Skocz do zawartości

Ranking użytkowników


Popularna zawartość

Zawartość, która uzyskała najwyższe oceny od 02.03.2020 uwzględniając wszystkie miejsca

 1. 72 punktów
  I Postanowienia ogólne: 1. Pracownik jest zobowiązany do robienia co tygodniowej normy 750 minut. Jeżeli chodzi o członków ekipy oni mają do wykonania 350 minut ze względu na normę w administracji. 2. Pełnoprawny pracownik zobowiązany jest do znajomości wszystkich materiałów szkoleniowych. 3. Pracownik zobowiązany jest do okazywania kultury Zarządowi frakcji. 4. We frakcji panuje kultura osobista oraz dyscyplina. Niedopuszczalne są zachowania działające na szkodę frakcji. 5. Status S2(obowiązuje 15 min.) należy zgłosić na krótkofalówce pisząc "S2" oraz na say komendą "/S2". 6. Pracownik podczas pełnionej służby powinien być na TS3 oraz mieć włączone CB Radio oraz odpowiedni strój. 7. Podczas pełnienia służby pracownik ma obowiązek jechać z odpowiednią prędkością: ● teren zabudowany - 80km/h; ● teren niezabudowany - 120km/h; ● autostrady - brak ograniczenia prędkości. 8. Pracownik zobowiązany jest do zgłaszania wszelkich urlopów w odpowiednim miejscu na Discordzie. 9. Pracownik zobowiązany jest do wyrabiania tygodniowej normy wynoszącej 750 minut. 9.1. Podsumowania normy minut rozpatrywane są co każdą niedzielę o godzinie 16:00. 10. Pracownik zobowiązany jest do używania ogranicznika. 11. Pracownik ma całkowity zakaz ucieczki przed policją podczas pełnionej służby. 11.1. Pracownik ma zakaz nieprzepisowej jazdy podczas służby. 12. Pracownik zobowiązany jest do pełnienia czynnej służby, zabrania się bycia afk, wyjątkiem jest kod S2. 13. Pracownik nie ma obowiązku odgrywania RP na pracy Import/Export. 14. Pracownikowi zabrania się wchodzić na służbę oraz na teamspeaka będąc nietrzeźwym. 15. Pracownikowi zabrania się pobierania gotówki od gracza za przyjęte wezwanie, wyjątkiem jest dobrowolna wpłata. 16. Pracownik ma prawo zabrać pojazd stojący powyżej 24h na parkingu publicznym, źle zaparkowany, gdy nie ma zaciągniętego ręcznego na parking policyjny. 17. Pracownicy z rangą Adept nie mogą brać urlopów chyba że mają podany nieuchylny powód. 18. Pracownik ma obowiązek do odgrywania akcji RP tylko wtedy gdy są koło niego gracze, członkowie innych frakcji, biznesów, lub jest niedaleko miejsc gdzie znajduje się spora liczba osób. 19. [Rekrutacja] Wspomnij w rekrutacji o lawecie, aby zwiększyć swoje szansę i udowodnić, że zapoznałeś się z regulaminem. 20. Aby otrzymać możliwość podejścia do egzaminu wymagana jest norma powyżej 300 minut. 21. Za otrzymanie trzech minusów będąc w akademii lub otrzymanie kary serwerowej (ban, zpj, mute) adept zostaje automatycznie wydalony z frakcji. 22. Na kanale służb zgłasza się zawsze osoba posiadająca najwyższą rangę. 