Skocz do zawartości

Ranking użytkowników


Popularna zawartość

Zawartość, która uzyskała najwyższe oceny od 24.03.2020 uwzględniając wszystkie miejsca

 1. 19 punktów
  1. Ogólne 1.1 Każdy funkcjonariusz musi przestrzegać regulaminu. 1.1.1 Nie znanie regulaminu nie zwalnia z jego nie przestrzegania. 1.2 Każdy funkcjonariusz może należeć tylko do jednej frakcji (nie będziemy tolerować zachowania typu: latania sobie z frakcji do frakcji) 1.3 Każdy funkcjonariusz ma obowiązek dostosować się do taryfikatora. 1.4 Każdy funkcjonariusz ma obowiązek przestrzegać zasad poprawnego zachowania oraz powinien przestrzegać zasady kultury osobistej. 1.5 Każdy funkcjonariusz nie może wykorzystywać swojego zawodu do celów prywatnych. 1.6 Każdy funkcjonariusz ma obowiązek reprezentować swoją przynależność do frakcji w najwyższym stopniu - każde naginanie tego podpunktu będzie surowo karane. 1.7 Każdy funkcjonariusz podczas pełnienia służby ma obowiązek przebywania na komunikatorze serwerowym na kanałach frakcyjnych (w pełni gotów do szybkiej odpowiedzi) 1.8 Każdy funkcjonariusz ma obowiązek tyczenia się zasad KRD. 1.9 Każdy wyjazd, powrót, rozpoczęcie, zakończenie służby musi zostać zgłoszony na krótkofalówce frakcyjnej. 2. Zakazy 2.1 Każdy funkcjonariusz ma zakaz przyjmowania łapówek. 2.2 Każdy funkcjonariusz ma zakaz brania udziału w napadach na sklep/bank/restauracje. 2.3 Każda rzecz w strukturach Police Department jest tylko i wyłącznie toczona w jej gronie, wynoszenie jej po za owe grono grozi karą serwerową w postaci bana. 2.4 Każdy funkcjonariusz ma zakaz brania udziału w eventach na służbie (jedynie zabezpieczenie). 2.5 Zakazuje się używania wyposażenia funkcjonariusza bez powodu. 2.6 Zakazuje się bycia wewnątrz frakcji na innym serwerze. 2.7 Każdy funkcjonariusz ma zakaz przewozu cywili w pojeździe frakcyjnym. (Jedyna możliwość to przewóz na dillmore) 2.8 Każdy funkcjonariusz ma zakaz wywyższania się przy innych funkcjonariuszach/graczach. 2.9 Każdy funkcjonariusz ma zakaz załatwiania spraw prywatnych podczas służby: 2.9.1 Sprzedaż aut na giełdzie 2.9.2 Opłacanie domków w urzędzie 2.9.3 Gra w kasynie 2.9.4 Praca na pracy dorywczej 2.9.5 Jazda pojazdem prywatnym 3. Akademia 3.1 Każdy funkcjonariusz przechodzący akademie ma zakaz uczestniczenia w pościgach. 3.2 Każda kara serwerowa otrzymana podczas akademii wiąże się z wydaleniem. 3.3 Każdy podpunkt i punkt w reszcie regulaminu tyczy akademii. 3.4 Każdy funkcjonariusz musi posiadać przynajmniej 50% zaliczonych szkoleń aby podejść do egzaminu. 4. System kar 4.1 W systemie kar znajduje się: 4.1.1 System minusów 4.1.2 Rozmowa dyscyplinarna 4.1.3 Ostrzeżenie Chief Of Police 4.1.4 Zawieszenie czasowe 4.1.5 Degradacja stopnia 4.1.6 Wydalenie z frakcji 4.2 Każdą kare nadaje Główny Zarząd/Zarząd frakcji po dyskusji wewnątrz zarządu. 4.3 Każda kara zostaje nadana za złamanie regulaminu, wszystko zależy od danego czynu który został złamany. 5. Inne 5.1 Każdy funkcjonariusz ma nakaz poruszania się radiowozem do jego przydziału. 5.2 Każdemu funkcjonariuszowi należy się 15 minutowa przerwa. (/S2) 5.3 Każdy funkcjonariusz po zminimalizowaniu gry ma 60 sekund na powrót do gry.(bez /S2) 5.4 Każdy z grona Executive Staff/Command Staff ma prawo do lekkiego naginania regulaminu. 5.5 Jadąc jako jednostka nieoznakowaną (tylko i wyłącznie Sultan) można jeździć bez skina SAPD (tylko i wyłącznie skiny premium)
 2. 14 punktów
