Skocz do zawartości

Ranking użytkowników


Popularna zawartość

Treść z najwyższą reputacją w 06.04.2020 uwzględniając wszystkie miejsca

 1. 3 punkty
  REGULAMIN SERWEROWY §1. Postanowienia ogólne Każdy użytkownik rejestrujący się na serwerze: jednocześnie akceptuje regulamin serwerowy, zobowiązuje się do przestrzegania regulaminu, wyraża zgodę na otrzymywanie listów elektronicznych (E-Mail) od serwera, bierze całkowitą odpowiedzialność za zamieszczane przez siebie treści oraz wyraża nieodwołalną odpowiedzialność na ich publikacje, przyjmuje do wiadomości że konta założone w celu ominięcia blokady lub łamania zasad są niezwłocznie blokowane. Kategorycznie zabronione jest działanie na szkodę serwera oraz wszystkich przynależących do nich podmiotów, Nieznajomość regulaminu nie zwalnia z jego przestrzegania, Twórca regulaminu zastrzega sobie prawa do wprowadzenia w nim zmian w każdej chwili, bez ówczesnego poinformowania użytkowników. Akceptując ten regulamin akceptujesz również wszystkie regulaminy, Wszelkie naginanie bądź łamanie regulaminu wiąże się z konsekwencjami od serwerowych aż po prawne. Kontakt z administratorem serwera - E-mail: admin@multirpg.pl §2. Serwer Na serwerze kategorycznie zabronione jest wszelakie niecenzuralne reklamowania (np. multirpg - źle, mu*****g - poprawnie), Wszelakie dane informatyczne należą do właściciela serwera (tj. konta/majątki/etc.), Zabrania się korzystania z chatu premium /v, w celach ogłoszeniowych. Kategorycznie zabrania się działania na szkodę gospodarki serwera, Na serwerze obowiązują przynajmniej podstawowe zasady kultury, Zabrania się wykorzystania pojazdów przystosowanych do prac w celach prywatnych, Zabrania się wszelkich działań na szkodę innych użytkowników serwera (tj. oszusta/wyłudzenia/etc.), Wymiany dokonywane poza wyznaczonym do tego miejscem (tj. urząd/giełda) są prowadzone na własną odpowiedzialność, Zabrania się rozmawiania publicznie (chat premium, chat globalny, chat lokalny) na temat innych serwerów, Zabrania się prowadzenia jakichkolwiek grup / organizacji o tematyce serwera (w tym facebook) namawiających lub pozwalających na łamanie regulaminu serwera, Zakazuje się organizowania eventów tj. licytacja/e przez graczy. Zabronione jest jakiekolwiek nakłanianie do łamania regulaminu serwera. Zabroniona jest sprzedaż majątku/ów za realną gotówkę, bądź jej odpowiednik (elektroniczny np. PaySafeCard etc.). §3. Frakcje Kierujący pojazdem uprzywilejowanym (frakcyjnym) ma: obowiązek stosować się do przepisów ruchu drogowego, zachować szczególną ostrożność, oraz zwracać uwagę na natężenie ruchu drogowego, obowiązek odstawić pojazd w stanie idealnym, zatankowanym przynajmniej na poziomie 80% na odpowiednie miejsce, zakaz nadużywania sygnałów dźwiękowych, jak i świetlnych, kategoryczny zakaz, przewożenia osób, w pojeździe służbowym, od tego można odstąpić w nagłych sytuacji utraty życia, kategoryczny zakaz: "Stuntowania", Odwalania, Taranowania, i tym podobne. Każdemu pracownikowi frakcji przysługuje: Prawo do odpłatnej przerwy 15 minutowej (S2) aktywowanej komendą /S2. Przerwa przysługuje pracownikowi jedynie na terenie danej frakcji, do której przynależy, Po zakończeniu przerwy wymagane jest wpisanie komendy /S3, która informuje o zakończeniu przerwy. Prawo do odstąpienia od frakcji, stosując się do odpowiedniego wzoru w dziale danej frakcji na forum - multirpg.pl, W przypadku bez postawnego odrzucenia owego wniosku, należy napisać odwołanie w dziale Głównej Komisji Frakcyjnej według wzoru. Prawo od odstąpienia od danej kary nałożonej przez zarząd frakcji stosując się do odpowiedniego wzoru w dziale danej frakcji na forum - multirpg.pl, W przypadku bez postawnego odrzucenia owego wniosku, należy napisać odwołanie w dziale Głównej Komisji Frakcyjnej według wzoru. Prawo do powrotu w szeregi frakcji w przypadku dobrowolnego opuszczenia danej frakcji, Prawo do złożenia donosu na zarząd frakcji w przypadku łamania regulaminu w dziale Głównej Komisji Frakcyjnej według wzoru. Czas realizacji wniosku/donosu Głównej Komisji Frakcyjnej wynosi do 7 dni roboczych, W przypadku wydalenia pracownika frakcji przez zarząd, zarząd jest zmuszony do podania powodu wydalenia, W przypadku bez postawnego wydalenia z frakcji, były pracownik posiada prawo do napisania odwołania w dziale Głównej Komisji Frakcyjnej według wzoru. Zarząd frakcji jest zmuszony do przystosowania