wybierani za to ile mam pieniędzy, tylko za to jacy są i jak się zachowują. Smallspy: To jak ocenia Pan swoich znajomych? Niech opowie Pan coś więcej o nich. Diego: Najlepiej by było jakby pani się zapytała mojego ochroniarza, który jest poza swoja praca moim przyjacielem którego bardzo szanuje. Smallspy: A więc jak ocenia Pan swoją przyjaźń z Panem Diego? Ochroniarz: Diego Al Capone jest jak mój drugi brat. Smallspy: Czy pomaga Panu w ciężkich chwilach? Jest oparciem w takich momentach? Ochroniarz: Oczywiscie, w trudnych chwilach potrafimy się zjednoczyć i pomagać sobie zupelnie bezinteresownie. Smallspy: Widzę, że przyjechał Pan swoim Porsche. Ile taki wóz kosztuje? Diego: Około 2.5 miliardów za jedna sztukę, a mam ich w swoim garażu parędziesiąc sztuk. Smallspy: Rozumiem. Czyli gust raczej jest w tych droższych samochodach? Czy również interesują Pana te starsze modele? Diego: Oczywiscie że w droższych bo przecież na cos te pieniadze trzeba wydawać, a jeżeli chodzi o te starsze modele to bardzo mi się podobaja Mustangi ze starszych roczników. Smallspy: Rozsądnie wydaje Pan swoje pieniądze? Czy raczej nie zwraca uwagi na kwotę przy zakupie tylko jakość? Diego: Oczywiście, że zwracam uwagę, bo na pewno całego swojego majątku nie mogę stracić. Bo tyle lat ciężkiej pracy przydało się w osiagniecia stanu finansowego w którym jestem teraz. Smallspy: Gdyby nie miałby Pan takiej sławy, był po prostu normalnym człowiekiem to o co by Pan dbał najbardziej? Bo wiadomo.. Teraz przy takiej ilości pieniędzy na koncie można pozwolić sobie na sporo. Diego: Szczerze to tak czy siak najbardziej dbam o rodzinę i znajomych, bo praca i pieniądze to są rzeczy o wiele mniej ważne. Smallspy: Ma Pan dobry kontakt z rodziną? Są zadowoleni z Pańskiego szczęścia w biznesie? Diego: Z rodzina mam bardzo dobry kontakt i na obecna chwile staram się jak najwięcej przebywać z Mama, ponieważ jest ciężko chora i potrzebuje dużo opieki. Smallspy: Życzymy dużo zdrowia dla mamy. To może być zbyt osobiste, ale czy znalazł już Pan w swoich tą jedyną? Diego: Mam swoja jedyna i mimo wszystko jest ona bardzo kochana i najwazniesze ze nie żeruje na moich pieniadzach. Smallspy: Dziękuje w takim razie za wywiad. Przedstawiam wam również zdjęcie z Diego, które udało mi się wykonać, a niebawem na dniach pojawią się kolejne wywiady!
 24. 8 punktów
  Twój nick na serwerze: .BumbleBee*Twój serial: AA54A5DBCF294095BFEBCD72D13B5FF3Powód kary: Działanie na szkodę serwera. Nick osoby nakładającej bana: @Inder00Data otrzymania bana: 2020/07/05Długość kary: 999dOpis sytuacji: Chciałem szybko pojechać do SF i wyjechał pan Inder i no tak jakoś w niego wjechałem. Coś od siebie: Przeplasam Maciek, zrobie ci laurkeOdnośniki do poprzednich apelacji: -
 25. 8 punktów
  Z przykrością informujemy, że Administrator @djleten zostaje wydalony z ekipy serwera.
 26. 8 punktów
  Nick: Werciaa SID: 60232 Będziesz obecny?: Postaram się Posiadasz discord, TS3, mikrofon?: Jasne Coś od siebie: Dziękuję za szansę i gratuluje innym! | Na spotkaniu się postaram być ale nei wiem czy zdążę wrócić z praktyk.
 27. 8 punktów
  Nick: Tredox SID: 22186 Będziesz obecny?: Oczywiście Posiadasz discord, TS3, mikrofon?: Posiadam Coś od siebie: Dzięki
 28. 8 punktów
  Nick : Djleten SID : 27598 z jakiej frakcji chcesz odejść : SAPD Ranga posiadane we frakcji: po1 powód : Nie gram na faworce nie będe lizał dupki krzysiowi jak reszta
 29. 8 punktów
  Z przykrością informujemy, że Supporci @ProninjaxD @1337msk zostają wydaleni z ekipy serwera za naganne zachowanie, nadużywanie rangi etc.