  I Postanowienia ogólne: 1. Pracownik jest zobowiązany do robienia co tygodniowej normy 750 minut. Jeżeli chodzi o członków ekipy oni mają do wykonania 350 minut ze względu na normę w administracji. 2. Pełnoprawny pracownik zobowiązany jest do znajomości wszystkich materiałów szkoleniowych. 3. Pracownik zobowiązany jest do okazywania kultury Zarządowi frakcji. 4. We frakcji panuje kultura osobista oraz dyscyplina. Niedopuszczalne są zachowania działające na szkodę frakcji. 5. Status S2(obowiązuje 15 min.) należy zgłosić na krótkofalówce pisząc "S2" oraz na say komendą "/S2". 6. Pracownik podczas pełnionej służby powinien być na TS3 oraz mieć włączone CB Radio oraz odpowiedni strój. 7. Podczas pełnienia służby pracownik ma obowiązek jechać z odpowiednią prędkością: ● teren zabudowany - 80km/h; ● teren niezabudowany - 120km/h; ● autostrady - brak ograniczenia prędkości. 8. Pracownik zobowiązany jest do zgłaszania wszelkich urlopów w odpowiednim miejscu na Discordzie. 9. Pracownik zobowiązany jest do wyrabiania tygodniowej normy wynoszącej 750 minut. 9.1. Podsumowania normy minut rozpatrywane są co każdą niedzielę o godzinie 16:00. 10. Pracownik zobowiązany jest do używania ogranicznika. 11. Pracownik ma całkowity zakaz ucieczki przed policją podczas pełnionej służby. 11.1. Pracownik ma zakaz nieprzepisowej jazdy podczas służby. 12. Pracownik zobowiązany jest do pełnienia czynnej służby, zabrania się bycia afk, wyjątkiem jest kod S2. 13. Pracownik nie ma obowiązku odgrywania RP na pracy Import/Export. 14. Pracownikowi zabrania się wchodzić na służbę oraz na teamspeaka będąc nietrzeźwym. 15. Pracownikowi zabrania się pobierania gotówki od gracza za przyjęte wezwanie, wyjątkiem jest dobrowolna wpłata. 16. Pracownik ma prawo zabrać pojazd stojący powyżej 24h na parkingu publicznym, źle zaparkowany, gdy nie ma zaciągniętego ręcznego na parking policyjny. 17. Pracownicy z rangą Adept nie mogą brać urlopów chyba że mają podany nieuchylny powód. 18. Pracownik ma obowiązek do odgrywania akcji RP tylko wtedy gdy są koło niego gracze, członkowie innych frakcji, biznesów, lub jest niedaleko miejsc gdzie znajduje się spora liczba osób. 19. [Rekrutacja] Wspomnij w rekrutacji o lawecie, aby zwiększyć swoje szansę i udowodnić, że zapoznałeś się z regulaminem. 20. Aby otrzymać możliwość podejścia do egzaminu wymagana jest norma powyżej 300 minut. 21. Za otrzymanie trzech minusów będąc w akademii lub otrzymanie kary serwerowej (ban, zpj, mute) adept zostaje automatycznie wydalony z frakcji. 22. Na kanale służb zgłasza się zawsze osoba posiadająca najwyższą rangę. 23. Pracownik może wziąć urlop na maksymalnie 7 dni. II. System rang: 1. We frakcji występuje 14 rang; 1.1. W skład Głównego Zarządu wchodzą 2 rangi; 1.2. W skład Zarządu wchodzą 2 rangi; 1.3. W skład Pracowników wchodzi 9 rang; 1.4. W skład Akademii wchodzi 1 ranga. Skład Głównego Zarządu: ● Główny Inżynier ● Inżynier Skład Zarządu: ● Kierownik ● Zastępca Kierownika Skład Pracowników: ● Inspektor Naczelny ● Inspektor ● Operator Naczelny ● Operator ● Doświadczony Specjalista ● Specjalista ● Doświadczony Budowlany ● Budowlany ● Pracownik Skład Akademii: ● Adept III. Czynności zabronione pracownikowi: 1. Pracownikowi zabrania się wykonywania czynności innych niż te, które związane są z jego pracą na służbie. 2. Pracownikowi zabrania się jazdy pojazdem prywatnym na służbie. 3. Pracownikowi zabrania się używania innego ubioru niż tego, który jest dla niego przeznaczony w siedzibie. 4. Pracownikowi zabrania się sprzeciwiania poleceniom wydawanym przez Zarząd frakcji. 5. Pracownikowi zabrania się nadużywania barierek, pachołków oraz blipów. 