się do innych frakcji w przypadku otwierania rekrutacji, W jednym czasie może być otworzona maksymalnie 1 rekrutacja do frakcji, W przypadku otworzenia rekrutacji równolegle, bądź w czasie rekrutacji do innej frakcji, każdy użytkownik posiada prawo do złożenia donosu na zarząd frakcji w dziale Głównej Komisji Frakcyjnej według wzoru. Kategorycznie zakazuje się przebywania na innych służbach (tj. administracyjnej, biznesu) podczas służby frakcyjnej, Zarząd jest zwolniony z przestrzegania podczas szkoleń. §4. Biznes Kategorycznie zakazuje się przebywania na innych służbach (tj. administracyjnej, frakcyjnej) podczas służby biznesu, Zarząd jest zwolniony z przestrzegania podczas szkoleń. Każdemu pracownikowi biznesu przysługuje: Prawo do odpłatnej przerwy 15 minutowej (S2) aktywowanej komendą /S2. Przerwa przysługuje pracownikowi jedynie na terenie danego biznesu, do której przynależy, Po zakończeniu przerwy wymagane jest wpisanie komendy /S3, która informuje o zakończeniu przerwy. Prawo do odstąpienia od biznesu, stosując się do odpowiedniego wzoru w dziale danego biznesu na forum - multirpg.pl, W przypadku bez postawnego odrzucenia owego wniosku, należy napisać odwołanie w dziale Głównej Komisji Frakcyjnej według wzoru. Prawo od odstąpienia od danej kary nałożonej przez zarząd biznesu stosując się do odpowiedniego wzoru w dziale danego biznesu na forum - multirpg.pl, W przypadku bez postawnego odrzucenia owego wniosku, należy napisać odwołanie w dziale Głównej Komisji Frakcyjnej według wzoru. Prawo do złożenia donosu na zarząd biznesu przypadku łamania regulaminu w dziale Głównej Komisji Frakcyjnej według wzoru. Czas realizacji wniosku/donosu Głównej Komisji Frakcyjnej wynosi do 7 dni roboczych, §5. Giełda Pojazd na terenie giełdy może przebywać maksymalnie 72 godziny. §6. Eventy Wszelakie ułatwianie/pomaganie innym graczom w eventach inwidualnych jest surowo zabronione. W przypadku złamania tego punktu, osoba ułatwiająca zostanie zbanowana na okres 3 dni, bez możliwości apelacji. §6. Mechanik Każdy ze mechaników może maksymalnie doliczyć sobie 10% do ceny naprawy pojazdu. Zakazane jest sprzedawanie stanowiska innemu graczowi , niestosowanie się do tego będzie surowo karane. Każdy z mechaników ma obowiązek naprawiać pojazdy Frakcyjne bez doliczania. Pojazdy Frakcyjne są naprawiane bez kolejki jako priorytet. Każdy z mechaników ma obowiązek naprawiać pojazdy wszystkim graczom bez znaczenia kim jest. Każdy z mechaników ma obowiązek zachować wysoką kulturę osobistą podczas swojej pracy. Zakazane jest bycie AFK na pracy (Jeżeli musisz iść AFK zejdź ze służby). Mechanik ma prawo być na swoim stanowisku tak długo jak tylko będzie chciał. Zakazuje się jakkolwiek obrażać lub robić cokolwiek negatywnego w stosunku do graczy będąc służbie mechanika. Mechanik może odmówić naprawy pojazdu tylko graczom którzy mają wyciszenie. Działanie jakkolwiek na szkodę graczy będąc na służbie będzie surowo karane. Właściciel regulaminu zakazuje kopiowania części bądź całego regulaminu. Autor regulaminu: @Inder00 Ostatnia aktualizacja: 17.03.2020r 10:45
 2. 3 punkty
  I Postanowienia ogólne: 1. Pracownik jest zobowiązany do robienia co tygodniowej normy 750 minut. Jeżeli chodzi o członków ekipy oni mają do wykonania 350 minut ze względu na normę w administracji. 2. Pełnoprawny pracownik zobowiązany jest do znajomości wszystkich materiałów szkoleniowych. 3. Pracownik zobowiązany jest do okazywania kultury Zarządowi frakcji. 4. We frakcji panuje kultura osobista oraz dyscyplina. Niedopuszczalne są zachowania działające na szkodę frakcji. 5. Status S2(obowiązuje 15 min.) należy zgłosić na krótkofalówce pisząc "S2" oraz na say komendą "/S2". 6. Pracownik podczas pełnionej służby powinien być na TS3 oraz mieć włączone CB Radio oraz odpowiedni strój. 7. Podczas pełnienia służby pracownik ma obowiązek jechać z odpowiednią prędkością: ● teren zabudowany - 80km/h; ● teren niezabudowany - 120km/h; ● autostrady - brak ograniczenia prędkości. 8. Pracownik zobowiązany jest do zgłaszania wszelkich urlopów w odpowiednim miejscu na Discordzie. 9. Pracownik zobowiązany jest do wyrabiania tygodniowej normy wynoszącej 750 minut. 9.1. Podsumowania normy minut rozpatrywane są co każdą niedzielę o godzinie 16:00. 10. Pracownik zobowiązany jest do używania ogranicznika. 11. Pracownik ma całkowity zakaz ucieczki przed policją podczas pełnionej służby. 