 30. 8 punktów
  Premier Jednostka Patrolowa 105 @jaros22, @Kacperekto Jednostka Patrolowa 106 @Positive Jednostka Patrolowa 107 @arosplay51, @Bebzon Jednostka Patrolowa 108 @Molak94, @Patryx66321x, @Ponczuś <3 Admiral Jednostka Patrolowa S 109 @Hornet, @cinek7099, @PiotrxD Jednostka Patrolowa S 110 @Nexury, @Dawidowskij Jednostka Patrolowa S 111 @karas, @Kizzy, @dajspokuj, @Nikor Jednostka Patrolowa S 112 @Pablo_Escobar, @Francik, @Arhael
 31. 8 punktów
  REGULAMIN.Pogotowia Ratunkowego SAMC Multi RPG Postanowienia Ogólne: ** Niniejszy regulamin został uchwalony dnia 14.06.2020 oraz wdrożony w życie Wodnego Pogotowia Ratunkowego dnia 14.06.2020** ** Nieznajomość regulaminu przez pracowników Pogotowia jak i Zwykłych obywateli nie zwalnia z jego przestrzegania ** ** Niestosowanie się do regulaminu podlega karze opisanej w pkt. §1 - Podział kar ** ** Główny Zarząd Frakcji może w każdej chwili edytować regulamin bez powiadomienia ** ** Regulamin powstał przy współpracy z pracownikami jak i Zarządem Frakcji ** Zachowanie na służbie: §1 - Będąc na duty frakcyjnym pracownik Pogotowia powinien; 1.2 - Zachować kulturę osobistą; 1.3 - Zachować szczególną ostrożność, odpowiedzialność, zimną krew oraz chęć pomocy innym; 1.4 - Reprezentować frakcję w jak najlepszy sposób; 1.5 - Przebywać na komunikatorze głosowym Discord lub Team Speak3 ; 1.6 - Stosować się do poleceń stopni wyższych. §2 - Będąc na duty frakcyjnym Pracownikowi Pogotowia zabrania się; 2.2 - Ubliżania innym na tle; 2.2.1 - Rasistowskim, Religijnym, Moralnym, Seksualnym 2.3 - Zabrania się Niestosowania do regulaminu; 2.3.1 - Serwerowego, Frakcyjnego etc. 2.4 - Każde przewinienie serwerowe na służbie będzie karane wobec systemu kar w Wodnym Pogotowiu Ratunkowym; 2.4.1 - Warn, Kick, Zpj, Zpl, TempBan, Ban etc. §3 - Zakazuje się; 3.1 - Pozostawiania pojazdów i łodzi służbowych; 3.1.1 - Na mapie, rozwalonych bądź z pustym bakiem. 3.2 - Nadużywania uprawnień jako wodny ratownik medyczny; 3.2.1 - Wywyższania się, grożenia, obrażania itd. 3.3 - Jeżdżenia pojazdami prywatnymi na służbie; 3.4 - Bycie na służbie bez odpowiedniego umundurowania. 3.5 - Przysłowiowego "Odwalania" na służbie. 3.6 – Przewożenie innych graczy bez stosowanej przyczyny. System Kar w Pogotowiu Ratunkowym §1 - Podział kar 1.1 - Słowne Upomnienie; 1.2 - Pisemne Upomnienie; 1.2.1 - System " + " oraz " - " 1.3 - Rozmowa Słowna; 1.4 - Rozmowa Dyscyplinarna; 1.5 - Zawieszenie; 1.6 - Degradacja; 1.7 - Zwolnienie; 1.8 - Zwolnienie dyscyplinarne. §2 - Nadawanie Kar 1.1 - Nadać karę może; 1.1.1 - Główny Zarząd, Zarząd.