23. Pracownik może wziąć urlop na maksymalnie 7 dni. II. System rang: 1. We frakcji występuje 14 rang; 1.1. W skład Głównego Zarządu wchodzą 2 rangi; 1.2. W skład Zarządu wchodzą 2 rangi; 1.3. W skład Pracowników wchodzi 9 rang; 1.4. W skład Akademii wchodzi 1 ranga. Skład Głównego Zarządu: ● Główny Inżynier ● Inżynier Skład Zarządu: ● Kierownik ● Zastępca Kierownika Skład Pracowników: ● Inspektor Naczelny ● Inspektor ● Operator Naczelny ● Operator ● Doświadczony Specjalista ● Specjalista ● Doświadczony Budowlany ● Budowlany ● Pracownik Skład Akademii: ● Adept III. Czynności zabronione pracownikowi: 1. Pracownikowi zabrania się wykonywania czynności innych niż te, które związane są z jego pracą na służbie. 2. Pracownikowi zabrania się jazdy pojazdem prywatnym na służbie. 3. Pracownikowi zabrania się używania innego ubioru niż tego, który jest dla niego przeznaczony w siedzibie. 4. Pracownikowi zabrania się sprzeciwiania poleceniom wydawanym przez Zarząd frakcji. 5. Pracownikowi zabrania się nadużywania barierek, pachołków oraz blipów. 6. Pracownikowi zabrania się wywyższania nad innymi graczami oraz pracownikami. 7. Pracownikowi zabrania się wkraczania na teren strefy DM ( Wyjątkiem są godziny od 23.00 do godziny 8.00 ). 8. Pracownikowi zabrania się nadużywania swoich praw w celach prywatnych. 9. Pracownikowi zabrania się składania podania do innej frakcji bez powiadomienia o tym Zarządu frakcji. 10. Pracownikowi zabrania się składania podania na innym serwerze bez powiadomienia o tym Zarządu frakcji. 11. Pracownikowi zabrania się czynienia służby na innym serwerze, w tym posiadania rangi w ekipie serwerowej. 12. Pracownikowi zabrania się wysyłania jakichkolwiek ogłoszeń podczas pełnionej służby. 13. Pracownikowi zabrania się pisania skarg na członków innych Frakcji (na tle między frakcyjnym). Wszelkie konflikty należy przedstawiać Zarządowi, który podejmie odpowiednie działania. IV. Zasady korzystania z pojazdów: 1. Pracownik zobowiązany jest do dbania o pojazdy frakcyjne. 2. Pojazd frakcyjny ma być odstawiony na miejsce, skąd został zabrany. 3. Odstawiając pojazd na bazę, powinien być on w 100% naprawiony. 4. Każdy pojazd musi być zatankowany do minimum 75 litrów baku benzyny. 5. Podczas odstawiania pojazdu na bazę należy zaciągnąć hamulec ręczny, zgasić światła oraz zgasić silnik. 6. Zakazuje się pozostawiania pojazdu na bazie na włączonych sygnałach świetlnych 7. Istnieje kategoryczny zakaz wykorzystywania pojazdów frakcyjnych do celów prywatnych. 8. Zakazuje się porzucania pojazdów frakcyjnych. 9. W przypadku utraty internetu/problemów z grą, należy zgłosić to niezwłocznie do Zarządu frakcji. 10. Używanie sygnalizacji świetlnej w pojeździe holowniczym dozwolone jest podczas jazdy do wezwania oraz transportu pojazdu. 11. Pracownikowi zakazuje się wjazdu na event G1 bez zezwolenia wyższej rangi. V. Akademia: 1. Pracownikowi akademii zezwala się na poruszanie lawetą w dwie osoby podczas trwającej akademii, ponadto wymagane jest aby osoba pełnoprawna była na służbie. 2. Pracownikowi akademii zabrania się wykonywania zabezpieczeń oraz akcji RP, z których nie został jeszcze przeszkolony. 3. Pracownikowi akademii zabrania się korzystania z czatu służbowego bez odbytego szkolenia. VI. System kar: 1. Pracownik rozliczany jest z każdego nagięcia regulaminu. 2. Pracownik zobowiązany jest do poinformowania Zarządu o otrzymanej karze. 3. Pracownik frakcji może zostać ukarany także wtedy, gdy Zarząd uzna, że jego zachowanie było niedopuszczalne w danej sytuacji. 