11.1. Pracownik ma zakaz nieprzepisowej jazdy podczas służby. 12. Pracownik zobowiązany jest do pełnienia czynnej służby, zabrania się bycia afk, wyjątkiem jest kod S2. 13. Pracownik nie ma obowiązku odgrywania RP na pracy Import/Export. 14. Pracownikowi zabrania się wchodzić na służbę oraz na teamspeaka będąc nietrzeźwym. 15. Pracownikowi zabrania się pobierania gotówki od gracza za przyjęte wezwanie, wyjątkiem jest dobrowolna wpłata. 16. Pracownik ma prawo zabrać pojazd stojący powyżej 24h na parkingu publicznym, źle zaparkowany, gdy nie ma zaciągniętego ręcznego na parking policyjny. 17. Pracownicy z rangą Adept nie mogą brać urlopów chyba że mają podany nieuchylny powód. 18. Pracownik ma obowiązek do odgrywania akcji RP tylko wtedy gdy są koło niego gracze, członkowie innych frakcji, biznesów, lub jest niedaleko miejsc gdzie znajduje się spora liczba osób. 19. [Rekrutacja] Wspomnij w rekrutacji o lawecie, aby zwiększyć swoje szansę i udowodnić, że zapoznałeś się z regulaminem. 20. Aby otrzymać możliwość podejścia do egzaminu wymagana jest norma powyżej 300 minut. 21. Za otrzymanie trzech minusów będąc w akademii lub otrzymanie kary serwerowej (ban, zpj, mute) adept zostaje automatycznie wydalony z frakcji. 22. Na kanale służb zgłasza się zawsze osoba posiadająca najwyższą rangę. 23. Pracownik może wziąć urlop na maksymalnie 10 dni w miesiącu. 24. Pracownik, jeżeli zwolni się w ciągu tygodnia, zostanie wpisany na czarną listę. II. System rang: 1. We frakcji występuje 14 rang; 1.1. W skład Głównego Zarządu wchodzą 2 rangi; 1.2. W skład Zarządu wchodzą 2 rangi; 1.3. W skład Pracowników wchodzi 9 rang; 1.4. W skład Akademii wchodzi 1 ranga. Skład Głównego Zarządu: ● Główny Inżynier ● Inżynier Skład Zarządu: ● Kierownik ● Zastępca Kierownika Skład Pracowników: ● Inspektor Naczelny ● Inspektor ● Operator Naczelny ● Operator ● Doświadczony Specjalista ● Specjalista ● Doświadczony Budowlany ● Budowlany ● Pracownik Skład Akademii: ● Adept III. Czynności zabronione pracownikowi: 1. Pracownikowi zabrania się wykonywania czynności innych niż te, które związane są z jego pracą na służbie. 2. Pracownikowi zabrania się jazdy pojazdem prywatnym na służbie. 3. Pracownikowi zabrania się używania innego ubioru niż tego, który jest dla niego przeznaczony w siedzibie. 4. Pracownikowi zabrania się sprzeciwiania poleceniom wydawanym przez Zarząd frakcji. 5. Pracownikowi zabrania się nadużywania barierek, pachołków oraz blipów. 6. Pracownikowi zabrania się wywyższania nad innymi graczami oraz pracownikami. 7. Pracownikowi zabrania się wkraczania na teren strefy DM 8. Pracownikowi zabrania się nadużywania swoich praw w celach prywatnych. 9. Pracownikowi zabrania się składania podania do innej frakcji bez powiadomienia o tym Zarządu frakcji. 10. Pracownikowi zabrania się składania podania na innym serwerze bez powiadomienia o tym Zarządu frakcji. 11. Pracownikowi zabrania się czynienia służby na innym serwerze, w tym posiadania rangi w ekipie serwerowej. 12. Pracownikowi zabrania się wysyłania jakichkolwiek ogłoszeń podczas pełnionej służby. 13. Pracownikowi zabrania się pisania skarg na członków innych Frakcji (na tle między frakcyjnym). Wszelkie konflikty należy przedstawiać Zarządowi, który podejmie odpowiednie działania. 14. Pracownik w miesiącu może wziąć maksymalnie 10 dni w miesiącu. IV. Zasady korzystania z pojazdów: 1. Pracownik zobowiązany jest do dbania o pojazdy frakcyjne. 2. Pojazd frakcyjny ma być odstawiony na miejsce, skąd został zabrany. 3. Odstawiając pojazd na bazę, powinien być on w 100% naprawiony. 4. Każdy pojazd musi być zatankowany do minimum 75 litrów baku benzyny. 5. Podczas odstawiania pojazdu na bazę należy zaciągnąć hamulec ręczny, zgasić światła oraz zgasić silnik. 6. Zakazuje się pozostawiania pojazdu na bazie na włączonych sygnałach świetlnych 7. Istnieje kategoryczny zakaz wykorzystywania pojazdów frakcyjnych do celów prywatnych. 8. Zakazuje się porzucania pojazdów frakcyjnych. 9. W przypadku utraty internetu/problemów z grą, należy zgłosić to niezwłocznie do Zarządu frakcji. 10. Używanie sygnalizacji świetlnej w pojeździe holowniczym dozwolone jest podczas jazdy do wezwania oraz transportu pojazdu. 11. Pracownikowi zakazuje się wjazdu na event G1 bez zezwolenia wyższej rangi. V. Akademia: 1. Pracownikowi akademii zezwala się na poruszanie lawetą w dwie osoby podczas trwającej akademii, ponadto wymagane jest aby osoba pełnoprawna była na służbie. 