6. Pracownikowi zabrania się wywyższania nad innymi graczami oraz pracownikami. 7. Pracownikowi zabrania się wkraczania na teren strefy DM ( Wyjątkiem są godziny od 23.00 do godziny 8.00 ). 8. Pracownikowi zabrania się nadużywania swoich praw w celach prywatnych. 9. Pracownikowi zabrania się składania podania do innej frakcji bez powiadomienia o tym Zarządu frakcji. 10. Pracownikowi zabrania się składania podania na innym serwerze bez powiadomienia o tym Zarządu frakcji. 11. Pracownikowi zabrania się czynienia służby na innym serwerze, w tym posiadania rangi w ekipie serwerowej. 12. Pracownikowi zabrania się wysyłania jakichkolwiek ogłoszeń podczas pełnionej służby. 13. Pracownikowi zabrania się pisania skarg na członków innych Frakcji (na tle między frakcyjnym). Wszelkie konflikty należy przedstawiać Zarządowi, który podejmie odpowiednie działania. IV. Zasady korzystania z pojazdów: 1. Pracownik zobowiązany jest do dbania o pojazdy frakcyjne. 2. Pojazd frakcyjny ma być odstawiony na miejsce, skąd został zabrany. 3. Odstawiając pojazd na bazę, powinien być on w 100% naprawiony. 4. Każdy pojazd musi być zatankowany do minimum 75 litrów baku benzyny. 5. Podczas odstawiania pojazdu na bazę należy zaciągnąć hamulec ręczny, zgasić światła oraz zgasić silnik. 6. Zakazuje się pozostawiania pojazdu na bazie na włączonych sygnałach świetlnych 7. Istnieje kategoryczny zakaz wykorzystywania pojazdów frakcyjnych do celów prywatnych. 8. Zakazuje się porzucania pojazdów frakcyjnych. 9. W przypadku utraty internetu/problemów z grą, należy zgłosić to niezwłocznie do Zarządu frakcji. 10. Używanie sygnalizacji świetlnej w pojeździe holowniczym dozwolone jest podczas jazdy do wezwania oraz transportu pojazdu. 11. Pracownikowi zakazuje się wjazdu na event G1 bez zezwolenia wyższej rangi. V. Akademia: 1. Pracownikowi akademii zezwala się na poruszanie lawetą w dwie osoby podczas trwającej akademii, ponadto wymagane jest aby osoba pełnoprawna była na służbie. 2. Pracownikowi akademii zabrania się wykonywania zabezpieczeń oraz akcji RP, z których nie został jeszcze przeszkolony. 3. Pracownikowi akademii zabrania się korzystania z czatu służbowego bez odbytego szkolenia. VI. System kar: 1. Pracownik rozliczany jest z każdego nagięcia regulaminu. 2. Pracownik zobowiązany jest do poinformowania Zarządu o otrzymanej karze. 3. Pracownik frakcji może zostać ukarany także wtedy, gdy Zarząd uzna, że jego zachowanie było niedopuszczalne w danej sytuacji. 4. We frakcji obowiązuje 5 rodzajów kar: ● ostrzeżenie słowne; ● rozmowa z Głównym Zarządem frakcji; ● zawieszenie: ● degradacja; ● zwolnienie dyscyplinarne. 4.1. Pracownik może otrzymać zwolnienie dyscyplinarne wraz z wpisem do czarnej listy. 5. Pracownikowi zabrania się wchodzenia na służbę podczas posiadania aktywnej nałożonej kary na konto. 5.1. W momencie otrzymania trzeciego ostrzeżenia, pracownik zostaje zawieszony na okres 7 dni. 5.2. Minus ulega przedawnieniu po 30 dniach od dnia jego otrzymania. 6. Długość kary odpowiada danemu przewinieniu, każda kara rozpatrywana jest osobno. 7. Okres trwania zawieszenia liczony jest od momentu nadania kary - wpis w ogłoszenia. Główny Inżynier: @papcio @Sebastos
 3. 13 punktów
  Witam! aby wziąść udział w konkursie należy: -Polubić ten post! -Odliczać numerkami od 1 do x w komentarzach! ( należy odliczac po kolei" (Wylosowane 2 numerki wygrają) Do wygrania: pierwszy numerek: Hajsik 200kk $$ drugi numerek: Sabre Wyniki konkursu będą w 3 kwietnia.