4. We frakcji obowiązuje 5 rodzajów kar: ● ostrzeżenie słowne; ● rozmowa z Głównym Zarządem frakcji; ● zawieszenie: ● degradacja; ● zwolnienie dyscyplinarne. 4.1. Pracownik może otrzymać zwolnienie dyscyplinarne wraz z wpisem do czarnej listy. 5. Pracownikowi zabrania się wchodzenia na służbę podczas posiadania aktywnej nałożonej kary na konto. 5.1. W momencie otrzymania trzeciego ostrzeżenia, pracownik zostaje zawieszony na okres 7 dni. 5.2. Minus ulega przedawnieniu po 30 dniach od dnia jego otrzymania. 6. Długość kary odpowiada danemu przewinieniu, każda kara rozpatrywana jest osobno. 7. Okres trwania zawieszenia liczony jest od momentu nadania kary - wpis w ogłoszenia. Główny Inżynier: @papcio @Sebastos
 2. 40 punktów
  1. Ogólne 1.1 Każdy funkcjonariusz musi przestrzegać regulaminu. 1.1.1 Nie znanie regulaminu nie zwalnia z jego nie przestrzegania. 1.2 Każdy funkcjonariusz może należeć tylko do jednej frakcji (nie będziemy tolerować zachowania typu: latania sobie z frakcji do frakcji) 1.3 Każdy funkcjonariusz ma obowiązek dostosować się do taryfikatora. 1.4 Każdy funkcjonariusz ma obowiązek przestrzegać zasad poprawnego zachowania oraz powinien przestrzegać zasady kultury osobistej. 1.5 Każdy funkcjonariusz nie może wykorzystywać swojego zawodu do celów prywatnych. 1.6 Każdy funkcjonariusz ma obowiązek reprezentować swoją przynależność do frakcji w najwyższym stopniu - każde naginanie tego podpunktu będzie surowo karane. 1.7 Każdy funkcjonariusz podczas pełnienia służby ma obowiązek przebywania na komunikatorze serwerowym na kanałach frakcyjnych (w pełni gotów do szybkiej odpowiedzi) 1.8 Każdy funkcjonariusz ma obowiązek tyczenia się zasad KRD. 1.9 Każdy wyjazd, powrót, rozpoczęcie, zakończenie służby musi zostać zgłoszony na krótkofalówce frakcyjnej. 2. Zakazy 2.1 Każdy funkcjonariusz ma zakaz przyjmowania łapówek. 2.2 Każdy funkcjonariusz ma zakaz brania udziału w napadach na sklep/bank/restauracje. 2.3 Każda rzecz w strukturach Police Department jest tylko i wyłącznie toczona w jej gronie, wynoszenie jej po za owe grono grozi karą serwerową w postaci bana. 2.4 Każdy funkcjonariusz ma zakaz brania udziału w eventach na służbie (jedynie zabezpieczenie). 2.5 Zakazuje się używania wyposażenia funkcjonariusza bez powodu. 2.6 Zakazuje się bycia wewnątrz frakcji na innym serwerze. 2.7 Każdy funkcjonariusz ma zakaz przewozu cywili w pojeździe frakcyjnym. (Jedyna możliwość to przewóz na dillmore) 2.8 Każdy funkcjonariusz ma zakaz wywyższania się przy innych funkcjonariuszach/graczach. 2.9 Każdy funkcjonariusz ma zakaz załatwiania spraw prywatnych podczas służby: 2.9.1 Sprzedaż aut na giełdzie 2.9.2 Opłacanie domków w urzędzie 2.9.3 Gra w kasynie 2.9.4 Praca na pracy dorywczej 2.9.5 Jazda pojazdem prywatnym 3. Akademia 3.1 Każdy funkcjonariusz przechodzący akademie ma zakaz uczestniczenia w pościgach. 3.2 Każda kara serwerowa otrzymana podczas akademii wiąże się z wydaleniem. 3.3 Każdy podpunkt i punkt w reszcie regulaminu tyczy akademii. 3.4 Każdy funkcjonariusz musi posiadać przynajmniej 50% zaliczonych szkoleń aby podejść do egzaminu. 