2. Pracownikowi akademii zabrania się wykonywania zabezpieczeń oraz akcji RP, z których nie został jeszcze przeszkolony. 3. Pracownikowi akademii zabrania się korzystania z czatu służbowego bez odbytego szkolenia. VI. System kar: 1. Pracownik rozliczany jest z każdego nagięcia regulaminu. 2. Pracownik zobowiązany jest do poinformowania Zarządu o otrzymanej karze. 3. Pracownik frakcji może zostać ukarany także wtedy, gdy Zarząd uzna, że jego zachowanie było niedopuszczalne w danej sytuacji. 4. We frakcji obowiązuje 5 rodzajów kar: ● ostrzeżenie słowne; ● rozmowa z Głównym Zarządem frakcji; ● zawieszenie: ● degradacja; ● zwolnienie dyscyplinarne. 4.1. Pracownik może otrzymać zwolnienie dyscyplinarne wraz z wpisem do czarnej listy. 5. Pracownikowi zabrania się wchodzenia na służbę podczas posiadania aktywnej nałożonej kary na konto. 5.1. W momencie otrzymania trzeciego ostrzeżenia, pracownik zostaje zawieszony na okres 7 dni. 5.2. Minus ulega przedawnieniu po 30 dniach od dnia jego otrzymania. 6. Długość kary odpowiada danemu przewinieniu, każda kara rozpatrywana jest osobno. 7. Okres trwania zawieszenia liczony jest od momentu nadania kary - wpis w ogłoszenia. Główny Inżynier: @papcio @Sebastos
 3. 2 punkty
 4. 2 punkty
 5. 2 punkty
 6. 2 punkty
 7. 2 punkty
 8. 2 punkty
 9. 2 punkty
 10. 2 punkty
  Wzór: Imię: Patryk Wiek: 15 Nick: xxpatrykjnsxx SID: 39917 Czy posiadasz komunikator Discord oraz TS3?: Tak Czas spędzony na serwerze (W Minutach): 14900 Czas który możesz poświęcić dla frakcji: 2-3 (ale też dłużej) Czy zapoznałeś się z regulaminem?: Tak Znajomość mapy San Andreas (0/10): 8 Dlaczego Ty?: Ponieważ chce poznać coś nowego w tej frakcji Coś o sobie: Bardzo chcę dostać się do tej frakcji
 11. 2 punkty
  Imię: Jakub Wiek: 18 Nick: *Yanke$* SID:6589 Czy posiadasz komunikator Discord oraz TS3?: oczywiście że tak Czas spędzony na serwerze (W Minutach): 25tys min (rośnie w górę) Czas który możesz poświęcić dla frakcji:4-5 godz Czy zapoznałeś się z regulaminem?: tak Znajomość mapy San Andreas (0/10):9/10 Dlaczego Ty?: Ponieważ lubię owa frakcje chce poznawać nowe wyzwania i zawsze chciałem spróbować swoich sił w frakcji TSA Coś o sobie: witam mam na imię Jakub mam 18 lat chodzę do 2 zawodówki na zawód elektro mechanik interesuje się motoryzacja piłka nożna koszykówka jazda na moto np enduro sam posiadam moto 125cc od 2 miesiący jestem miły dla graczy nie wyzywam mam poczucie humoru. Dogaduje się z każdym na spokojnie bez kłótni itp Cytuj
 12. 1 punkt
  Rekrutacja do A-SARA WYMAGANIA: -sprawny mikrofon -duża aktywność -minimum 14 lat. -dojrzałość emocjonalna -dokładne zapoznanie się z regulaminem (jeżeli przeczytales regulamin to zostaw pod nim reakcje) -komunikator discord oraz ts3, bez tego nawet nie pisz podania -pracowitość i chęć wzmocnienia struktur frakcji -Jeżeli macie odejść po 2 dniach z frakcji to nawet nie piszcie podania i dajcie szanse innym -Pisząc trzy zdania, gdzie minimum trzeba trzy okazujecie tylko chęć na przynależność do frakcji. -Liczymy na rozbudowane podania, powodzonka! Wzór: Nick: Imie: Wiek: SID: Czy posiadasz sprawny mikrofon?: Czy posiadasz komunikator Discord oraz TS3?: Przeczytałeś regulamin?: Znajomość RP/Ortografii (0-10): Ile czasu jesteś w stanie poświęcić na slużbę (realnie): Dlaczego ty zdania (min. 3 zdania): Coś o sobie: REKRUTACJA POTRWA DO PIĄTKU 10.04.2020 GODZINY 16:30
 13. 1 punkt
  Imię:Maks Wiek:15 Nick Jokerc SID:7991 Czy posiadasz komunikator Discord oraz TS3?:tak Czas spędzony na serwerze (W Minutach):14050 Czas który możesz poświęcić dla frakcji:3-5h Czy zapoznałeś się z regulaminem?:tak,przeczytałem Znajomość mapy San Andreas (0/10):8-9 Dlaczego Ty?:Spędzam dużo czasu na serwerze i lubię pomagać innym.Szybko się ucze jak i ogarniam takie sprawy.Lubie prace w grupie oraz chce sie uczyć nowych rzeczy :)) Coś o sobie:Mam na imie Maks mam 15 lat i interesuje sie sztukami walki(chodze na mma) chce sie uczyć nowych rzeczy dlatego jestem na tej rekrutacji.Jestem zabawna osoba i mam duze poczucie humoru
 14. 1 punkt
 15. 1 punkt
 16. 1 punkt
 17. 1 punkt
  [Z OSTATNIEJ CHWILI] Dzisiaj ok godziny 19:30 miało miejsce G1 o 1kkk organizowane przez @DonGrasso Wygrani: 1 miejsce: @jastoziomal 2 miejsce: @sch4b 3 miejsce: SzamanWioski i @Kicius Gratulacje dla wygranych i dziękujemy służbą za zabezpieczenia