 4. 12 punktów
  Aby wziąć udział w konkursie wystarczy: -Zostawić like pod filmem -Zostawić subskrypcję na kanale -Zaobserwować profil na forum -Dać reakcję pod postem "Like" na forum -Napisać na dole nick z serwera LINK DO KANAŁU NA YT: https://www.youtube.com/channel/UCe0c8NU_xutUH9IihAzpfFA?view_as=subscriber
 5. 9 punktów
  Z przyjemnością informujemy, iż Supporterzy: @DonGrasso, @MisZulis, @Sztynksu, @djleten zostają awansowani na rangę Administrator. Gratulujemy i życzymy kolejnych sukcesów.
 6. 8 punktów
  Rekrutacja do A-SARA WYMAGANIA: -sprawny mikrofon -duża aktywność -minimum 14 lat. -dojrzałość emocjonalna -dokładne zapoznanie się z regulaminem (jeżeli przeczytales regulamin to zostaw pod nim reakcje) -komunikator discord oraz ts3, bez tego nawet nie pisz podania -pracowitość i chęć wzmocnienia struktur frakcji -Jeżeli macie odejść po 2 dniach z frakcji to nawet nie piszcie podania i dajcie szanse innym -Pisząc trzy zdania, gdzie minimum trzeba trzy okazujecie tylko chęć na przynależność do frakcji. -Liczymy na rozbudowane podania, powodzonka! Wzór: Nick: Imie: Wiek: SID: Czy posiadasz sprawny mikrofon?: Czy posiadasz komunikator Discord oraz TS3?: Przeczytałeś regulamin?: Znajomość RP/Ortografii (0-10): Ile czasu jesteś w stanie poświęcić na slużbę (realnie): Dlaczego ty zdania (min. 3 zdania): Coś o sobie: REKRUTACJA POTRWA DO SOBOTY 04.04.2020 GODZINY 15:00
 7. 8 punktów
  Siemanko chcesz nabić sobię reputację ?? dobrze wtrafiłeś tutaj jeśli będziesz zostawiać reakcję pod moimi i innimi postami graczów oni razem zemną będziemy ci ją oddawać !!