4. System kar 4.1 W systemie kar znajduje się: 4.1.1 System minusów 4.1.2 Rozmowa dyscyplinarna 4.1.3 Ostrzeżenie Chief Of Police 4.1.4 Zawieszenie czasowe 4.1.5 Degradacja stopnia 4.1.6 Wydalenie z frakcji 4.2 Każdą kare nadaje Główny Zarząd/Zarząd frakcji po dyskusji wewnątrz zarządu. 4.3 Każda kara zostaje nadana za złamanie regulaminu, wszystko zależy od danego czynu który został złamany. 5. Inne 5.1 Każdy funkcjonariusz ma nakaz poruszania się radiowozem do jego przydziału. 5.2 Każdemu funkcjonariuszowi należy się 15 minutowa przerwa. (/S2) 5.3 Każdy funkcjonariusz po zminimalizowaniu gry ma 60 sekund na powrót do gry.(bez /S2) 5.4 Każdy z grona Executive Staff/Command Staff ma prawo do lekkiego naginania regulaminu. 5.5 Jadąc jako jednostka nieoznakowaną (tylko i wyłącznie Sultan) można jeździć bez skina SAPD (tylko i wyłącznie skiny premium)
 3. 39 punktów
  Tak jak w temacie do wygrania jest 1kkk, więc wytłumaczę o co chodzi. Należy zostawić reakcje pod tematem, i osoba która wymyśli mi najfajniejszy nick /ksywkę dla DJ zgarnie nagrodę.
 4. 28 punktów
  1. Pojazd porzucony: 5.000.000 PLN 2. Pojazd źle zaparkowany: 7.500.000 PLN 3. Pojazd stojący powyżej 24h na parkingu publicznym: 5.000.000 PLN 4. Pojazd stojący powyżej 72h na giełdzie: 3.750.000 PLN 5. Pojazd bez zaciągniętego ręcznego: 5.000.000 PLN 6. Pojazd utrudniający prace frakcji: 7.500.000 PLN 7. Pojazd po odegranej akcji rp: Przechowywania 8. Pojazd zbugowany np. w ścianie: 1.000.000 PLN 9. Pojazd stojacy np. w salonie: 7.500.000 PLN 10. Pojazd na porzuconej posesji : 6.000.000 PLN 11.Odholowywanie pojazdu na życzenie właściciela posesji: 7.500.000 PLN Aktualizacja taryfikatora 01.03.2020
 5. 20 punktów
  We we daj K I E D Y Ś O D D A M
 6. 20 punktów
  We we daj K I E D Y Ś O D D A M
 7. 20 punktów
  We we daj K I E D Y Ś O D D A M
 8. 20 punktów
  We we daj K I E D Y Ś O D D A M
 9. 20 punktów
  We we daj K I E D Y Ś O D D A M
 10. 20 punktów
  We we daj K I E D Y Ś O D D A M
 11. 20 punktów
  We we daj K I E D Y Ś O D D A M
 12. 20 punktów
  We we daj K I E D Y Ś O D D A M
 13. 20 punktów
  We we daj K I E D Y Ś O D D A M
 14. 20 punktów
  We we daj K I E D Y Ś O D D A M
 15. 20 punktów
  We we daj K I E D Y Ś O D D A M
 16. 20 punktów
  We we daj K I E D Y Ś O D D A M
 17. 20 punktów
  We we daj K I E D Y Ś O D D A M
 18. 20 punktów
  We we daj K I E D Y Ś O D D A M
 19. 20 punktów
  We we daj K I E D Y Ś O D D A M
 20. 20 punktów
  We we daj K I E D Y Ś O D D A M
 21. 20 punktów
  We we daj K I E D Y Ś O D D A M
 22. 19 punktów
  We we daj K I E D Y Ś O D D A M
 23. 19 punktów
  We we daj K I E D Y Ś O D D A M
 24. 19 punktów
  We we daj K I E D Y Ś O D D A M
 25. 19 punktów
  We we daj K I E D Y Ś O D D A M
 26. 19 punktów
  We we daj K I E D Y Ś O D D A M
 27. 19 punktów
  We we daj K I E D Y Ś O D D A M
 28. 19 punktów
  We we daj K I E D Y Ś O D D A M
 29. 19 punktów
  We we daj K I E D Y Ś O D D A M
 30. 14 punktów