 18. 1 punkt
  Imię: Jasiek Wiek: 16 Nick: Materek5 SID: 957 Czy posiadasz komunikator Discord oraz TS3?: Tak Czas spędzony na serwerze (W Minutach): 8850 Czas który możesz poświęcić dla frakcji: 2/3h Czy zapoznałeś się z regulaminem?: Tak Znajomość mapy San Andreas (0/10): 10/10 Dlaczego Ty?: Jestem ogarniętą osoba, szybko się uczę, lubię prace w grupie. Byłem kilka razy w tej frakcji, Coś o sobie: Mam na imię Jasiek mam 16 lat, Lubie pracować w warsztacie samochodowym taty, oraz spotykać się z znajomymi, Jestem miła i pomocną osobą, Imię: Jasiek Wiek: 16 Nick: Materek5 SID: 957 Czy posiadasz komunikator Discord oraz TS3?: Tak Czas spędzony na serwerze (W Minutach): 8850 Czas który możesz poświęcić dla frakcji: 2/3h Czy zapoznałeś się z regulaminem?: Tak Znajomość mapy San Andreas (0/10): 10/10 Dlaczego Ty?: Jestem ogarniętą osoba, szybko się uczę, lubię prace w grupie. Byłem kilka razy w tej frakcji, Coś o sobie: Mam na imię Jasiek mam 16 lat, Lubie pracować w warsztacie samochodowym taty, oraz spotykać się z znajomymi, Jestem miła i pomocną osobą,
 19. 1 punkt
  Imię:Michał Wiek:14,5 Nick:Czapla SID:41601 Czy posiadasz komunikator Discord oraz TS3?:Tak Czas spędzony na serwerze (W Minutach):1000 minut Czas który możesz poświęcić dla frakcji:3-5h Czy zapoznałeś się z regulaminem?:Tak Znajomość mapy San Andreas (0/10):9/10 Dlaczego Ty?:Ponieważ lubię frakcję TSA oraz jestem miły dla ludzi Coś o sobie:Siema mam na imię Michał, mam 14,5 lat chodzę do 8 klasy. Moieszkam w woj Warmiścko-Mazurskim, moje hobby to downhill (grawitacja rowerowa) oraz gaming. Często gram w gry typu RP-RPG jakimi są SAMP, MTA, FiveM. Lubię też symulatory jakimi są ETS2, Asseto Corsa, FS 2k19 itp.
 20. 1 punkt
  Imię: Dominik Wiek: 18 Nick: _ZIIOLO SID: 4113 Czy posiadasz komunikator Discord oraz TS3?: Tak Czas spędzony na serwerze (W Minutach): 26k Czas który możesz poświęcić dla frakcji: 3/4h Czy zapoznałeś się z regulaminem?: Tak Znajomość mapy San Andreas (0/10): 8/10 Dlaczego Ty?: Jestem osobą ogarniętą, mam szacunek dla graczy. I chciałbym zobaczyć jak bym się odnalazł w tej frakcji. Coś o sobie: Mam na imię Dominik, mieszkam w Wielkopolsce mieście Rawicz. Lubię grać w mta szczególnie na serwerze MultiRPG. Jestem osobą spokojną i uśmiechniętą.
 21. 1 punkt
  Imię: Kacper Wiek: 15 Nick: Birdmanek SID: 48891 Czy posiadasz komunikator Discord oraz TS3?: Tak Czas spędzony na serwerze (W Minutach): Na dzień pisania: 2142 Czas który możesz poświęcić dla frakcji: 2-3 h dziennie Czy zapoznałeś się z regulaminem?: Tak Znajomość mapy San Andreas (0/10): 9 Dlaczego Ty?: Jestem spokojnym graczem. Jestem kulturalny. Lubię jeździć samochodem w MTA. Mam zamiar zostać w tej frakcji na dłużej. Myślę, że dobrze się sprawię w tej parcy. Coś o sobie: Witam, mam na imię Kacper. Mam 15 lat. Mieszkam w województwie Świętokrzyskim. Chodzę do liceum na profil matematyczno-fizyczny. Interesuję się grami i filmami. Najczęściej gram w MTA i CS:GO. Mój wolny czas poświęcam na moje zainteresowania. Jestem miły i pomocny. Pozdrawiam.
 22. 1 punkt
  Witam Kolejny koniec tygodnia, o to awanse oraz odejścia: @Kizzy Dostaje awans na rangę Doświadczony Budowlany. Gratulacje. @Rezzii55 Dostaje awans na rangę Specjalista. Gratulacje. @LilAdus Dostaje awans na rangę Specjalista. Gratulacje. @PietroszXD Dostaje awans na Operatora. Gratulacje. @Chris Dostaje awans na rangę Specjalista. Gratulacje. @Tropeuhh Dostaje awans na rangę Inspektor. Gratulacje. @Zabrocki Dostaje awans na rangę Operator Naczelny. Gratulacje. @timowskyy Dostaje awans na rangę Specjalista. Gratulacje. @Dejwuś Dostaje awans na rangę Doświadczony Budowlany. Gratulacje. @Stachu1920 Dostaje awans na rangę Specjalista. Gratulacje. @Treesik Dostaje awans na rangę Doświadczony Budowlany. Gratulacje. @Jakubek2007 Dostaje awans na rangę Doświadczony Specjalista. Gratulacje. @PIOTREK9922 Dostaje awans na rangę Doświadczony Specjalista. Gratulacje. @Baranowskyy1 Dostaje awans na rangę Budowlany. Gratulacje. @Variatek_YT Dostaje awans na rangę Specjalista. Gratulacje. @Sm3rf1k05 Odchodzi na własne życzenie. @Pietruch_Amigo Zostaje wyrzucony za brak aktywności. @haart Zostaje wyrzucony za brak aktywności. @AwesomeDanny Zostaje wyrzucony za brak aktywności. @ManuaL Zostaje wyrzucony za brak aktywności. @Pochciuu Zostaje wyrzucony za brak aktywności. @Remeg Zostaje wyrzucony za brak aktywności.