 8. 7 punktów
  Nick: Pablo_Escobar SID: 21015 Spotkanie na którym będziesz: Raczej 1 ale jak się coś zmieni to będę informował Coś od siebie: Dzięki wielkie za szansę i napewno jej nie zmarnuje
 9. 7 punktów
  Ci gracze dostali się do szeregów TSA @xKorneloss @FeasT @Mokryslawek @Pre$i @Raking @Deni @StasiuChmura @KERVI @Ryuuga Gratulacje!! Spotkanie odbędzie się dnia 27.03.2020 o godzinie 16 na TeamSpeak3 oraz na bazie TSA. Proszę o zgłoszenie obecności Wzór: Nick: SID: Czy będziesz na spotkaniu?: Coś od siebie:
 10. 7 punktów
  Daj no serducho brat
 11. 7 punktów
  Daj no serducho brat
 12. 7 punktów
  Daj no serducho brat
 13. 7 punktów
  1. Pojazd porzucony: 5.000.000 PLN 2. Pojazd źle zaparkowany: 7.500.000 PLN 3. Pojazd stojący powyżej 24h na parkingu publicznym: 5.000.000 PLN 4. Pojazd stojący powyżej 72h na giełdzie: 3.750.000 PLN 5. Pojazd bez zaciągniętego ręcznego: 5.000.000 PLN 6. Pojazd utrudniający prace frakcji: 7.500.000 PLN 7. Pojazd po odegranej akcji rp: Przechowywania 8. Pojazd zbugowany np. w ścianie: 1.000.000 PLN 9. Pojazd stojacy np. w salonie: 7.500.000 PLN 10. Pojazd na porzuconej posesji : 6.000.000 PLN 11.Odholowywanie pojazdu na życzenie właściciela posesji: 7.500.000 PLN Aktualizacja taryfikatora 01.03.2020
 14. 7 punktów
  Art.1 Wstępne informacje §1. Nieznajomość regulaminu frakcji nie zwalnia Cię z jego przestrzegania. §2. Frakcja to zorganizowana grupa, w której panuje hierarchizacja, oraz dyscyplina. §3. Zarząd frakcji zastrzega sobie zmianę regulaminu frakcji. Art.2 Obowiązki pracownika Państwowej Straży Pożarnej §1. Każdy członek frakcji ma obowiązek wyrobić normę 750 minut na służbie w ciągu tygodnia. §2. Podczas pełnienia służby pracownik ma obowiązek przebywać na TS3 na kanale frakcyjnym. §3. Każdy pracownik po rozpoczęciu służby jak i zakończeniu musi to zakomunikować na krótkofalówce komendą (S1, S4). §4. Każdy członek frakcji ma obowiązek słuchać i wykonywać rozkazy wyższej rangi (nawet po za służbą). §5. Podczas pełnienia służby należy posiadać odpowiedni mundur co do czynności, które się wykonuje. §6. Podczas pełnienia służby należy zachować kulturę osobistą. §7. Każdy członek ma obowiązek godnie reprezentować frakcje na służbie jak i poza nią. §8. Każdy pełnoprawny członek frakcji ma obowiązek zgłosić swój urlop w odpowiednim dziale (akademia frakcji nie posiada dostępnego urlopu). Art.3 Czynności zabronione dla członka Państwowej Straży Pożarnej. §1. Obowiązuje kategoryczny zakaz wynoszenia informacji po za frakcję. §2. Podczas służby zabrania się załatwiania spraw prywatnych. §3. Podczas służby zakazuje się poruszania na giełdy, salony, urzędy. §4. Zabrania się składania podań do innej frakcji. §5. Zabrania się dopuszczenia do sytuacji i zachowań w mundurze, które zhańbią honor strażacki. §6. Wszelki spory należy załatwiać po za służbą lub z przełożonym na koszarach. §7. Zabrania się proszenia administrację o naprawienie, zatankowanie wozów służbowych. §8. Zabrania się wchodzenia na służbę podczas