  REGULAMIN SERWEROWY §1. Postanowienia ogólne Każdy użytkownik rejestrujący się na serwerze: jednocześnie akceptuje regulamin serwerowy, zobowiązuje się do przestrzegania regulaminu, wyraża zgodę na otrzymywanie listów elektronicznych (E-Mail) od serwera, bierze całkowitą odpowiedzialność za zamieszczane przez siebie treści oraz wyraża nieodwołalną odpowiedzialność na ich publikacje, przyjmuje do wiadomości że konta założone w celu ominięcia blokady lub łamania zasad są niezwłocznie blokowane. Kategorycznie zabronione jest działanie na szkodę serwera oraz wszystkich przynależących do nich podmiotów, Nieznajomość regulaminu nie zwalnia z jego przestrzegania, Twórca regulaminu zastrzega sobie prawa do wprowadzenia w nim zmian w każdej chwili, bez ówczesnego poinformowania użytkowników. Akceptując ten regulamin akceptujesz również wszystkie regulaminy, Wszelkie naginanie bądź łamanie regulaminu wiąże się z konsekwencjami od serwerowych aż po prawne. Kontakt z administratorem serwera - E-mail: admin@multirpg.pl §2. Serwer Na serwerze kategorycznie zabronione jest wszelakie niecenzuralne reklamowania (np. multirpg - źle, mu*****g - poprawnie), Wszelakie dane informatyczne należą do właściciela serwera (tj. konta/majątki/etc.), Zabrania się korzystania z chatu premium /v, w celach ogłoszeniowych. Kategorycznie zabrania się działania na szkodę gospodarki serwera, Na serwerze obowiązują przynajmniej podstawowe zasady kultury, Zabrania się wykorzystania pojazdów przystosowanych do prac w celach prywatnych, Zabrania się wszelkich działań na szkodę innych użytkowników serwera (tj. oszusta/wyłudzenia/etc.), Wymiany dokonywane poza wyznaczonym do tego miejscem (tj. urząd/giełda) są prowadzone na własną odpowiedzialność, Zabrania się rozmawiania publicznie (chat premium, chat globalny, chat lokalny) na temat innych serwerów, Zabrania się prowadzenia jakichkolwiek grup / organizacji o tematyce serwera (w tym facebook) namawiających lub pozwalających na łamanie regulaminu serwera, Zakazuje się organizowania eventów tj. licytacja/e przez graczy. Zabronione jest jakiekolwiek nakłanianie do łamania regulaminu serwera. Zabroniona jest sprzedaż majątku/ów za realną gotówkę, bądź jej odpowiednik (elektroniczny np. PaySafeCard etc.). §3. Frakcje Kierujący pojazdem uprzywilejowanym (frakcyjnym) ma: obowiązek stosować się do przepisów ruchu drogowego, zachować szczególną ostrożność, oraz zwracać uwagę na natężenie ruchu drogowego, obowiązek odstawić pojazd w stanie idealnym, zatankowanym przynajmniej na poziomie 80% na odpowiednie miejsce, zakaz nadużywania sygnałów dźwiękowych, jak i świetlnych, kategoryczny zakaz, przewożenia osób, w pojeździe służbowym, od tego można odstąpić w nagłych sytuacji utraty życia, kategoryczny zakaz: "Stuntowania", Odwalania, Taranowania, i tym podobne. Każdemu pracownikowi frakcji przysługuje: Prawo do odpłatnej przerwy 15 minutowej (S2) aktywowanej komendą /S2. Przerwa przysługuje pracownikowi jedynie na terenie danej frakcji, do której przynależy, Po zakończeniu przerwy wymagane jest wpisanie komendy /S3, która informuje o zakończeniu przerwy. Prawo do odstąpienia od frakcji, stosując się do odpowiedniego wzoru w dziale danej frakcji na forum - multirpg.pl, W przypadku bez postawnego