 23. 1 punkt
  Imię: Bartek Wiek: 16 Nick: H|LdZi0 SID:8276 Czy posiadasz komunikator Discord oraz TS3?:Tak Czas spędzony na serwerze (W Minutach):3400min Czas który możesz poświęcić dla frakcji: dziennie po około 2h Czy zapoznałeś się z regulaminem?: Tak Znajomość mapy San Andreas (0/10): 9/10 Dlaczego Ty?: Ponieważ mam doświadczenie w tej branży. Coś o sobie: Mam na imię Bartek. Interesuję się piłką nożną. Gram w mta ponad 4lata
 24. 1 punkt
  Imię: Adrian Wiek: 15 lat Nick: Adrianuuu0S SID: 49481 Czy posiadasz komunikator Discord oraz TS3?: Tak Czas spędzony na serwerze (W Minutach): 5074 minut Czas który możesz poświęcić dla frakcji: 3-4 godziny Czy zapoznałeś się z regulaminem?: Tak Znajomość mapy San Andreas (0/10): 9 Dlaczego Ty?: Lubię pomagać ludziom. Zawsze staram się podwozić ludzi gdy mam czas. Kiedyś na innym serwerze RPG byłem w TSA Coś o sobie: Nazywam się Adrian. Mam 15 lat, mieszkam w województwie lubelskim
 25. 1 punkt
  Imię:Rafał Wiek:Jutro 19 ;> Nick:xRafau SID: 54096 Czy posiadasz komunikator Discord oraz TS3?: Tak Czas spędzony na serwerze (W Minutach): 660+ Czas który możesz poświęcić dla frakcji: Coś koło 2 godzinek dziennie. Czy zapoznałeś się z regulaminem?: Tak Znajomość mapy San Andreas (0/10): 7,5 Dlaczego Ty?: Moim zdaniem frakcja urozmaica rozgrywkę poprzez ciągły kontakt z nowymi osobami przez co ciekawiej się gra. Jeżdżenie autkiem sprawia mi sporo przyjemności dlatego myślę iż ta frakcja jest odpowiednia dla mnie, posiadam kulturę osobistą która pomaga dużo w tej pracy. Coś o sobie: Mam na imię Rafał jestem w 3 klasie technikum na profilu ekonomicznym, w wolnym czasie lubię pobawić się z moimi pieskami (owczarki niemieckie) oraz popykać w różne gierki. Liczę na pozytywne rozpatrzenie ;) Pozdrawiam :)
 26. 1 punkt
  Imię: Kacper Wiek:15 lat Nick:Kacper533 SID: 3328 Czy posiadasz komunikator Discord oraz TS3?: Posiadam Discord i TS3 Czas spędzony na serwerze (W Minutach):2617 Czas który możesz poświęcić dla frakcji: 3-4h dziennie Czy zapoznałeś się z regulaminem?: Tak oczywiście Znajomość mapy San Andreas (0/10): 10/10 Dlaczego Ty?: Ponieważ pracowałem na innych serwerach mam dosyć i mam dosyć duże doświadczenie. Coś o sobie: Siemka Jestem Kacper Mam 15lat Mieszkam na podkarpaciu
 27. 1 punkt
  Imię:Natan Wiek:15 lat Nick:jaimojaspace SID:2996 Czy posiadasz komunikator Discord oraz TS3?: Posiadam oba Czas spędzony na serwerze (W Minutach):3257 minut Czas który możesz poświęcić dla frakcji: około 5-6h na dzień Czy zapoznałeś się z regulaminem?:Tak zapoznałem Znajomość mapy San Andreas (0/10):Takie 8.5/10 Dlaczego Ty?:Byłem na innych serwera w tsa takim jak 4life byłem 6 miesięcy ale odeszłem bo przestałem tak grać ale teraz bardzo pragnę się dostać do tsa. Coś o sobie: Myślę że się dostanę Pozdrawiam Administracje.
 28. 1 punkt
 29. 1 punkt
 30. 1 punkt
 31. 1 punkt
 32. 1 punkt
 33. 1 punkt
 34. 1 punkt
 35. 1 punkt
 36. 1 punkt
  Imię: Filip Wiek: 18 Nick: LewyxPutin SID: 44762 Czy posiadasz komunikator Discord oraz TS3?:posiadam oba chociaz preferuje ts ze wzgledu na wygode Czas spędzony na serwerze (W Minutach): 6600 min Czas który możesz poświęcić dla frakcji: 2-6h w zaleznosci od dnia ale zazwyczaj jest to gorna granica Czy zapoznałeś się z regulaminem?: tak Znajomość mapy San Andreas (0/10): 9/10 nie jestem w stanie tego ocenic ale wszystkie miejsca zaznaczone na mapie znam na pamiec Dlaczego Ty?: jestem łasy na kase a słyszałem, że we frakcjach zarabia się duży pitos. Nie no bardziej chce wspomoc rozwoj serwera, poniewaz gram troche na serwerach i widze niedociagniecia, a poprzez prace we frakcji moge miec lepszy kontakt z administracja. Uwielbiam pomagać innym graczom( szczególnie początkującym) w rozpoczęciu rozgrywki i szczerze nudzi mi sie gra od IE do kasyna i tak codziennie praktycznie po kilka godzin chciałbym sie sprawdzic w czyms innym i poprobowac nowych rzeczy. Dodam że szybko sie ucze i mam duzego dicka. Poza tym ostatnio przegapiłem rekrutacje i bardzo mi zalezy na tej pracy mam małe dziecko. Jestem niekonfliktowy jak gram w MTA w 100%. Skąd to wiem zapytasz? A bo gram tez w lige legend mam 22 lvl i trafiam polakow do teamu i sie nie denerwuje. Coś o sobie: mam 5 zwierzat w domu. 2 psy i 3 siostry. Niedawno przepisalem sie do innej klasy z technikum informatycznego do zawodowki na kierunek kucharz. Lubie grac w komputer. Pracuje w restauracji. Mam babe ktora czasem nie pozwala mi grac w komputer ale jak bede we frakcji to mysle ze zrozumie. Kocham mame tate i rodzicow pozdrawiam całą administracje
 37. 1 punkt
  Imię: Jakub Wiek: 17 Nick: Trollexus SID: 34073 Czy posiadasz komunikator Discord oraz TS3?: Tak Czas spędzony na serwerze (W Minutach): 723 Czas który możesz poświęcić dla frakcji: 3/4 h dziennie Czy zapoznałeś się z regulaminem?: tak, przeczytałem Znajomość mapy San Andreas (0/10): 8 Dlaczego Ty?: Ponieważ na innych serwerach byłem w tej frakcji i wiem o co w niej chodzi przez co poradzę sobie na tym stanowisku. Coś o sobie: Mam na imię Jakub. Chodzę do 1 klasy technikum o profilu Technik Informatyk. Interesuję się sportem. Lubię grać w gry oraz jeździć na rowerze. Mam bardzo dobre poczucie humoru oraz dystans do sobie.