aktywnej kary na serwerze – wyciszenie, prawo jazdy. §9. Podczas służby frakcyjnej zabrania się uczestniczenia w Eventach, jeżdżenia na prezenty. Art.4 Zasady akademii §1. Każdy podchorąży ma obowiązek stawić się przynajmniej na trzech szkoleniach. §2. Podchorąży ma obowiązek wyrobić normę 500 minut do czasu egzaminu. §3. Podchorąży ma kategoryczny zakaz używania sygnałów świetlnych i dźwiękowych bez zezwolenia wyższej rangi. §4. Podchorąży ma obowiązek bycia na służbie w wyznaczonym dla akademii mundurze. §5. Każdy podchorąży, który otrzyma karę serwera łączną powyżej 2 dni zostaje wydalony z akademii. §6. Podchorąży ma zakaz przebywania na służbie bez pełnoprawnego w godzinach 23:00-6:30. §7. Akademia ma zakaz wyjazdów na Eventy, G1 bez zgody wyższej rangi. Art.5 Zasady Rekrutacji §1. Podczas rekrutacji każdy kandydat ma zakaz kopiowania innych podań. §2. Aby przystąpić do rekrutacji należy spełniać wymagania: *min. 14lat, min. 200SRP, min. 500minut na serwerze §3. Zabrania się oszukiwania w podaniach - jest to karane karą serwerową. §4. Masz zamiar szybko opuścić frakcje nie pisz, nie trać czasu szkoleniowców. Art.6 Zasady Koszarów §1. Zakazuje się nadużywanie wyposażenia strażackiego na koszarach. §2. Zakazuje się bawienia pachołkami, barierkami, blip’ami. §3. Zakazuje się włączania syreny na koszarach. §4. Zakazuje się wjeżdżania pojazdami prywatnymi, publicznymi na teren koszar. §5. Podczas braku wezwań należy wyjechać w patrol lub robić RP konserwacji pojazdów. Art.7 Zasady poruszania się pojazdami frakcyjnymi. §1. Każdy członek frakcji odpowiedzialny jest za pojazd, którym się porusza. §2. Przed powrotem pojazdem służbowym na koszary należy naprawić oraz zatankować pojazd do 100%. §3. Zabronione jest przewożenie cywilów pojazdami służbowymi. §4. Niedopuszczalne jest porzucenie wozów frakcyjnych. §5. Powracając na koszary należy pamiętać o zamknięciu bram garażowych. §6. Wyjazd z koszarów jak i powrót musi być zakomunikowany na krótkofalówce odpowiednim skrótem (materiały szkoleniowe). §7. Kierujący pojazdem uprzywilejowanym ma zakaz nadużywania sygnałów dźwiękowych oraz świetlnych. §8. Kategoryczny zakaz: „Stuntowania”, Odwalania, Taranowania, i tym podobnie. Art.8 System Kar §1. Na strażaków mogą być nakładane kary w związku z ich zachowaniem i czynami zarówno na serwerze jak i na forum. §2. Za niestosowanie się do regulaminu straży mogą zostać nałożone kary: - rozmowa dyscyplinarna - ostrzeżenie - cofnięcie uprawnień (do podchorążego) - zawieszenie - degradacja - zwolnienie dyscyplinarne Art.9 Dodatkowe §1. Spotkania członków frakcji odbywają się co niedzielę o godzinie 18:00 na kanale ts3 frakcyjnym oraz na koszarach PSP. §2. Wypłaty z frakcji odbieramy tylko niedzielę po spotkaniu frakcyjnym. §3. Przed wypłaceniem minut z frakcji pracownik ma obowiązek wysłać SS z minutami do @Francik @WujekDRAGON
 15. 6 punktów
  Nick: Tasioreg SID: 41126 Spotkanie na którym będziesz: Postaram się 31/03/2020 ale nie obiecuję. Coś od siebie: Dzięki za szanse!