odrzucenia owego wniosku, należy napisać odwołanie w dziale Głównej Komisji Frakcyjnej według wzoru. Prawo od odstąpienia od danej kary nałożonej przez zarząd frakcji stosując się do odpowiedniego wzoru w dziale danej frakcji na forum - multirpg.pl, W przypadku bez postawnego odrzucenia owego wniosku, należy napisać odwołanie w dziale Głównej Komisji Frakcyjnej według wzoru. Prawo do powrotu w szeregi frakcji w przypadku dobrowolnego opuszczenia danej frakcji, Prawo do złożenia donosu na zarząd frakcji w przypadku łamania regulaminu w dziale Głównej Komisji Frakcyjnej według wzoru. Czas realizacji wniosku/donosu Głównej Komisji Frakcyjnej wynosi do 7 dni roboczych, W przypadku wydalenia pracownika frakcji przez zarząd, zarząd jest zmuszony do podania powodu wydalenia, W przypadku bez postawnego wydalenia z frakcji, były pracownik posiada prawo do napisania odwołania w dziale Głównej Komisji Frakcyjnej według wzoru. Zarząd frakcji jest zmuszony do przystosowania się do innych frakcji w przypadku otwierania rekrutacji, W jednym czasie może być otworzona maksymalnie 1 rekrutacja do frakcji, W przypadku otworzenia rekrutacji równolegle, bądź w czasie rekrutacji do innej frakcji, każdy użytkownik posiada prawo do złożenia donosu na zarząd frakcji w dziale Głównej Komisji Frakcyjnej według wzoru. Kategorycznie zakazuje się przebywania na innych służbach (tj. administracyjnej, biznesu) podczas służby frakcyjnej, Zarząd jest zwolniony z przestrzegania podczas szkoleń. §4. Biznes Kategorycznie zakazuje się przebywania na innych służbach (tj. administracyjnej, frakcyjnej) podczas służby biznesu, Zarząd jest zwolniony z przestrzegania podczas szkoleń. Każdemu pracownikowi biznesu przysługuje: Prawo do odpłatnej przerwy 15 minutowej (S2) aktywowanej komendą /S2. Przerwa przysługuje pracownikowi jedynie na terenie danego biznesu, do której przynależy, Po zakończeniu przerwy wymagane jest wpisanie komendy /S3, która informuje o zakończeniu przerwy. Prawo do odstąpienia od biznesu, stosując się do odpowiedniego wzoru w dziale danego biznesu na forum - multirpg.pl, W przypadku bez postawnego odrzucenia owego wniosku, należy napisać odwołanie w dziale Głównej Komisji Frakcyjnej według wzoru. Prawo od odstąpienia od danej kary nałożonej przez zarząd biznesu stosując się do odpowiedniego wzoru w dziale danego biznesu na forum - multirpg.pl, W przypadku bez postawnego odrzucenia owego wniosku, należy napisać odwołanie w dziale Głównej Komisji Frakcyjnej według wzoru. Prawo do złożenia donosu na zarząd biznesu przypadku łamania regulaminu w dziale Głównej Komisji Frakcyjnej według wzoru. Czas realizacji wniosku/donosu Głównej Komisji Frakcyjnej wynosi do 7 dni roboczych, §5. Giełda Pojazd na terenie giełdy może przebywać maksymalnie 72 godziny. §6. Eventy Wszelakie ułatwianie/pomaganie innym graczom w eventach inwidualnych jest surowo zabronione. W przypadku złamania tego punktu, osoba ułatwiająca zostanie zbanowana na okres 3 dni, bez możliwości apelacji. §6. Mechanik Każdy ze mechaników może maksymalnie doliczyć sobie 10% do ceny naprawy pojazdu. Zakazane jest sprzedawanie