 38. 1 punkt
  Nick:kapi19 Imie:Kacper Wiek:14 SID:29526 Czy posiadasz sprawny mikrofon?:tak Czy posiadasz komunikator Discord oraz TS3?:tak Przeczytałeś regulamin?:tak [LAWETA] Znajomość RP/Ortografii (0-10):rp10-10 ortografia10-10 Ile czasu jesteś w stanie poświęcić na slużbę (realnie):3h-5h Dlaczego ty zdania (min. 3 zdania):Bo zawsze chciałem jezdzić pomarańczową lawetą i służyć jako laweciarz.Chciałbym zawsze być na wszystkich akcjach RP i dobrze je odgrywać jako laweciarz.Chciałbym wspomóc tą frakcje to czyli SARE jeżdżąc ciągle pomarańczową lawetą. Coś o sobie:Mam na imię Kacper pochodze z województwa wielkopolskiego i lubię grać w piłkę oraz także w Mta i Fivema. Interesują mnie komputery i gry zawsze chciałem na tym serwerze jezdzić pomarańczową lawetą. Mam na dzieje że się dostane.
 39. 1 punkt
  Nick: Bulionik96 Imie: Miłosz Wiek: 14 SID: 48870 Czy posiadasz sprawny mikrofon?: Posiadam mikrofon. Czy posiadasz komunikator Discord oraz TS3?: Posiadam obydwa. Przeczytałeś regulamin?: Przeczytałem. Znajomość RP/Ortografii (0-10): RP-9/10 Ortografia- ogarniam Ile czasu jesteś w stanie poświęcić na slużbę (realnie): W ciągu tygodnia gdy chodzimy do szkoły ok. 2h dziennie. A w dni wolne po ok. 4h. Dlaczego ty zdania (min. 3 zdania): Szybko znudziła mi się zwykła praca np. na IE, więc chce spróbować czegoś nowego. Jestem osobą komunikatywną i zawsze staram się być miły dla rozmówcy. Gdy dowiedziałem się na czym polega praca w tej frakcji od razu chciałem napisać zgłoszenie. Mam nadzieję, że dobrze będzie wychodziła mi ta praca i że, będę dobrym holownikiem. Coś o sobie: Jestem Miłosz. Mam 14 lat. Mieszkam na wsi we województwie Śląskim (Koszarawa). W MTA/Sa gram od 3 miesięcy i zaczynałem właśnie na waszym serwerze. Interesuję się informatyką i jazdą na rowerze. Nie lubię się kłócić, wiec nie będę sprawiał problemów.
 40. 1 punkt
  [Z OSTATNIEJ CHWILI] Dziś o godzinie 10:35 odbył się Event G1 ! Do wygrania było : za 1 miejsce 400kk za 2 miejsce 300kk a za 3 miejsce 300kk Do wygrania było ponad 1kkk. Organizatorem G1 był : @LeonardoRizzuto Pomagali na Event : Administratorzy , Sara i PSP. Osoby które, wygrały event G1 to są : trzecie miejsce zajął @pierozek11 drugie miejsce zajął @DonCaprio Pierwsze miejsce zajął @Wii Gratuluję Za wygraną G1 @pierozek11, @DonCaprio i @Wii Dziękuje za Gazetkę :3
 41. 1 punkt
  Z przyjemnością informujemy, iż Supporterzy @*TiGeR*, @Pjoter420, @Suvi, @waha, @Szymaniuk, @Spejson., @Sebastos zostają awansowani na rangę Administratora, gratulujemy i życzymy kolejnych sukcesów. Z przyjemnością informujemy, iż Administrator @papcio zostaje awansowany na rangę Administratora ROOT, gratulujemy i życzymy kolejnych sukcesów.
 42. 1 punkt
  Z przyjemnością informujemy, iż Support @FuriaT powraca na rangę po dłuższej przerwie, witamy ponownie w gronie ekipy.