 16. 6 punktów
 17. 6 punktów
 18. 6 punktów
 19. 6 punktów
 20. 6 punktów
 21. 6 punktów
  Daj no serducho brat
 22. 6 punktów
  Daj no serducho brat
 23. 6 punktów
  Daj no serducho brat
 24. 6 punktów
  Daj no serducho brat
 25. 6 punktów
  Daj no serducho brat
 26. 6 punktów
  Daj no serducho brat
 27. 6 punktów
  Daj no serducho brat
 28. 6 punktów
  Daj no serducho brat
 29. 6 punktów
  Daj no serducho brat
 30. 6 punktów
  Daj no serducho brat
 31. 6 punktów
  Daj no serducho brat
 32. 6 punktów
 33. 5 punktów
  Witam, w dzisiejszym dniu chciał bym ogłosić wyniki rekrutacji do SanNews. O to lista 14-stu szczęściarzy. - @IVVAN - @Tasioreg - @Pablo_Escobar - @OleSldw - @KarwOO. - @Pluskwa02 - @Nexury - @BagietaZFurgonety - @LinkessoloPL - @Essabyk - @youngADI - @Zjarany - @bartek3743 - @favors Na spotkanie proszę się zgłosić na kanale TS3 w dniu 31/03/2020 o godzinie 18:00. Jeżeli ktoś nie wyrobi się na pierwsze spotkanie, drugie odbędzie się 02/04/2020 o godzinie 18:00. Wzór: Nick: SID: Spotkanie na którym będziesz: Coś od siebie:
 34. 5 punktów
  Odejścia: @Pysiu Odchodzi na własne życzenie. Do widzenia @MeFiuFiu Odchodzi na własne życzenie. Do widzenia @Thekillerjoker Odchodzi na własne życzenie. Do widzenia @MaksCzarny Zostaje wyrzucony, z frakcji za oszustwa Zarządu. Zostaje również wpisany na czarna liste. Do widzenia Jeszcze jedno malutkie ogłoszenie: Z przyjemnością, mam do ogłoszenia, że nowym Zastępcą Kierownika zostaje @Reporter. Gratulacje
 35. 5 punktów
  Witam Kolejne ogłoszenie z wynikami egzaminów: @Dejwuś zdaje egzamin z wynikiem pozytywnym [30/32] i tym samym awansuje on na rangę Budowlany. Gratulujemy. @JadeDoMaka Zdaje egzamin z wynikiem pozytywnym [30/32] i tym samym awansuje on na rangę Budowlany. Gratulujemy. @Polifak zdaje egzamin z wynikiem pozytywnym [32/32] i tym samym awansuje on na rangę Doświadczony Budowlany.Gratulujemy. @LewiLewioski Zdaje egzamin z wynikiem pozytywnym [30/32] i tym samym awansuje on na rangę Budowlany. Gratulujemy. @FalloutPlayGames Zdaje egzamin z wynikiem pozytywnym [30/32] i tym samym awansuje on na rangę Budowlany. Gratulujemy. @bartek199441 Zdaje egzamin z wynikiem pozytywnym [30/32] i tym samym awansuje on na rangę Budowlany. Gratulujemy. @Borkosss Zdaje egzamin z wynikiem pozytywnym [32/32] i tym samym awansuje on na rangę Doświadczony Budowlany. Gratulujemy. @Turkanv2 Zdaje egzamin z wynikiem pozytywnym [29/32] i tym samym awansuje on na rangę Pracownik. Gratulujemy. @Achtung1337 Zdaje egzamin z wynikiem pozytywnym [27/32] i tym samym awansuje on na rangę Pracownik. Gratulujemy. @ManuaL Zdaje egzamin z wynikiem pozytywnym [30/32] i tym samym awansuje on na rangę Budowlany. Gratulujemy. @Stachu1920 Zdaje egzamin z wynikiem pozytywnym [31/32] i tym samym awansuje on na rangę Budowlany. Gratulujemy. @Treesik Zdaje egzamin z wynikiem pozytywnym [28/32] i tym samym awansuje on na rangę Pracownik. Gratulujemy. @Kacperek846 Zdaje egzamin z wynikiem pozytywnym [30/32] i tym samym awansuje on na rangę Budowlany. Gratulujemy. @piesikxdd Zdaje egzamin z wynikiem pozytywnym [31/32] i tym samym awansuje on na rangę Budowlany. Gratulujemy. @Kacperx Zdaje egzamin z wynikiem pozytywnym [30/32] i tym samym awansuje on na rangę Budowlany. Gratulujemy. @szimon1234 Zdaje egzamin z wynikiem pozytywnym [30/32] i tym samym