stanowiska innemu graczowi , niestosowanie się do tego będzie surowo karane. Każdy z mechaników ma obowiązek naprawiać pojazdy Frakcyjne bez doliczania. Pojazdy Frakcyjne są naprawiane bez kolejki jako priorytet. Każdy z mechaników ma obowiązek naprawiać pojazdy wszystkim graczom bez znaczenia kim jest. Każdy z mechaników ma obowiązek zachować wysoką kulturę osobistą podczas swojej pracy. Zakazane jest bycie AFK na pracy (Jeżeli musisz iść AFK zejdź ze służby). Mechanik ma prawo być na swoim stanowisku tak długo jak tylko będzie chciał. Zakazuje się jakkolwiek obrażać lub robić cokolwiek negatywnego w stosunku do graczy będąc służbie mechanika. Mechanik może odmówić naprawy pojazdu tylko graczom którzy mają wyciszenie. Działanie jakkolwiek na szkodę graczy będąc na służbie będzie surowo karane. Właściciel regulaminu zakazuje kopiowania części bądź całego regulaminu. Autor regulaminu: @Inder00 Ostatnia aktualizacja: 17.03.2020r 10:45
 31. 13 punktów
  Witam! aby wziąść udział w konkursie należy: -Polubić ten post! -Odliczać numerkami od 1 do x w komentarzach! ( należy odliczac po kolei" (Wylosowane 2 numerki wygrają) Do wygrania: pierwszy numerek: Hajsik 200kk $$ drugi numerek: Sabre Wyniki konkursu będą w 3 kwietnia.
 32. 12 punktów
  Aby wziąć udział w konkursie wystarczy: -Zostawić like pod filmem -Zostawić subskrypcję na kanale -Zaobserwować profil na forum -Dać reakcję pod postem "Like" na forum -Napisać na dole nick z serwera LINK DO KANAŁU NA YT: https://www.youtube.com/channel/UCe0c8NU_xutUH9IihAzpfFA?view_as=subscriber
 33. 12 punktów
  Aktualizacja regulaminu.
 34. 12 punktów
  Art.1 Wstępne informacje §1. Nieznajomość regulaminu frakcji nie zwalnia Cię z jego przestrzegania. §2. Frakcja to zorganizowana grupa, w której panuje hierarchizacja, oraz dyscyplina. §3. Zarząd frakcji zastrzega sobie zmianę regulaminu frakcji. Art.2 Obowiązki pracownika Państwowej Straży Pożarnej §1. Każdy członek frakcji ma obowiązek wyrobić normę 750 minut na służbie w ciągu tygodnia. §2. Podczas pełnienia służby pracownik ma obowiązek przebywać na TS3 na kanale frakcyjnym. §3. Każdy pracownik po rozpoczęciu służby jak i zakończeniu musi to zakomunikować na krótkofalówce komendą (S1, S4). §4. Każdy członek frakcji ma obowiązek słuchać i wykonywać rozkazy wyższej rangi (nawet po za służbą). §5. Podczas pełnienia służby należy posiadać odpowiedni mundur co do czynności, które się wykonuje. §6. Podczas pełnienia służby należy zachować kulturę osobistą. §7. Każdy członek ma obowiązek godnie reprezentować frakcje na służbie jak i poza nią. §8. Każdy pełnoprawny członek frakcji ma obowiązek zgłosić swój urlop w odpowiednim dziale (akademia frakcji nie posiada dostępnego urlopu). Art.3 Czynności zabronione dla członka Państwowej Straży Pożarnej. §1. Obowiązuje kategoryczny zakaz wynoszenia informacji po za frakcję. §2. Podczas służby zabrania się załatwiania spraw prywatnych. §3. Podczas służby zakazuje się poruszania na giełdy, salony, urzędy. §4. Zabrania się składania podań do innej frakcji. §5. Zabrania się dopuszczenia do sytuacji i zachowań w mundurze, które zhańbią honor