 32. 8 punktów
  Imię: Dawid Nick: DawideX812 Wiek: 14 User ID:10682 Staż na serwerze (SS): 20 k minut Czy masz problemy z wykonywaniem rozkazów wyższej rangi?: nie Czy cierpisz na dysleksje/dysgrafie?: nie Czy posiadasz sprawny mikrofon?: Tak Czy posiadasz komunikator TeamSpeak3?: tak Czy przeczytałeś(znasz) regulamin serwera?: tak czytałem Czy przeczytałeś(znasz) regulamin PSP?: dzisiaj był czytany Czy masz do czynienie w życiu realnym z strażą pożarna?: nie Czy byłeś karany na serwerze Tak/Nie(jeśli tak za co)?: tak byłem lecz ostatniego bana dostałem niesłusznie i mi go zdjeto Ile jesteś w stanie dziennie poświęcić na służbę?: 4 h więcej Umiejętność odgrywania Akcji RP: 9/10 Umiejętność posługiwania się komendą "Bind": umiem Dlaczego frakcja PSP?: Ponieważ chcę zdać na pełno prawnego i grać z francikiem w Mc Dlaczego Ty?: Ponieważ jestem miły lubię odgrywać rp i lubię grać.w gry Coś o sobie: Siema jestem dawid mam 14 lat pochodze z dolnego Śląska z miejscowości lubawka i chce dołączyć do owej frakcji gdyż umiem jej rp na pamięć i wiem co i jak. Moje hobby to piłka nożna oraz inne sport.
 33. 8 punktów
  1. Pojazd porzucony: 5.000.000 PLN 2. Pojazd źle zaparkowany: 7.500.000 PLN 3. Pojazd stojący powyżej 24h na parkingu publicznym: 5.000.000 PLN 4. Pojazd stojący na parkingu publicznym rozwalony: 1.000.000 PLN 5. Pojazd utrudniający prace frakcji: 7.500.000 PLN 6. Pojazd zbugowany np. w ścianie: 1.000.000 PLN 7. Pojazd po odegranej akcji rp: Przechowywalnia 8. Pojazd na porzuconej posesji : 6.000.000 PLN 9. Pojazd stojący np. w salonie: 7.500.000 PLN 10. Odholowywanie pojazdu na życzenie właściciela posesji: 7.500.000 PLN Aktualizacja taryfikatora 05.05.2020
 34. 8 punktów
 35. 7 punktów
  @Coldyy na ROOTa @darkrider na ROOTa @TOMEO dajcie mu panel @Kruci_essa find the admin again kaj on je @MDeath ROOTcik @BigKrzak ROOTcik tesz @TurboWojtek ROOTens No i @Tredox @Spejson. i @Smallspy. zaszont
 36. 7 punktów
  30-06-2020 @Kacperekto otrzymuje awans do stopnia @Hornet otrzymuje awans do stopnia @Positive otrzymuje awans do stopnia @Bebzon otrzymuje awans do stopnia @WilQ otrzymuje awans do stopnia @Wolfikk otrzymuje awans do stopnia @Nexury otrzymuje awans do stopnia @cinek7099 otrzymuje awans do stopnia @Ponczuś <3 otrzymuje awans do stopnia @PiotrxD otrzymuje awans do stopnia @karas otrzymuje awans do stopnia
 37. 7 punktów
  @TOMEO @darkrider @_ZIIOLO @BigKrzak @milekkozak @Szymaniuk @Tropeuhh @MDeath @MeFiuFiu @Smallspy. @Spejson. @TurboWojtek @KrzysztoW Pozdrawiam
 38. 7 punktów
  @Klaudiiia i @patrio123 odgrywają dobrze RP przy porwaniach ich kolegów ze służby np. ostatnio robiliśmy okup za czitsa chcieliśmy wtedy chyba 100kk (nie jestem pewny ) nie wpie***** się na chama i patrio też również przy ucieczce z tamy zachowywali odległość nie wpierda**** się tak jak Kosin w d*pę (lekko mówiąc) no ale jak to ja wszystko zjeba*** przy uciekaniu 6 albo więcej radiolka bo oczywiście jak to ja wyjeba*** się na plery i nie chcialem wstać (ez przyjmijcie to bo was odszczele PZDR Bloods & crips również administrację czytająca to (gówno))
 39. 7 punktów
  Nick: xmartix SID: 54513 Będziesz obecny?: Pewnie Posiadasz discord, TS3, mikrofon?: Jasne Coś od siebie: Dzięki za szansę kc
 40. Nie możemy wyświetlić tej odpowiedzi, ponieważ znajduje się w forum, które zabezpieczone jest hasłem. Wpisz hasło
×
×
 • Dodaj nową pozycję...