awansuje on na rangę Budowlany. Gratulujemy. @Jakubek2007 Zdaje egzamin z wynikiem pozytywnym [30/32] i tym samym awansuje on na rangę Budowlany. Gratulujemy. @Remeg Zdaje egzamin z wynikiem pozytywnym [28/32] i tym samym awansuje on na rangę Pracownik. Gratulujemy. @Miroslaw Zdaje egzamin z wynikiem pozytywnym [30/32] i tym samym awansuje on na rangę Budowlany. Gratulujemy. @GumiS1 Zdaje egzamin z wynikiem pozytywnym [30/32] i tym samym awansuje on na rangę Budowlany. Gratulujemy. @Pochciuu Zdaje egzamin z wynikiem pozytywnym [31/32] i tym samym awansuje on na rangę Budowlany. Gratulujemy. @PIOTREK9922 Zdaje egzamin z wynikiem pozytywnym [32/32] i tym samym awansuje on na rangę Doświadczony Budowlany. Gratulujemy. @Sm3rf1k05 Zdaje egzamin z wynikiem pozytywnym [31/32] i tym samym awansuje on na rangę Budowlany. Gratulujemy. @Baranowskyy1 Zdaje egzamin z wynikiem pozytywnym [28/32] i tym samym awansuje on na rangę Pracownik. Gratulujemy. @Variatek_YT Zdaje egzamin z wynikiem pozytywnym [30/32] i tym samym awansuje on na rangę Budowlany. Gratulujemy. @matiwol3214 Zdaje egzamin z wynikiem pozytywnym [31/32] i tym samym awansuje on na rangę Budowlany. Gratulujemy. @Krzysiek200100 Zdaje egzamin z wynikiem pozytywnym [32/32] i tym samym awansuje on na rangę Doświadczony Budowlany. Gratulujemy. @timowskyy Zdaje egzamin z wynikiem pozytywnym [32/32] i tym samym awansuje on na rangę Doświadczony Budowlany. Gratulujemy. @ksiadz krystian Zdaje egzamin z wynikiem pozytywnym [31/32] i tym samym awansuje on na rangę Budowlany. .Gratulujemy. @Pietruch_Amigo Zdaje egzamin z wynikiem pozytywnym [31/32] i tym samym awansuje on na rangę Budowlany. .Gratulujemy. Gratulacje
 36. 5 punktów
  Z przykrością informujemy, że Supporter @BLODX zostaje wydalony z grona ekipy.
 37. 5 punktów
 38. 5 punktów
 39. 5 punktów
 40. Nie możemy wyświetlić tej odpowiedzi, ponieważ znajduje się w forum, które zabezpieczone jest hasłem. Wpisz hasło
 41. 5 punktów
  Ogłoszenie z dnia 24.03.2020 Frakcja otrzymała nowe logo wykonane przez naszego Dyrektora Szpitala. @PLjohnnyGTR Oraz podpisy zarządu frakcji w formie graficznej. \ W imieniu swoim oraz pracowników frakcji, dziękujemy!
 42. 5 punktów
  Daj no serducho brat
 43. 5 punktów
 44. 5 punktów
 45. 5 punktów
 46. 5 punktów
 47. 4 punkty
 48. 4 punkty
 49. 4 punkty
 50. 4 punkty
  Regulamin mierzenia prędkości pojazdów 1. Zakazuje się: 1.1 Suszenia na autostradzie, 1.2 Suszenia pod ukryciem (np. będąc schowanym za zakrętem), 1.3 Suszenia frakcji jadących jako pojazd uprzywilejowany, 1.4 Suszenia za jakimkolwiek pojazdem, 1.5 Suszenia jako funkcjonariusz nieoznakowany (tzw. kryminalny [bez skina]), 1.6 Suszenia na drodze, 1.7 Suszenia na zakręcie, 1.8 Suszenia w więcej niż 2 funkcjonariuszy w jednym miejscu, minimalny odstęp pomiędzy funkcjonariuszami to 150 metrów, 1.9 Suszenia, gdy patrolujemy SA lawetą bądź łódką, 1.10 Biegania podczas suszenia 2. Suszyć można: 2.1 W miejscach 50 metrów od zakrętu (odliczamy tiptopkami na alcie), 2.2 W miejscach, które nie zagrażają życiu funkcjonariusza (tylko i wyłącznie na chodniku, zabezpieczonym barierkami), 2.3 Od godziny 4:00 (rano) do 2:00 (rano), 3. Inne: 3.1 Idąc suszyć zostawiamy radiowóz w zasięgu ręki z włączonymi sygnałami świetlnymi (radiowóz nie musi być ustawiony na parkingu)
×
×
 • Dodaj nową pozycję...