strażacki. §6. Wszelki spory należy załatwiać po za służbą lub z przełożonym na koszarach. §7. Zabrania się proszenia administrację o naprawienie, zatankowanie wozów służbowych. §8. Zabrania się wchodzenia na służbę podczas aktywnej kary na serwerze – wyciszenie, prawo jazdy. §9. Podczas służby frakcyjnej zabrania się uczestniczenia w Eventach, jeżdżenia na prezenty. Art.4 Zasady akademii §1. Każdy podchorąży ma obowiązek stawić się przynajmniej na trzech szkoleniach. §2. Podchorąży ma obowiązek wyrobić normę 500 minut do czasu egzaminu. §3. Podchorąży ma kategoryczny zakaz używania sygnałów świetlnych i dźwiękowych bez zezwolenia wyższej rangi. §4. Podchorąży ma obowiązek bycia na służbie w wyznaczonym dla akademii mundurze. §5. Każdy podchorąży, który otrzyma karę serwera łączną powyżej 2 dni zostaje wydalony z akademii. §6. Podchorąży ma zakaz przebywania na służbie bez pełnoprawnego w godzinach 23:00-6:30. §7. Akademia ma zakaz wyjazdów na Eventy, G1 bez zgody wyższej rangi. Art.5 Zasady Rekrutacji §1. Podczas rekrutacji każdy kandydat ma zakaz kopiowania innych podań. §2. Aby przystąpić do rekrutacji należy spełniać wymagania: *min. 14lat, min. 200SRP, min. 500minut na serwerze §3. Zabrania się oszukiwania w podaniach - jest to karane karą serwerową. §4. Masz zamiar szybko opuścić frakcje nie pisz, nie trać czasu szkoleniowców. Art.6 Zasady Koszarów §1. Zakazuje się nadużywanie wyposażenia strażackiego na koszarach. §2. Zakazuje się bawienia pachołkami, barierkami, blip’ami. §3. Zakazuje się włączania syreny na koszarach. §4. Zakazuje się wjeżdżania pojazdami prywatnymi, publicznymi na teren koszar. §5. Podczas braku wezwań należy wyjechać w patrol lub robić RP konserwacji pojazdów. Art.7 Zasady poruszania się pojazdami frakcyjnymi. §1. Każdy członek frakcji odpowiedzialny jest za pojazd, którym się porusza. §2. Przed powrotem pojazdem służbowym na koszary należy naprawić oraz zatankować pojazd do 100%. §3. Zabronione jest przewożenie cywilów pojazdami służbowymi. §4. Niedopuszczalne jest porzucenie wozów frakcyjnych. §5. Powracając na koszary należy pamiętać o zamknięciu bram garażowych. §6. Wyjazd z koszarów jak i powrót musi być zakomunikowany na krótkofalówce odpowiednim skrótem (materiały szkoleniowe). §7. Kierujący pojazdem uprzywilejowanym ma zakaz nadużywania sygnałów dźwiękowych oraz świetlnych. §8. Kategoryczny zakaz: „Stuntowania”, Odwalania, Taranowania, i tym podobnie. Art.8 System Kar §1. Na strażaków mogą być nakładane kary w związku z ich zachowaniem i czynami zarówno na serwerze jak i na forum. §2. Za niestosowanie się do regulaminu straży mogą zostać nałożone kary: - rozmowa dyscyplinarna - ostrzeżenie - cofnięcie uprawnień (do podchorążego) - zawieszenie - degradacja - zwolnienie dyscyplinarne Art.9 Dodatkowe §1. Spotkania członków frakcji odbywają się co niedzielę o godzinie 18:00 na kanale ts3 frakcyjnym oraz na koszarach PSP. §2. Wypłaty z frakcji odbieramy tylko niedzielę po spotkaniu frakcyjnym. §3. Przed wypłaceniem minut z frakcji pracownik ma obowiązek wysłać SS z minutami do @Francik @WujekDRAGON
×
×
 • Dodaj nową pozycję...