 43. 1 punkt
  Imię : Jakub Wiek : 16 Nick : yeezus Staż na serwerze : Łącznie (2 konta) ok. 25k Ile czasu poświęcił byś na frakcje : 3h dziennie Czy zapoznałeś się z regulaminem? : Oczywiście Czy posiadasz komunikator Ts3 oraz Discord? : Tak, posiadam oby dwa Coś o sobie : Mam na imię Jakub. Mam 16 lat, mieszkam w niewielkim mieście w województwie łódzkim. Jestem zapalonym koszykarzem oraz interesuję się motoryzacją. Dlaczego ty? : Ponieważ, bardzo interesuję się medycyną. Planuję zostać ratownikiem medycznym. Mam po przechodzone kursy pierwszej pomocy, a jeśli chodzi o serwery MTA to mogę pochwalić się dyrektorstwem na jednym z pseudoli. Na serwerze Multirpg również miałem staż, jednak krótki z przyczyn prywatnych. Jestem osobą sumienną, pomocną, potrafię dostosować się do wymagań oraz poleceń wyżej postawionych ode mnie członków frakcji. Doskonale dogaduję się z innymi graczami oraz chętnie pomagam im w trudnych do rozwiązania dla nich sytuacjach. Liczę na to, że dostanę się do frakcji. Pozdrawiam wszystkich członków SAMC
 44. 1 punkt
  Imię: ( Jak masz na imię? ) : Jakub. Wiek ( Ile masz lat? ) : 20 lat. Nick: ( Nazwa na serwerze ) : *TiGeR* Staż na serwerze: ( Ile masz minut na serwerze? ) : 35k Ile czasu poświęcił byś na frakcje: ( Ile czasu poświęcisz na frakcje? ) : 2 h dziennie/ Czy zapoznałeś się z regulaminem?: ( Zapoznaj się z regulaminem frakcji ) : Owszem. Czy posiadasz komunikator Ts3 oraz Discord?: ( Posiadasz owe komunikatory? ) : Tak. Coś o sobie: ( minimum 3 rozbudowane zdania ) : Interesuję się motoryzacją oraz piłką nożna. Chodzę do pracy i w wolnych chwilach gram w MTA. Chodzę również do liceum zaocznie. Dużo czasu poświęcam na gre tutaj. Jestem osobą miła, spokojną oraz opanowaną. Dlaczego ty?: ( minimum 5 rozbudowanych zdań) : Ponieważ byłem już w owej frakcji na innych serwerach na posadzie Lidera. Umiem bardzo dobrze odgrywać RP, nie mam problemów z podporządkowaniem się wyższym rangą. W MTA gram od 6 lat, więc znam również cała mapę bardzo dobrze. Więc myślę, że poradzę sobie bardzo dobrze w tej frakcji.
 45. 1 punkt
  Z przyjemnością informujemy, iż Supporterzy: @DonGrasso, @MisZulis, @Sztynksu, @djleten zostają awansowani na rangę Administrator. Gratulujemy i życzymy kolejnych sukcesów.
 46. 1 punkt
  Z przykrością informujemy, że Supporter @BLODX zostaje wydalony z grona ekipy.
 47. 1 punkt
  Aktualizacja regulaminu.
 48. 1 punkt
  Aktualizacja regulaminu
 49. 1 punkt
  REGULAMIN FORUM §1. Postanowienia ogólne Każdy użytkownik rejestrujący się na serwerze: jednocześnie akceptuje regulamin serwerowy, zobowiązuje się do przestrzegania regulaminu, wyraża zgodę na otrzymywanie listów elektronicznych (E-Mail) od serwera, bierze całkowitą odpowiedzialność za zamieszczane przez siebie treści oraz wyraża nieodwołalną odpowiedzialność na ich publikacje, przyjmuje do wiadomości że konta założone w celu ominięcia blokady lub łamania zasad są niezwłocznie blokowane. Kategorycznie zabronione jest działanie na szkodę serwera oraz wszystkich przynależących do nich podmiotów, Nieznajomość regulaminu nie zwalnia z jego przestrzegania, Twórca regulaminu zastrzega sobie prawa do wprowadzenia w nim zmian w każdej chwili, a użytkownik powinien się do nich dostosować w przypadku aktualizacji, Akceptując ten regulamin akceptujesz również wszystkie regulaminy, Wszelkie naginanie bądź łamanie regulaminu wiąże się z konsekwencjami od serwerowych aż po prawne. Kontakt z administratorem serwera - E-mail: admin@multirpg.pl §2. Forum Należy szanować innych użytkowników: Każdy ma prawo do swobodnej wypowiedzi, jeśli ta nie narusza regulaminu. Niedopuszczalne zachowania względem innych to: wyzwiska i oszczerstwa, szerzenie nienawiści, udostępnianie danych osobowych. Należy dbać o jakość dyskusji na forum: Przed napisaniem tematu: Należy upewnić się czy pasuje do działu oraz czy nie był już wcześniej poruszany. Przed napisaniem posta: Warto sprawdzić go na stronie ortograf.pl, aby uniknąć rażących błędów, Należy upewnić się, że pasuje oraz wnosi coś wartościowego do tematu. Należy zadbać o estetykę, nie nadużywając formatowania. Nie należy nadużywać przekleństw. Bezwzględnie zabronione jest zamieszczanie treści, które: Naruszają prawo polskie, a w szczególności prawa autorskie, Są obrzydliwe, przerażające lub nieodpowiednie dla wszystkich odbiorców. Właściciel regulaminu zakazuje kopiowania części bądź całego regulaminu. Autor regulaminu: @Inder00 Ostatnia aktualizacja: 04.02.2020 23:43
 50. 1 punkt
×
×
 • Dodaj nową pozycję...